Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3176
Kurumsal E-Posta s.gurel  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.06.2017 09:38:47

Dr. Öğr. Üyesi SUNGUR GÜREL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Sungur Gürel

2. Doğum Tarihi          : 02.01.1986

3. Unvanı                    : Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İstanbul Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

University of Florida

2012

Doktora

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

University of Florida

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 22.02.2017

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.        Leite, W. L., Aydin, B., & Gurel, S. (in press). A comparison of propensity score weighting methods evaluating effects of programs with multiple versions. Journal of Experimental Education.

2.        Bettini Elizabeth,GÜREL SUNGUR,Park Yujeong,Leite Walter,McLeskey James (2017).  Principals’ qualifications in special education and students with and at risk disabilities’ reading achievement growth in kindergarten.  Exceptionality, 1-14., Doi: 10.1080/09362835.2017.1351367

3.        Gagnon Joseph Calvin,GÜREL SUNGUR,Barber Brian (2017).  State-Level Analysis of School Punitive Discipline Practices in Florida.  Behavioral Disorders, 42(2), 65-80.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.        Park Yujeong,GÜREL SUNGUR,Oh Ji Hyun,Bettini Elizabeth,Leite Walter (2015).  Literacy related school readiness skills of English language learners in Head Start  An analysis of school readiness survey.  Journal of Early Childhood Research, 13(3), 280-294., Doi: 10.1177/1476718X13507445

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Çetin Ali, Toytok Esef Hakan, GÜREL SUNGUR (2017).  Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yaratıcılık ve Farklılıkların Yönetimi Algılarının İncelenmesi. ICLEL 2017 - 3.Internatıonal Conference On Lifelong Educatıon And Leadershıp For All (Porto / Portekiz).

2.       Epçaçan Cevdet, GÜREL SUNGUR (2016).  Okuma Motivasyonu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Ve Geçerlik Güvenirlik Çalışması.  3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (Muğla / Türkiye).

3.       Aydın Burak, Kaplan Mehmet, GÜREL SUNGUR (2016).  Eğitim Araştırmalarında R İle Analiz.  Iıırd. Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress (Muğla / Türkiye).

4.       Leite Walter, AYDIN BURAK, GÜREL SUNGUR, Berberoğlu Çetin Duygu (2016).  A comparison of methods imputation of missing covariate data prior to propensity score analysis.  2016 Modern Modeling Methods Conference (Storrs / Amerika Birleşik Devletleri).

5.       GÜREL SUNGUR, Leite Walter (2015).  Evaluation of Methods Directly Estimating Treatment Effects in Multilevel Observational Studies A Monte Carlo Simulation Study.  Annual Meeting of American Educational Research Association (Chicago / Amerika Birleşik Devletleri).

6.       Bettini Elizabeth, GÜREL SUNGUR, Yujeong Park, Chris Leko (2015).  The Impact of Principal Experience in Special Education on Students Reading Achievement.  Council Exceptional Children 2015 Convention and Expo (San Diago / Amerika Birleşik Devletleri).

7.       GÜREL SUNGUR, Atılgan Hakan (2014).  Evaluating Pearson and Tetrachoric Correlations in Exploratory Factor Analysis with Dichotomous Variables A Monte Carlo Simulation.  Annual Meeting of Florida Educational Research Association (Cocoa Beach / Amerika Birleşik Devletleri).

8.       GÜREL SUNGUR, Leite Walter (2014).  Evaluation of Propensity Score Strategies with Multilevel Data when Treatment Assignment Mechanism Varies Between Clusters.  Annual Meeting of American Educational Research Association (Philadelphia / Amerika Birleşik Devletleri).

9.       Leite Walter, GÜREL SUNGUR, Stapleton Laura (2014).  An Evaluation of Growth Models with Propensity Score Weighting Longitudinal Observational Data.  Annual Meeting of American Educational Research Association(Philadelphia / Amerika Birleşik Devletleri).

