Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Telefon (0484) 223-1739 / 2683
Kurumsal E-Posta ycoskun  siirt.edu.tr
E-Posta tarihli  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme29.01.2018 21:49:45

Dr. Öğr. Üyesi YASİN COŞKUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yasin COŞKUN

2. Doğum Tarihi          :

3. Unvanı                    : Dr. Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu    :

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarih

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Tarih

University of Leicester

2011

Doktora

Tarih

University of East Anglia

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : Ocak 2016

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

             

            1. COŞKUN YASİN (2016).  1950’ler ve 60’larda Kıbrıs Sorunu ve Türk-İngiliz Politikası.  I. Uluslararası Akdeniz Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (Sözlü Sunum).

             2.   Coşkun, Yasin (2017).  "1960-1980 Döneminde Meclis Gündeminde Siirt İli",  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/International Congress on Social Sciences (ICSS’17), 348-352. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). 

            3. COŞKUN YASİN (2018).  Türkiye’de Yeniden Demokrasiye Geçiş Süreci: Kasım 1983 Genel Seçiminin CIA Perspektifinden Analizi.  19.Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu (Sözlü Sunum).


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Coşkun, Yasin, "Mondros'tan Mudanya'ya Kadar Olan Dönemde Genel Hatlarıyla ABD'nin Türkiye Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri", Yeni Türkiye Dergisi, Misak-ı Milli Özel Sayısı, yıl: 23, sayı: 93, Ocak-Şubat 2017, ss. 514-524.

            2.   Coşkun, Yasin, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtının Türk-İngiliz İlişkilerine Etkileri”, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Haziran 2015, Yıl: 8, sayı: XXII, ss.449-462. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh729.

            3. Coşkun, Yasin, "İngiliz Belgelerinde 12 Eylül Süreci" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Şubat 2016, cilt: 9, sayı: 42, ss. 530-535.

            4. Coşkun, Yasin, “12 Mart 1971 Muhtırasının İngiliz Arşiv Belgelerindeki Yansıması”, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Aralık 2016, Yıl: 9, sayı: XXVIII, ss.299-309. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh978.

            5. Coşkun, Yasin, "1980’li  Yıllarda  İngiliz Arşivlerinde  Yer  Alan Türkiye’deki  Önemli Şahsiyetler", TURKISH STUDIES-International Periodical Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,ISSN:1308-2140, (Prof.Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume11/1 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9449., p. 1-10.

            6. Coşkun, Yasin, “Kıbrıs Sorunu Üzerindeki Türk-Yunan Diyaloğunun Başarısızlığı (1966-67) ve İngiliz Politikası”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, Cilt:1 Sayı:4 Ekim 2014, ss. 43-58.

            7. Coşkun, Yasin (2017).  "Amerikan Belgelerine Göre Eisenhower Dönemi nin İlk Yıllarında ABD nin Türkiye Politikası (1953-1955)", History Studies International Journal of History, 9(4), 19-32., Doi: 10.9737/hist.2017.548.

            8. Coşkun, Yasin (2017).  "15-21 Haziran 1980 Yılında İngiliz Büyükelçisi Peter Laurence’ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Gezisi Üzerine Bir Değerlendirme""  Journal of Turkish Research Institute(60), Doi: 10.14222/Turkiyat2672.

            9. Coşkun Yasin (2017).  "I. Milliyetçi Cephe Hükümetinin İlk Üç Ayında Türk Siyasal Hayatı Ve Mecliste İktidar-Muhalefet İlişkisi",  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 175-190.

            10. Coşkun, Yasin (2018).  "Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin (KTFD) İlanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC)  Kuruluşuna Kadar Olan Süreçte Kıbrıs Sorunu (1975-1983)",  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 64(64), 119-143., Doi: 10.16992/ASOS.12702.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi-I

2

 

40

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi- I

2

 

40

 

Kıbrıs Tarihi

2

 

50

 

Cumhuriyet Dönemi Türk-Amerikan İlişikleri

2

 

20

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları

3

 

5

 

Cumhuriyet Tarihi-I

3

 

5

İlkbahar

 

XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi-II

2

 

40

 

 

Mesleki İngilizce- I

2

 

10

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi- II

2

 

40

 

 

Türkiye ve Kıbrıs Sorunu

3

 

5

 

 

1960 Sonrası Türkiye Tarihi

3

 

