Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon (0484) 223-1739 / 2683
Kurumsal E-Posta ycoskun  siirt.edu.tr
E-Posta tarihli  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme29.01.2018 21:49:45

Yrd.Doç.Dr. YASİN COŞKUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doktora / Ph.D.
:
University of East Anglia (İngiltere) / Modern History

Yüksek Lisans / MA Degree:
University of Leicester (İngiltere) / Modern History

Lisans / BA:
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Turkey) /  (History)

İlgi Alanları: 20. yy. Türk Siyasi Tarihi, Türk Dış Politikası, Türk-İngiliz İlişkileri, Kıbrıs Sorunu, Türk Askeri Müdahaleleri.

Research Interests: Twentieth Century Turkish Political History, Turkish Foreign Policy, Anglo-Turkish Relations, The Cyprus Problem, Turkish Military Coups.

Çalışmalar / Publications:

Makaleler:

- Coşkun, Yasin, "Mondros'tan Mudanya'ya Kadar Olan Dönemde Genel Hatlarıyla ABD'nin Türkiye Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri", Yeni Türkiye Dergisi, Misak-ı Milli Özel Sayısı, yıl: 23, sayı: 93, Ocak-Şubat 2017, ss. 514-524.


- Coşkun, Yasin, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtının Türk-İngiliz İlişkilerine Etkileri, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Haziran 2015, Yıl: 8, sayı: XXII, ss.449-462. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh729.

- Coşkun, Yasin, "İngiliz Belgelerinde 12 Eylül Süreci" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Şubat 2016, cilt: 9, sayı: 42, ss. 530-535.

-Coşkun, Yasin, “12 Mart 1971 Muhtırasının İngiliz Arşiv Belgelerindeki Yansıması”, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Aralık 2016, Yıl: 9, sayı: XXVIII, ss.299-309. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh978.

- Coşkun, Yasin, "1980’li  Yıllarda  İngiliz Arşivlerinde  Yer  Alan Türkiye’deki  Önemli Şahsiyetler", TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,ISSN:1308-2140, (Prof.Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume11/1 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9449., p. 1-10.


- Coşkun, Yasin, “Kıbrıs Sorunu Üzerindeki Türk-Yunan Diyaloğunun Başarısızlığı (1966-67) ve İngiliz Politikası”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, Cilt:1 Sayı:4 Ekim 2014, ss. 43-58.

-COŞKUN YASİN (2017).  "Amerikan Belgelerine Göre Eisenhower Dönemi nin İlk Yıllarında ABD nin Türkiye Politikası (1953-1955)", History Studies International Journal of History, 9(4), 19-32., Doi: 10.9737/hist.2017.548

- COŞKUN YASİN (2017).  "15-21 Haziran 1980 Yılında İngiliz Büyükelçisi Peter Laurence’ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Gezisi Üzerine Bir Değerlendirme"Journal of Turkish Research Institute(60), Doi: 10.14222/Turkiyat2672.

- COŞKUN YASİN (2017).  "I. MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETİNİN İLK ÜÇ AYINDA TÜRK SİYASAL HAYATI VE MECLİSTE İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİSİ",  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 175-190.

- COŞKUN YASİN (2018).  "KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ’NİN (KTFD) İLANINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC)  KURULUŞUNA KADAR OLAN SÜREÇTE KIBRIS SORUNU (1975-1983)",  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 64(64), 119-143., Doi: 10.16992/ASOS.12702.


Diğer yayınlar: Konferans, Panel, Seminer ve Toplantı:
- Balkans and Eastern Mediterranean konulu çalıştay toplantısında 'The Turkish-Greek dialogue on Cyprus between 1966-67, the effect of nationalism on this process and representations of the dialogue in British sources' konulu sunum. Düzenleyen: East Anglia Üniversitesi (İngiltere). Yıl:  Kasım 2011.

- COŞKUN YASİN (2017).  "1960-1980 Döneminde Meclis Gündeminde Siirt İli",  UluslararasıSosyal Bilimler Kongresi/International Congress on Social Sciences (ICSS’17), 348-352. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

Güncelleme : 22.01.2018 22:03:22
Çalışmalar / Publications:

Çalışmalar / Publications:

Makaleler:

- Coşkun, Yasin, "Mondros'tan Mudanya'ya Kadar Olan Dönemde Genel Hatlarıyla ABD'nin Türkiye Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri", Yeni Türkiye Dergisi, Misak-ı Milli Özel Sayısı, yıl: 23, sayı: 93, Ocak-Şubat 2017, ss. 514-524.

- Coşkun, Yasin, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtının Türk-İngiliz İlişkilerine Etkileri, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Haziran 2015, Yıl: 8, sayı: XXII, ss.449-462. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh729.

- Coşkun, Yasin, "İngiliz Belgelerinde 12 Eylül Süreci" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Şubat 2016, cilt: 9, sayı: 42, ss. 530-535.

-Coşkun, Yasin, “12 Mart 1971 Muhtırasının İngiliz Arşiv Belgelerindeki Yansıması”, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Aralık 2016, Yıl: 9, sayı: XXVIII, ss.299-309. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh978.

- Coşkun, Yasin, "1980’li  Yıllarda  İngiliz Arşivlerinde  Yer  Alan Türkiye’deki  Önemli Şahsiyetler", TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,ISSN:1308-2140, (Prof.Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume11/1 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9449., p. 1-10.

- Coşkun, Yasin, “Kıbrıs Sorunu Üzerindeki Türk-Yunan Diyaloğunun Başarısızlığı (1966-67) ve İngiliz Politikası”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, Cilt:1 Sayı:4 Ekim 2014, ss. 43-58.

-COŞKUN YASİN (2017).  "Amerikan Belgelerine Göre Eisenhower Dönemi nin İlk Yıllarında ABD nin Türkiye Politikası (1953-1955)", History Studies International Journal of History, 9(4), 19-32., Doi: 10.9737/hist.2017.548

- COŞKUN YASİN (2017).  "15-21 Haziran 1980 Yılında İngiliz Büyükelçisi Peter Laurence’ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Gezisi Üzerine Bir Değerlendirme"Journal of Turkish Research Institute(60), Doi: 10.14222/Turkiyat2672.

- COŞKUN YASİN (2017).  "I. MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETİNİN İLK ÜÇ AYINDA TÜRK SİYASAL HAYATI VE MECLİSTE İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİSİ",  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 175-190.

- COŞKUN YASİN (2018).  "KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ’NİN (KTFD) İLANINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC)  KURULUŞUNA KADAR OLAN SÜREÇTE KIBRIS SORUNU (1975-1983)",  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 64(64), 119-143., Doi: 10.16992/ASOS.12702.


Diğer yayınlar: Konferans, Panel, Seminer ve Toplantı:
- Balkans and Eastern Mediterranean konulu çalıştay toplantısında 'The Turkish-Greek dialogue on Cyprus between 1966-67, the effect of nationalism on this process and representations of the dialogue in British sources' konulu sunum. Düzenleyen: East Anglia Üniversitesi (İngiltere). Yıl:  Kasım 2011.

- COŞKUN YASİN (2017).  "1960-1980 Döneminde Meclis Gündeminde Siirt İli",  UluslararasıSosyal Bilimler Kongresi/International Congress on Social Sciences (ICSS’17), 348-352. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).