Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon (0484) 212-1111 / 2685
Kurumsal E-Posta serifdemir  siirt.edu.tr
E-Posta tanzimat1839  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme05.12.2017 14:52:37

Dr. Öğr. Üyesi ŞERİF DEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Şerif Demir

2. Doğum Tarihi          : 12/11/1974

3. Unvanı                    : Yrd.Doç.Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarih

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Tarih/Yakın Çağ Tarihi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1999

Doktora

Tarih/ Cumhuriyet Tarihi

Marmara Üniversitesi

2009

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 16 Temmuz 2009

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1. “XIX Yüzyıl Osmanlı Eğitim Sisteminde Yaşanan Değişim”. Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi S.13, (2015), s. 435-447

            2. “İktidar Basın İlişkilerinin Osmanlı Devleti’nin Görünümü 1831-1918”, The Journal of Academic Social Science Studies, S. 33, (2015), s. 367-377

            3. “Hâkimiyet i Milliye Gazetesine Göre Lozan Konferansında Mali ve İktisadi Konular”, History Studies International Journal Of History, 5(4), 2013, s. 1-14

            4. “İktidar Basın İlişkilerinin Türkiye de Görünümü 1918-1960”, The Journal of Academic Social Science Studies, 5(6), 2012, s.119-137.

            5. “Bir Osmanlı Hanımefendisi ve Bir Cumhuriyet First Leydisi”, Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, 28(84), 2012, s.143-163.  

            6. “Bir Liderin Doğuşu Adnan Menderes 1945-1954”, Başbakan Adnan Menderes'in Yaşamı ve Siyasi Mücadelesi, Aydın 2012, s. 1-45

            7. “Beyan’ül Hak Mecmuası ve Hamdi Efendi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.32, 2012, s.309-325

            8. “Election of President Celal Bayar and Formation Democrat Party Government 1950”, History Studies International Journal of History, 4(2), 2012, s.121-134

            9. “Millî Mücadelede Celal Bayar 1919 1923”, İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, S.15-16, 2012, s.53-78.

            10. “Dünden Bugüne Türkiye’nin Suriye ve Ortadoğu Politikası”. Turkish Studies International Periodical For Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 2011, s.691-713

            11. “Adnan Menderes ve 6 7 Eylül Olayları”, İ.Ü. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi (12), 2010, s. 37-65.

            12. “Damat Mahmut Celaleddin Paşa ve Cenazesi”, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.47, 2012, s.177-188

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. “Şanlıurfa’da Siyasi Hayat (1950-1960)”, I. Uluslararası Harran ve Çevresi, Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu, Şanlıurfa 2017, s.

            2. “Demokrat Parti’nin Suriye Politikası”, Mercidabık’tan Günümüze Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, Kilis 2017, s. 155-161.

            3. “Türkiye’nin Rusya İle İlişkilerinin İç Politikaya Yansıması (1946-1960)”, VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu, 2017, s. 341-349

            4. “Ali Fuat Başgil’in Cumhurbaşkanlığına Adaylığı”, Ali Fuad Başgil ve Siyasi Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu, 2017, s. 485-494

            5. “21 Yüzyılı Kadar Türkiye Suriye İlişkilerinde Temel Sorunlar 1918-2000”, Dünden Bugüne Uluslararası Ortadoğu sempozyumu, 2017, s. 575-592

6. “Osmanlı Devleti’nde XIX Yüzyılda Çıkan İç İsyanlara Karşı İzlenen Devlet Politikasının Esasları”, Tehcirin 100. Yılında Osmanlı'nın Son Dönemindeki İsyanlar, 2014, s.119-226

7. The Soviet Union in Turkish American Relations After World War II  1946-1960”, III. Black Sea International Symposium, ‘Black Sea Beneficiaries’ “, 2010, s. 313-333

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.  Cumhuriyet Döneminde Siirt, Düzey Yay., İstanbul 2016

            2.  Düello Menderes ve İnönü, Timaş yay., İstanbul 2011

            3. Türk Siyasi Tarihinde Adnan Menderes, Paraf Yay., İstanbul 2010

            4. “1961 Anayasası ve Demokrasi Dönemi (1961-1971)”, Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi, Edt. Ş. Halıcı, Eskişehir 2013, s. 146-171

            5. “Çok Partili Dönem 1950-1960”, Türkiye de Demokrasi ve Parlamento Tarihi, Edt. Ş. Halıcı, Eskişehir 2013, s. 140-157

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde/ kitaplarda yayınlanan makaleler

            1. “Lozan Barış Antlaşması ve Türkiye-Yunanistan Arasındaki Tazminat Meselesi”, Yeni Türkiye, S.93, (2017), s.562-568.

            2. “Tek Parti Döneminde Siirt’te Arapça Kullanımı”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.9, (2017), s. 277-293.

            3. "Hukuk Alanında Osmanlıcılık Düşüncesi1839-1871”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Sayısı, c.VII, 1999, s. 348-354.

