Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Temel İşlemler Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1739 / 3020
Kurumsal E-Posta dr_yakup  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme18.03.2017 00:22:33

Yrd.Doç.Dr. YAKUP ASLAN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

2013-
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı

2013-2014
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

2013-2014

ÖZGEÇMİŞ

  1.GENEL

DÜZENLEME TARİHİ

15.07.2017

T.C. KİMLİK NO

46891057594

ÜNVANI ADI SOYADI

Yrd. Doç. Dr. Yakup ASLAN

YAZIŞMA ADRESİ

Siirt Üniversitesi 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi 

Gıda Mühendisliği Bölümü 

Kezer Yerleşkesi 56100, SİİRT 

DOĞUM YILI

1966

TELEFON

+90 484 212 11 11 Dahili: 3020

+90 553 640 32 53

E-POSTA

dr_yakup@siirt.edu.tr

  2.EĞİTİM

MEZUNİYET TARİHİ

DERECE

ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI

2005 

Doktora

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

1997

Y. Lisans

Harran Üniversitesi

1988

Lisans

Marmara Üniversitesi

  3. AKADEMİK VE MESLEKİ DENEYİM

KURUM/KURULUŞ

ÜLKE

ŞEHİR

BÖLÜM/BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı

TÜRKİYE

Trabzon

Dernekpazarı Lisesi

Kimya Öğretmeni

1988-1991

Milli Eğitim Bakanlığı

TÜRKİYE

Adıyaman

Çelikhan Lisesi

Kimya Öğretmeni

1991-1994

Harran Üniversitesi

TÜRKİYE

Şanlıurfa

Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Öğretim Görevlisi

1994-1999

Harran Üniversitesi

TÜRKİYE

Şanlıurfa

Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Araştırma Görevlisi

1999-1999

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

TÜRKİYE

Kocaeli

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü

Araştırma Görevlisi

1999-2000

Türk Silahlı Kuvvetleri

TÜRKİYE

İzmir

Maltepe Askeri Lisesi

Asteğmen Kimya Öğretmeni

2000-2001

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

TÜRKİYE

Kocaeli

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü

Araştırma Görevlisi

2001-2005

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

TÜRKİYE

Kocaeli

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü

Dr. Araştırma Görevlisi

2005-2005

Harran Üniversitesi

TÜRKİYE

Şanlıurfa

Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Dr. Araştırma Görevlisi

2005-2007

Harran Üniversitesi

TÜRKİYE

Şanlıurfa

Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Öğretim Üyesi

2007-2013

Siirt Üniversitesi

TÜRKİYE

Siirt

Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Üyesi

2013-

  4.ALDIĞI SERTİFİKALAR

TARİH

SERTİFİKA ADI

NERDEN ALDIĞI

 

 

 

  5.PROJE DENEYİMİ

PROJE ADI

KURUM

BÜTÇE (TL)

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

ARDEB NO

İmmobilize Pectinex Ultra SP-L ile sükrozdan fruktooligosakkarit üretimi.

Harran Üniversitesi

3.000,00

2003-2005

Araştırmacı

HÜBAK

342

β-Galaktozidazın İmmobilizasyonu ve Prebiyotik Olarak Galaktooligosakkarit İçeren Fermente Süt Ürünleri Üretiminde Kullanımı

Harran Üniversitesi

156.130,00

2006-2008

Yürütücü

TÜBİTAK

TOVAG, 106O296

Membran Biyoreaktör Kullanarak Sukrozdan İzomaltooligosakkarit Üretimi

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

112.300,00

2005-2007

Araştırmacı

TÜBİTAK

MAG

 104M385

Laktozsuz Süt ve Galaktooligosakkarit içeren süt üretimi için Kluyveromyces lactis b-galaktozidazın immobilizasyonu

Harran Üniversitesi

5.000,00

2012-2013

Yürütücü

HÜBAK

12052

Glukoz şurubu üretimi için Aspergillus niger glukoamilazın immobilizasyonu.

