Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
Telefon 0484 212 11 11 / 2687
Kurumsal E-Posta saidolgun  siirt.edu.tr
E-Posta saidolgun  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme29.06.2017 10:25:05

Dr. Öğr. Üyesi SAİD OLGUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Said OLGUN

2. Doğum Tarihi        

3. Unvanı                    : Dr. Öğr. Üyesi

4. Öğrenim Durumu : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarih

Erciyes Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Gazi Üniversitesi

2006

Doktora

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Fırat Üniversitesi

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2016

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar


7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

            1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1. OLGUN SAİD (2018). “Bir Arnavut Milliyetçisi: Şahin Kolonya  1867 1917 ,” Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, vol. 5, no. 12, pp. 187–205, Jul. 2018.


2. OLGUN SAİD (2018). Bayram Fehmi Bey / Bajo Topulli (1867-1930): Öğretmenlikten Çeteciliğe Çetecilikten Kaymakamlığa Bir Arnavut Milliyetçisinin Sıra Dışı Hayat Öyküsü, ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 - 4688 (Print) Volume 10 Issue 1, p. 125-145, February 2018 DOI Number: 10.9737/hist.2018.574.


3. OLGUN SAİD (2017).  Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Konsoloslarının Arnavutluk coğrafyasındaki “Muzır Faaliyetlerine” Bazı Örnekler.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), 245-255. (Yayın No: 3540505)


4. BABAOĞLU RESUL, OLGUN SAİD (2015).  Siirt Basın Tarihi  Bibliyografik Bir Döküm.  Journal of Turkish Studies, 10(Volume 10 Issue 5), 57-57., Doi: 10.7827/TurkishStudies.7985 (Yayın No: 1870774)


5. OLGUN SAİD (2015).  Mahmud Muhtar Paşa’nın Aydın Valiliği (1909-1910).  Journal Of History School, 8(XXII), 213-213., Doi: 10.14225/Joh702 (Yayın No: 1563809)


6. OLGUN SAİD (2013).  Siirt Halkevi ve Faaliyetleri (1934-1951).  History Studies International Journal Of History, 52(5), 287-301., Doi: 10.9737/historyS_722 (Yayın No: 207043)


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1. OLGUN SAİD (2016).  19. Yüzyılın İkinci Yarısında Kalkandelen’de Silah Üretimi.  IV. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3135794)


2. OLGUN SAİD, BABAOĞLU RESUL (2015).  Arşiv Belgeleri Işığında Kutü’l-Amâre Zaferi.  TTK Başkanlığı Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk-Rus Penceresi) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1664472)


3. OLGUN SAİD (2015).  XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Romanya’da Yaşayan Arnavut Diasporasının Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimine Katkıları.  III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 101-101. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1520411)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


1. ARNAVUT MİLLİYETÇİLİĞİNİN GELİŞİMİNDE MEKTEPLER (2016)., OLGUN SAİD,  Gece Kitaplığı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 353, ISBN:9786051803623, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2816109)


2. GLIMPSES OF BALKAN CULTURAL HISTORY, Bölüm adı:(Contributions Albanian Diaspora in Romania to Development of Albanian Nationalism in Last Quarter of Nineteenth Century) (2017)., OLGUN SAİD,  Gece Kitaplığı, Editör:Temizer Abidin, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-180-695-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3532247)


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1. OLGUN SAİD (2017).  Beşar ve Cemil Çeto Kardeşlerin Garzan Bölgesindeki Eşkıyalık Faaliyetleri (1888-1920).  Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 16(31), 33-56. (Kontrol No: 3532239)


2. OLGUN SAİD (2016).  Posta ve Telgraf Mektebi Talimatnamesi.  Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 13(25-26), 149-181. (Kontrol No: 2813952


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

           

 1.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2016-2017)

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Osmanlı Tarihi V

 

2

 

80

Osmanlı Teşkilat Tarihi I

2

 

80

Türk Eğitim Tarihi

2

 

80

Türk İslam Düşünce Tarihi

2

 

40

Yakınçağ Tarihinin Kaynakları

2

 

40

Yakınçağ Osmanlı Tarihi I

3

 

5

Osmanlı Yenileşme Hareketleri

3

 

5

İlkbahar

Osmanlı Tarihi VI

 

2

 

80

Osmanlı Teşkilat Tarihi II

2

 

80

Balkan Devletleri Tarihi

2

 

40

Yakınçağ Avrupa Tarihi

2

 

40

Yakınçağ Osmanlı Tarihi

3

 

5

Yakınçağ Balkan Devletleri Tarihi

3

 

5

2017-2018

Güz

Osmanlı Tarihi V

2

 

80

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

3

 

80

Yakınçağ Avrupa Tarihi

2

 

80

Türk İslam Düşünce Tarihi

2

 

40

Yakınçağ Osmanlı Tarihi I

3

 

5

Osmanlı Yenileşme Hareketleri

3

 

5

İlkbahar

Osmanlı Tarihi VI

2

 

80

Balkan Devletleri Tarihi

2

 

80

Avrupa Birliği ve Küreselleşme

2

 

80

Türk Kültür ve Medeniyeti II

2

 

80

Yakınçağ Osmanlı Tarihi II

3

 

8

Osmanlı Devletinde Gayrimüslimler

3

 

8

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 06.08.2018 21:02:20