            4. “Tek Parti Döneminde Siirt’te Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 4, 2015, s. 33-42.

            5. “9 Temmuz 1961 Anayasa Referandumu”.  Şehir ve İrfan, S.4, 2017, s. 110-115

            6. “12 Mart ve Askeri Vesayet (1965-1973)”, İslam Tarihinin İlk asrından Günümüze Darbeler Tarihi, Edt. A. Ekinci-L. Bilgi, Orient Basım Yayın, Ankara 2017, s. 210-219

            7. “Tanzimat Döneminde Bir Devlet Politikası Olarak Osmanlıcılık”, Selçuk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.29, 2011, s.331-348.

            8. “Tanzimat Dönemi Eğitim Politikalarında Osmanlıcılık Düşüncesinin Etkisi”, Electronic Journal of Social Sciences, 9(31), 2009, s.284-294.

            9. “Demokrat Parti ve 27 Mayıs Askeri Darbesi”, İslam Tarihinin İlk asrından Günümüze Darbeler Tarihi, Edt. A. Ekinci-L. Bilgi, Orient Basım Yayın, Ankara 2017, s. 142-156

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

7.7. Diğer yayınlar

            1. “Batı Medeniyetinin Köklerinde: Romalılar ve Barbarlar”, Alternatif, S.1, Temmuz 2004, s. 15-19

            2.  “Düvel-i Muazzamadan Avrupa Birliğine”, Alternatif, S.1, Ekim 2004, s. 3-7

            3. “Bir Üst Kimlik Projesi ‘Osmanlıcılık’”, Alternatif, S.2, Ocak-Şubat 2005, s. 54-55

            4. “Sultan Abdülhamid’i Anlamaya çalışmak”, Başkaşehir, s.5, Ocak-Şubat 2016, s. 22-24

            5. “Suriye”, Başkaşehir, s.6, Mart-Nisan 2016, s.25-27

            6. “14 Mayıs Demokrasi Bayramı”, Başkaşehir, s.7, Mayıs-Haziran 2016, s.28-30

            7. “Türkiye Askeri Darbeler Tarihi (1859-1980)”, Başkaşehir, s.8, Temmuz-Ağustos 2016, s.28-32

            8. “Adnan Menderes (1899-1961)”, Başkaşehir, s.9, Eylül-Ekim 2016, s.28-32

            9. “İstanbul Üniversitesi’nin Kuruluşu”, Başkaşehir, s.10, Kasım-Aralık 2016, s.28-32

            10. “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi Nasıl Anlaşılmadır?”, Başkaşehir, s.11, Ocak-Şubat 2017, s.31-35

            11. “İmkân ile İmkansızlığın Mücadelesi Çanakkale”, Başkaşehir, s.12, Mart-Nisan 2017, s.31-35

            12. “Fatih ve İstanbul’un Fethi”, Başkaşehir, s.13, Mayıs-Haziran 2017, s.31-35

            13. “Demokrasi Tarihimizde II. Meşrutiyet’in Yeri ve Önemi”, Başkaşehir, s.14, Temmuz-Ağustos 2017, s.31-35

 

 

8.Projeler

            1.   Cumhuriyet Tarihi Boyunca Siirt, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 09/07/2013- 27/10/2016

            2.  Tarihî Türk Yazı Dillerinde Kipler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: DEMİR ŞERİF, 07/04/2017- 07/11/2017

 

9.İdari Görevler

1. Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı (2009-2011)

            2. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü (2011-2012)

            3. Siirt Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı (2011-2013)

            4. Siirt Üniversitesi, Siirt MYO Müdürü (2012-2015)

            5. Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO Müdürü (2015-2017)

            6. Siirt Üniversitesi, Siirt ve Yöresi tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2014-)

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.Ödüller

            1. Adnan Menderes Üniversitesi, Bilimsel Makale 1. liği Aydın 2011

            2. Siirt Üniversitesi, Akademik Teşvik Ödülü, Siirt 2013

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Türk Dış Politikası

Türk Siyasi Hayatı Siyasi Partiler I

Tarih Metodolojisi I

 

2

3

3

2

 

 

İlkbahar

Siirt Tarihi

Tarih Metodolojisi II

Tarihe Yön Veren Liderler

Türk Dış Politikası

Türk Siyasi Hayatı Siyasi Partiler II

2

2

2

3

3

 

 

 

2017-2018

Güz

Türkiye Cumhuriyeti I

Siirt Tarihi

Modernleşme ve Demokrasi Tar.

Cumhuriyet Döneminde Basın Hayatı

Bilimsel Araş. Yön. Ve Yay. Etiği

 

2

2

3

3

3

 

 

İlkbahar

Türkiye Cumhuriyeti II

Tarihe Yön Veren Liderler

Tarih Araştırmalarında Usul ve Yöntem

Türk Dış Politikası

Cumhuriyet Tarihi II

 

 

2

2

2

3

3

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45