Harran Üniversitesi

5.000,00

2012-2013

Yürütücü

HÜBAK

12053

Bacillus licheniformis Proteazın İmmobilizasyonu ve Alerjik Olmayan İnek Sütü Üretiminde Kullanımı

Siirt Üniversitesi

5.900,00

2016-

Yürütücü

BAP

2016-SİÜFEB-03

Kuru Üzüm Suyunun Güvenlik ve Kalitesinin Geliştirilmesi

Siirt Üniversitesi

6.000,00

2017-

Yürütücü

BAP

2017-SİÜFEB-09

Laktozsuz Süt Üretimi için Aspergillus oryzae β-Galaktozidazın İmmobilizasyonu

Siirt Üniversitesi

6.000,00

2017-

Yürütücü

BAP

2017-SİÜFEB-10

Susam sapından aktif karbon eldesi ve Aspergillus niger amiloglukozidazın immobilazasyonunda kullanılması.

Siirt Üniversitesi

6.000,00

2017-

Araştırmacı

BAP

2017-SİÜFEB-28

Aspergillus niger Glukoamilazın Kovalent İmmobilizasyonu

Siirt Üniversitesi

5.000,00

2017-

Yürütücü

BAP

2017-SİÜMÜH-79

  6. DİĞER AKADEMİK FALİYETLER (Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

0

Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı

0

Yayınlarınıza aldığınız toplam atıf sayısı

128

Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

7

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

 

Diğer Faaliyetler(Eser/sorumluluk/üyelik vb.)

1

 

 

Yönetilen Tezler (Tamamlanan)

1

  7.YAYINLAR

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Tanriseven A., Aslan Y. “Immobilization of Pectinex Ultra SP-L to Produce Fructooligosaccharides”, Enzyme and Microbial Technology, 2005, 36, 550-554.

Aslan Y., Tanrıseven A. “Immobilization of Pectinex Ultra SP-L to produce galactooligosaccharides”  Molecular Catalysis B: Enzymatic, 2007, 45, 73-77.

Aslan Y., Tanrıseven A. “Immobilization of Penicillium lilacinum dextranase to produce isomaltooligosaccharides from dextran” Biochemical Engineering Journal, 2007, 34. 8-12.

Aslan Y. Handayani N, Stavila E, Loos K. “Improved Performance of Pseudomonas fluorescens Lipase by Covalent Immobilization onto Amberzyme.” Turkish Journal of Biochemistry, 2013, 38 (3), 313-318.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aslan Y. Handayani N, Stavila E, Loos K. “Covalent immobilization of Pseudomonas fluorescens lipase onto Eupergit CM Internatıonal Journal of Current Research, 2014, 6 (02), 5225- 5228.

Aslan Y. The Effect of Dielectric Barrier Discharge Plasma Treatment on The Microorganisms Found in Raw Cow's Milk. Turkish Journal of Agricultural Research. 2016, 3(2): 169-173.

Uluslararası Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Aslan Y., Ömerosmanoğlu D. "İmmobilization of Bacillus licheniformis protease to produce cow milk not causing protein allergy", International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 3-5 Nisan 2017, Antalya (Sözlü Bildiri)

Aslan Y., Handayani N., Stavila E., Loos K. Pseudomonas fluorescens lipazın epoksi ile aktive edilmiş matriks Amberzyme ile kovalent immobilizasyonu. Uluslararası Tarım, Orman, Gıda Bilimi ve Teknolojileri Konferansı. 15-17 Mayıs 2017, Kapadokya, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

Aslan Y., Handayani N., Stavila E., Loos K. Eupergit CM'ye kovalent immobilizasyon ile Pseudomonas fluorescens lipazın geliştirilmiş katalitik aktivitesi. Uluslararası Tarım, Orman, Gıda Bilimi ve Teknolojileri Konferansı. 15-17 Mayıs 2017, Kapadokya, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

Ulusal Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Aslan Y. Tanriseven A. “İmmobilize Aspergillus aculeatus  fruktoziltransferaz kullanarak sükrozdan fruktooligosakkarit üretimi”, 17. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi,  8-11 Eylül 2003, İstanbul. (Sözlü bildiri)

Aslan Y. Tanriseven A. “İmmobilize Pectinex Ultra SP-L kullanarak maltodekstrinden glukoz üretimi”, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Universitesi, 5-9 Temmuz 2004, Kars (Sözlü bildiri)

Aslan Y. Tanriseven A. “İmmobilize Pectinex Ultra SP-L kullanarak galaktooligosakkarit ve laktozsuz süt üretimi”, 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Osmangazi Universitesi 31 Ağustos- 2 Eylül 2005, Eskişehir (Poster).

