Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü
Telefon +9 (0484) 223 12 24 / 3202
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Açıklama
Güncelleme08.06.2017 16:23:00

Yrd.Doç.Dr. VEDAT MUTLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi

ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.      Adı Soyadı: Vedat MUTLU

2.      Doğum Tarihi: 06.06.1978

3.      Unvan: Yar. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Endüstri - İşletme Mühendisliği

Sofya Teknik Üniversitesi – Sofya / Bulgaristan

2003

Yüksek Lisans

Endüstri - İşletme Mühendisliği

Sofya Teknik Üniversitesi – Sofya / Bulgaristan

2005

Doktora

Beden Eğitimi ve Spor,

Spor Yöneticiliği AB D

NSA Vasil LEVSKİ – Sofya / Bulgaristan

2011

 

 

 

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçent Doktor 10/04/2012

6.      Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

·           “Plastik ambalaj üretimi yapmak üzere kurulacak işletmenin endüstriyel üretim ve üretim sonrası pazarlama projesi”, Sofya Teknik Üniversitesi – Endüstri ve İşletme mühendisliği fakültesi, Sofya/Bulgaristan, 2005, Danışman: Doç. Dr. Ognyan ANDREEV

6.2. Doktora Tezleri

·           “Türkiye’de yapılan atletizm müsabakaları organizasyonlarında yer alan yöneticilerin sosyal ve profesyonel özeliklerinin insan kaynağı yönetimi üzerindeki etkilerinin araştırılması” National Sport Academy, Faculty of Sports Historyand Management, Sofia/Bulgaria, 2011, Danışman: Prof. Dr. Peter BANKOV

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

·           Akçakoyun F, Demirel M, Mutlu V.  Identification of the ledership skills of the trainers according to athlete opinons (2014)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

·           Kürkçü R.,Akçakoyun F., Özdağ S., Mutlu V. (2008). The Effects of Preseason Training on the Anthropometric and Somototype Characteristics of Young wrestlers. Sports and Science. Cilt: 1, Sayı: 2, s: 95-104.

·           Kürkçü R.,Akçakoyun F., Özdağ S., Mutlu V. (2009). The Effect of  Total Lipid Cholesterolitrigliserit and Lipoprotein Levels of  Exercise on Wrestlers. Sports andScience. Cilt: 1, Sayı: 6, s: 124–140.

·           Adilogullari I, Sahin H.Murat, Alparslan Z. Acar, Mutlu V. (2009). Hotel recreational actıvıtıes impact on tourists choices of  holiday sports. Sports andScience. Cilt: 1, Sayı: 5, s:.

·           Mutlu V, Bankov P. (2010). Менидймънт на човешките ресурси в леката атлетика на република Турция – теоретични и научноприложни аспекти. Sports andScience. Cild: 1, Sayı: 5, s: 73

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

·           Akçakoyun F, Demirel M, Mutlu V.  Identification of the ledership skills of the trainers according to athlete opinons (2014)

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

7.8. Uluslararası atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

9. İdari Görevler

- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Bitlis Eren Üniversitesi 2012

- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğit. Böl. Baş. Bitlis Eren Üniversitesi         2013 – 2014

- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Böl. Baş. Siirt Üniversitesi 2014 – Halen

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

11. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013 - 2014

 

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

Beden Eğitimi

2

0

42

Beden Eğitimi

2

0

25

Beden Eğitimi

2

0

23

Beden Eğitimi

2

0

30

Beden Eğitimi

2

0

26

2014 - 2015

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

İktisada Giriş

3

0

40

Spor Yönetimi

3

0

40

2015 - 2016

Güz

İşletme Yönetimi

3

0

40

İlkbahar

 

İktisada Giriş

3

0

40

Spor Yönetimi

3

0

80

2016 - 2017

Güz

İşletme Yönetimi

3

0

40

Pazarlama İlkeleri

3

0

80

Spor ve Medya

2

2

18

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 24.03.2017 08:44:31