5

 

2017-2018

Güz

XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi-I

 

2

 

 

 

70

 

 

 

Kıbrıs Tarihi

2

 

50

 

Cumhuriyet Dönemi Türk-Amerikan İlişikleri

2

 

50

 

Mesleki İngilizce-II

2

 

20

 

Cumhuriyet Tarihi-I

3

 

7

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları

3

 

5

İlkbahar

 

XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi-II

 

2

 

70

 

 

Milli Mücadele Tarihi

2

 

50

 

 

Mesleki İngilizce- I

2

 

20

 

 

Mesleki İngilizce- III

2

 

20

 

 

Türkiye ve Kıbrıs Sorunu

3

 

6

 

 

 

1960 Sonrası Türkiye Tarihi

 

3

 

 

5

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 08.04.2018 14:32:40
Çalışmalar / Publications:

Çalışmalar / Publications:

Makaleler:

- Coşkun, Yasin, "Mondros'tan Mudanya'ya Kadar Olan Dönemde Genel Hatlarıyla ABD'nin Türkiye Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri", Yeni Türkiye Dergisi, Misak-ı Milli Özel Sayısı, yıl: 23, sayı: 93, Ocak-Şubat 2017, ss. 514-524.

- Coşkun, Yasin, “1974 Kıbrıs Barış Harekâtının Türk-İngiliz İlişkilerine Etkileri, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Haziran 2015, Yıl: 8, sayı: XXII, ss.449-462. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh729.

- Coşkun, Yasin, "İngiliz Belgelerinde 12 Eylül Süreci" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Şubat 2016, cilt: 9, sayı: 42, ss. 530-535.

-Coşkun, Yasin, “12 Mart 1971 Muhtırasının İngiliz Arşiv Belgelerindeki Yansıması”, Tarih Okulu Dergisi / Journal of History School, Aralık 2016, Yıl: 9, sayı: XXVIII, ss.299-309. DOI Number:http://dx.doi.org/10.14225/Joh978.

- Coşkun, Yasin, "1980’li  Yıllarda  İngiliz Arşivlerinde  Yer  Alan Türkiye’deki  Önemli Şahsiyetler", TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,ISSN:1308-2140, (Prof.Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume11/1 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9449., p. 1-10.

- Coşkun, Yasin, “Kıbrıs Sorunu Üzerindeki Türk-Yunan Diyaloğunun Başarısızlığı (1966-67) ve İngiliz Politikası”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi, Cilt:1 Sayı:4 Ekim 2014, ss. 43-58.

-COŞKUN YASİN (2017).  "Amerikan Belgelerine Göre Eisenhower Dönemi nin İlk Yıllarında ABD nin Türkiye Politikası (1953-1955)", History Studies International Journal of History, 9(4), 19-32., Doi: 10.9737/hist.2017.548

- COŞKUN YASİN (2017).  "15-21 Haziran 1980 Yılında İngiliz Büyükelçisi Peter Laurence’ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Gezisi Üzerine Bir Değerlendirme"Journal of Turkish Research Institute(60), Doi: 10.14222/Turkiyat2672.

- COŞKUN YASİN (2017).  "I. MİLLİYETÇİ CEPHE HÜKÜMETİNİN İLK ÜÇ AYINDA TÜRK SİYASAL HAYATI VE MECLİSTE İKTİDAR-MUHALEFET İLİŞKİSİ",  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(38), 175-190.

- COŞKUN YASİN (2018).  "KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ’NİN (KTFD) İLANINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC)  KURULUŞUNA KADAR OLAN SÜREÇTE KIBRIS SORUNU (1975-1983)",  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 64(64), 119-143., Doi: 10.16992/ASOS.12702.


Diğer yayınlar: Konferans, Panel, Seminer ve Toplantı:
- Balkans and Eastern Mediterranean konulu çalıştay toplantısında 'The Turkish-Greek dialogue on Cyprus between 1966-67, the effect of nationalism on this process and representations of the dialogue in British sources' konulu sunum. Düzenleyen: East Anglia Üniversitesi (İngiltere). Yıl:  Kasım 2011.

- COŞKUN YASİN (2017).  "1960-1980 Döneminde Meclis Gündeminde Siirt İli",  UluslararasıSosyal Bilimler Kongresi/International Congress on Social Sciences (ICSS’17), 348-352. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).