10.   GÜREL SUNGUR, Huggins Anne Corinne (2013).  Examining Impact of Random DIF and DTF Magnitudes in Polytomous and Dichotomous Items on Score Equity Concerns of Equating.  Anual Meeting of Florida Educational Research Association (San Francisco / Amerika Birleşik Devletleri)

11.   Leite Walter, GÜREL SUNGUR, Aydın Burak (2013).  A comparison of propensity score methods evaluating effects of programs with multiple versions.  Annual Meeting of American Educational Research Association (San Francisco/Amerika Birleşik Devletleri)

12.   Leite Walter, Aydın Burak, GÜREL SUNGUR (2012).  Using generalized propensity score to remove selection bias from effects of programs with multiple versions: A comparison of strategies.  Annual Meeting of Florida Educational Research Association (Gainesville/Amerika Birleşik Devletleri)

13.   GÜREL SUNGUR, Leite Walter (2012).  Comparison of inverse probability of treatment weighting and optimal full matching methods to estimate average treatment effect:Monte Carlo simulation study.  Annual Meeting of American Educational Research Association (Vancouver/Kanada)

14.   Park Yujeong, GÜREL SUNGUR, Oh Ji Hyun, Leite Walter (2012).  A propensity score matching analysis of effects of Head Start English language learners.  Annual Meeting of American Educational Research Association (Vancouver/Kanada)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

           

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       GÜREL SUNGUR, Atılgan Hakan, Aydın Burak, Kaplan Mehmet (2016).  Likert tipli envanterler nasıl puanlanmalı? V. Ulusal Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Antalya/Türkiye)

2.       Kaplan Mehmet, Atılgan Hakan, GÜREL SUNGUR, Aydın Burak (2016).  Bir bilişsel tanı modeli uygulaması: niteliklerin belirlenmesi ve geçerlik analizi.  V. Ulusal Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Antalya/Türkiye)

3.       Atılgan Hakan, Aydın Burak, GÜREL SUNGUR, Kaplan Mehmet (2016).  Faktör analizi kullanılan yayınlamış bilimsel makalelerde örneklem özellikleri.  V. Ulusal Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Antalya/Türkiye)

 

7.7. Diğer yayınlar

1.       Gagnon, J. C., Kennedy-Lewis, B. L., GÜREL SUNGUR (2014). Corporal punishment in Florida schools: Trends in reactive, punitive, and ineffective approaches to youth behavior  (pp. 1-33). Montgomery, AL: Sourn Poverty Law Center.

 

8.Projeler

1.       Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Türleri ve Örgütsel Depresyon: Bir ilişkisel tarama modeli, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2016-SİÜSOS-17 (Ulusal)

2.       Yöneticilerin Kayırmacı Tutum ve Davranışlarının, Örgütsel Muhalefet Üzerine Etkisi, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2016-SİÜSOS-16 (Ulusal)

3.       Project Impact of Professional Development on Preschool Teachers’ Use of Embedded-Instruction Practices – Funded U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences (Grant Number R324A070008), Nicel Veri Analizi Uzmanı, 2014-2015, (Uluslararası)

4.       Project LIBERATE - Funded U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences (Grant Number R324A80006) , Nicel Veri Analizi Uzmanı, 2012-2014, (Uluslararası)

5.       Project Best in Class - Funded U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences (Grant Number R324A080074, R324A110173), Nicel Veri Analizi Uzmanı, 2013-2013,  (Uluslararası)

6.       Project Predictors and Outcomes of Early Career Attrition of Public School Teachers: Demands, Autonomy, and Support - Funded American Educational Research Association, Araştırma Asistanı, 2012-2012, (Uluslararası)

 

9.İdari Görevler

1.        YLSY Burs Koordinatörü 2017-

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

11.Ödüller

1.       Student Best Paper Award, Educational Statisticians Special Interest Group - American Educational Research Association, Amerika Birleşik Devletleri, 2014

2.       Outstanding Academic Achievement Award, University of Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2013

3.       Student Best Paper - Honorable Mention Award, Educational Statisticians Special Interest Group-American Educational Research Association, Amerika Birleşik Devletleri, 2012

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

10

0

400

İlkbahar

Ölçme ve Değerlendirme

18

0

500

 

2017-2018

Güz

Ölçme ve Değerlendirme

18

0

350

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

6

İlkbahar

Türk Eğitim Tarihi

12

0

130

Ölçme ve Değerlendirme

10

0

400

Eğitim İstatistiği

3

0

15

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45