Siirt Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Telefon / 4075
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme26.07.2016 15:37:58

Yrd.Doç.Dr. SİMLA ADAGİDE

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Siirt Sağlık Yüksekokulu Bölüm Başkanı
Siirt Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.         Adı Soyadı                  : Simla ADAGİDE

2.         Doğum Tarihi            : 19.01.1975

3.         Unvanı                        : Yardımcı Doçent

4.         Öğrenim Durumu      : Doktora

5.         Çalıştığı Kurum         : T.C. Siirt Üniversitesi  

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Hacettepe Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Psikiyatri Hemşireliği

Erciyes Üniversitesi

2008

Doktora

Psikiyatri Hemşireliği

Erciyes Üniversitesi

2015

 

6.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 31.12.2015

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                   :

7.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7.1. Yüksek Lisans Tezleri -

7.2. Doktora Tezleri -

8.         Yayınlar

8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

-

8.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

8.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

-

8.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

8.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

                        8.5.1. Adagide S, Eğlence R, Kaçmaz E. Üniversite öğrencilerinin ruhsal                                                  durumlarının belirlenmesi. Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü                        Dergisi 2011; 1: 18-29

8.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            8.6.1. Adagide S, Eğlence R, Şimşek N. Hipertansiyon Tanısı Alan 65 Yaş Üstü               Bireylerin Depresyon Belirtilerinin İncelenmesi. 13. Ulusal İç Hastalıkları                  Kongresi Bildiri Kitabı, ss 396, 5-9 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri)

            8.6.2. Adagide S, Eğlence R, Şimşek N. Hipertansiyon Tanısı Alan 65 Yaş Üstü                Bireylerin Öfke İfade Tarzının İncelenmesi. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi                     Bildiri Kitabı, ss 397, 5-9 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri)

            8.6.3.  Eğlence R, Adagide S. Hemodiyaliz Hastalarında Depresyon Belirtilerinin               Yaygınlığı ve Öfke İfade Tarzının İncelenmesi. 13. Ulusal İç Hastalıkları            Kongresi Bildiri Kitabı, ss 407, 5-9 Ekim 2011, Antalya (Poster Bildiri)

8.6.4. Adagide S, Kolutek R. Fiziksel Egzersiz ve Depresyon. II. Uluslararası Bilim                      Kültür ve Spor Kongresi ss 29, 30 Ekim-01 Kasım 2013, Antalya (Sözel Bildiri)

8.6.5. Adagide S, Eğlence R, Kızılırmak A. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruh           Hastalarına ve Hastalıklarına İlişkin Görüşleri, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri    Kongresi, ss 175, 19-21 Nisan 2013, Konya (Sözel Bildiri)

8.6.6.  Küçükakça G, Adagide S, Kolutek R.  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve                 Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Öğrencilerinin Solunum Yolu        Sekresyonlarının Aspirasyonuna İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 15. Ulusal    Hemşirelik Kongresi, ss 198, 10-12 Eylül, Erzurum (Poster Bildiri)

8.6.7. Adagide S. Depresyon tanısı alan bireylerde fiziksel egzersizin depresif belirtiler ve             yaşam kalitesi üzerine etkisi, ss , 20-22 Kasım 2015, 15. Ulusal Spor Hekimliği     Kongresi, Ankara (Sözel Bildiri)

8.7. Diğer yayınlar

9.         Projeler

 

10.       İdari Görevler

 

10.1. Bölüm Başkanlığı                                 Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu                      02.2016-Halen

                                                           Hemşirelik Bölümü

 

11.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

12.       Ödüller

13.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

- Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teo.

Uyg.

 

2013-2014

Güz

Psikoloji

2

-

106

2013-2014

Güz

Hemşirelikte Kişiler Arası 

İlişkiler

2

-

113

2013-2014

Güz

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

12

65

2013-2014

Bahar

Halk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

-

12

69

2014-2015

Güz

(Eylül)

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

12

71

 

Güncelleme : 15.02.2017 11:09:19