Aslan Y.  "Tanriseven A. “Dekstrandan izomaltooligosakkarit üretimi için Penicillium lilacinum dekstranazın immobilizasyonu”, 20. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Universitesi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri (Sözlü bildiri)

Aslan Y.Dielektrik Bariyer Deşarj Plazma Metodu Kullanılarak Sütün Sterilizasyonu”, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık 2015, Konya (Poster).

  8.İDARİ GÖREVLER

1.     Harran Üniversitesi  :           Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı (2005-2013)

2.     Siirt Üniversitesi      :           Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı (2013-2014)

3.     Siirt Üniversitesi      :           Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (2016-devam ediyor)

9. DERGİ HAKEMLİĞİ

  Biochemical Engineering Journal

    Biochemical Catalysis B: Enzymatic

3.              Recent Patents on Chemical Engineering

4.              Turkish Journal of Biochemistry

5.              Bioprocess and Biosystems Engineering

6.              Journal of Food and Health Science

7.              CyTA - Journal of Food

 

Güncelleme : 30.09.2017 13:06:28
DERGİ HAKEMLİĞİ
 1. Biochemical Engineering Journal
 2. Biochemical Catalysis B: Enzymatic
 3. Recent Patents on Chemical Engineering
 4. Turkish Journal of Biochemistry
 5. Bioprocess and Biosystems Engineering
 6. Journal of Food and Health Science
 7. CyTA-Journal of Food

İŞ DENEYİMİ

1988-1994:

Kimya Öğretmeni, Orta Öğretim Kurumları, TRABZON, ADIYAMAN

1994-1999:

Öğretim Görevlisi, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, ŞANLIURFA

1999-2005:

Araştırma Görevlisi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, GEBZE

2005-2007:

Araştırma Görevlisi Doktor, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,     Kimya Bölümü, ŞANLIURFA

2007-2013:

Yardımcı Doçent Doktor, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, ŞANLIURFA

29 Haziran-27 Eylül 2011:

Post Doktora Araştırması, Groningen Üniversitesi, Zernike İleri Materyaller Enstitüsü, Polimer Kimyası Bölümü, Groningen, HOLLANDA.

2005-2013:

Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı, Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Şanlıurfa

2013-2014:                  

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Siirt Üniversitesi, SİİRT.

2013-2014:  

Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt Üniversitesi, SİİRT.

KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Aslan Y., Tanrıseven A. İmmobilize Aspergillus aculeatus fruktoziltransferaz kullanarak sükrozdan fruktooligosakkarit üretimi. 17. Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Sözlü sunum)

2. Aslan Y. Tanriseven A.İmmobilize Pectinex Ultra SP-L kullanarak maltodekstrinden glukoz üretimi, 18. Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniversitesi, 5-9 Temmuz 2004, Kars (Sözlü sunum)

3. Aslan Y. Tanriseven A.Immobilize Pectinex Ultra SP-L kullanılarak galaktooligosakkarit ve laktozsuz süt üretimi, 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi 31 Ağustos - 2 Eylül 2005, Eskişehir-TÜRKİYE (Poster sunumu)

4. Aslan Y., Tanrıseven A. Dekstrandan izomaltooligosakkarit üretimi için Penicillium lilacinum dekstranazın immobilizasyonu, 20. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Ünivrsitesi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri (Sözlü Sunum)

5. Aslan Y. Dielektrik Bariyeri Deşarj Plazma metodu kullanarak sütün sterilizasyonu, 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 18-19 Aralık 2015, Konya (Poster)

6. Aslan Y., Ömerosmanoğlu D. Immobilization of Bacillus licheniformis protease to produce cow milk not causing protein allergy, Uluslararası Biyoçeşitlilik ve Yenilebilir Vahşi Türler Sempozyumu, 3-5 Nisan 2017, Antalya (Sözlü Sunum).

7. Aslan Y., Handayani N., Stavila E., Loos K. Pseudomonas fluorescens lipazın epoksi ile aktive edilmiş matriks Amberzyme ile kovalent immobilizasyonu. Uluslararası Tarım, Orman, Gıda Bilimi ve Teknolojileri Konferansı. 15-17 Mayıs 2017, Kapadokya, Türkiye. (Sözlü Sunum)

8. Aslan Y., Handayani N., Stavila E., Loos K. Eupergit CM'ye kovalent immobilizasyon ile Pseudomonas fluorescens lipazın geliştirilmiş katalitik aktivitesi. Uluslararası Tarım, Orman, Gıda Bilimi ve Teknolojileri Konferansı. 15-17 Mayıs 2017, Kapadokya, Türkiye. (Sözlü Sunum).

KULLANDIĞI ANALİZ TEKNİKLERİ
 • İnce Tabaka Kromatografisi (TLC)
 • Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
 • UV-Spektrometrisi
YAYINLANMIŞ MAKALELER
 1. Tanrıseven A., Aslan Y., 2005. Immobilization of Pectinex Ultra SP-L to produce fructooligosaccharides. Enzyme and Microbial Technology. 36: 550-554.
 2. Aslan Y., Tanrıseven A., 2007. Immobilizationof Pectinex Ultra SP-L to produce galactooligosaccharides. Journal of Moleculer Catalysis B: Enzymatic. 45: 73-77.
 3. Aslan Y., Tanrıseven A.,2007.Immobilization of Penicillium lilacinum to produce isomaltooligosaccharides. Biochemical Engineering Journal. 34: 8-12.
 4. Asyan Y., Handayani N., Stavila E., Loos K., 2013. Improved performance of Pseudomonas fluorescens lipase by covalent immobilization onto Amberzyme. Turkish Journal of Biochemistry. 38 (3). 313-318.
 5. Aslan Y., Handayani N., Stavila E., Loos K., 2014. Covalent immobilization of Pseudomonas fluorescens lipase onto Eupergit CM. International Journal of Current Research. 6 (02): 5225:5228.
 6. Aslan Y.2016. The effect of dielectric barrier discharge plasma treatment on the microorganisms found in raw cow's milk. Turkish Journal of Agricultural Research. 3 (2): 169-173.

YÜRÜTÜLEN DERSLER
Önlisans Lisans Dersleri:
 • Gıda Kimyası
 • Genel Kimya
 • Biyoteknoloji
 • Gıda Mikrobiyolojisi
 • Pişirme Yağı Teknolojisi
 • Gıda Analizi
 • Aletli Analiz Laboratuvarı
 • Araştırma Teknikleri
Lisans Dersleri:
 • Kimya-I
 • Kimya-II
 • Kimya Laboratuvarı-I
 • Kimya Laboratuvarı-II
 • Biyokimya
 • Alkolsüz İçecek ve Alkolsüz İçecek Teknolojisi
 • Gıda Hijyen ve Sanitasyon
 • Temel Bilgi Teknolojisinin Kullanımı
 • İnsan kaynakları yönetimi
Lisansüstü Dersleri:
 • Enzim İmmobilizasyon Yöntemleri
 • Beslenme Biyokimyası
 • Fonksiyonel Gıdalar
 • Gıda Biyoteknolojisindeki Gelişmeler
 • Yüksek Süt İşleme Teknolojisi
 • Değiştirilmiş Yağlar ve Teknoloji
 • Enzimatik Reaksiyonlar ve Enzimli Kinetik
 • Mesleki İngilizce

YÜRÜTÜLEN PROJELER

 1. Tanrıseven A. (Yürütücü), Aslan Y. (Araştırmacı), İmmobilize Pectinex Ultra SP-L ile sükrozdan fruktooligosakkarit üretimi. 2003-2005, HÜBAK, Proje No: 342. (Tamamlandı). Bütçe: 3.000,00 TL.
 2. Aslan Y. (Yürütücü), Özer B. (Araştırmacı), Şahin Ö. (Araştırmacı), Türkmen H. (Araştırmacı), Yüksel M.F. (Araştırmacı). B-Galaktozidazın İmmobilizasyonu ve Prebiyotik Olarak Galaktooligosakkarit İçeren Fermente Süt Ürünleri Üretiminde Kullanımı. 2006-, TÜBİTAK, Proje No: TOVAG 106O296. (TÜBİTAK tarafından iptal edilmiştir). Bütçe: 156.130,00 TL.
 3. Tanrıseven A. (Yürütücüsü), Ölçer Z. (Araştırmacı), Akpınar A. (Araştırmacı), İleri Ç. (Araştırmacı), Aslan Y. (Araştırmacı), Akkuş P. (Araştırmacı), Dizge N. (Araştırmacı). Membran Biyoreaktör Kullanarak Sukrozdan İzomaltooligosakkarit Üretimi, 2007, TÜBİTAK, MAG, Proje No: 104M385. (Tamamlandı). Bütçe :112.300,00 TL.
 4. Aslan Y. (Yürütücü), Bozdal M. (Araştırmacı) Laktozsuz Süt ve Galaktooligosakkarit İçeren Süt Üretimi İçin Kluyveromyces lactis beta-galaktozidazın İmmobilizasyonu. 2012-2013, HÜBAK, Proje No: 12052. (Siirt Üniversitesine atanmam nedeniyle tamamlanamadı). Bütçe: 5.000,00 TL.
 5. Aslan Y. (Yürütücü), Gümüşbaş İ. (Araştırmacı), Glukoz Şurubu Üretimi İçin Aspergillus niger glukoamilazın İmmobilizasyonu. 2012-2013, HÜBAK,, Proje No:12053. (Siirt Üniversitesine atanmam nedeniyle tamamlanamadı). Bütçe: 5.000,00 TL.
 6. Aslan Y. (Yürütücü), Ömerosmanoğlu D. (Araştırmacı), Bacillus liceniformis Proteazın İmmobilizasyonu ve Alerjik Olmayan İnek Sütü Üretiminde Kullanımı, 2016, BAP Projesi. Proje No:2016-SİÜFEB-03. (Devam ediyor.) Bütçe: 5.900,00 TL. 
 7. Aslan Y. (Yürütücü) Hussein H.S.H.(Araştırmacı), Kuru Üzüm Suyunun Güvenlik ve Kalitesinin Geliştirilmesi. 2017, BAP Projesi. Proje No: 2017-SİÜFEB-09 (Devam ediyor). Bütçe: 6.000,00 TL.
 8. Aslan Y. (Yürütücü), Alan Y.T. (Araştırmacı), Laktozsuz Süt Üretimi için Aspergillus niger Glukoamilazın İmmobilizasyonu. 2017, BAP Projesi. Proje No: 2017-SİÜFEB-10. (Devam ediyor). Bütçe: 6.000,00 TL.
 9. Şahin Ö.(Yürütücü), Aslan Y. (Araştırmacı), Baytar O.(Araştırmacı), Saka C.(Araştırmacı), Ali Y.M.S. (Araştırmacı), Susam sapından aktif karbon eldesi ve Aspergillus niger amiloglukozidazın immobilizasyonunda kullanılması. 2017, BAP Projesi. Proje No: 2017-SİÜFEB-28. (Devam ediyor). Bütçe: 6.000,00 TL.
 10. Aslan Y. (Yürütücü), Ömerosmanoğlu D. (Araştırmacı), Yaşar M.A. (Araştırmacı), Turan H.R. (Araştırmacı), Dursun S.(Araştırmacı), Yağmur M. (Araştırmacı), Aspergillus niger Glukozmilazın Kovalent İmmobiizasyonu. 2017. BAP Projesi. Proje No: 2017-SİÜMÜH-79. (Devam Ediyor) Bütçe: 5.000,00 TL.