Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili
Telefon (0484) 212-1111 / 3475
Kurumsal E-Posta yilmazakdemir  siirt.edu.tr
E-Posta yilmazakdemir  msn.com
Web
Açıklama
Güncelleme09.01.2018 14:45:25

Dr. Öğr. Üyesi YILMAZ AKDEMİR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi

YILMAZ AKDEMİR
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yılmaz AKDEMİR

2. Doğum Tarihi          : 

3. Unvanı                    : Yrd. Doç.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2015

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Bankır, M , Akdemir, Y . (2017). Siirt Arapçasının Türkçeyle Zenginleştirilmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal    Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13), 139-146. DOI: 10.29029/busbed.310643

            2. Akdemir, Y, İsi, H. (2017). Çekim Ekinden Yapım Ekine +CA. Journal of International Social             Research , 10(48), 14-28. DOI: 10.17719/jisr.2017.1470

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.  

                2.

 

9.İdari Görevler

            1.   Mayıs 2014-Ekim 2014 Müdür Yardımcısı, Siirt Üniversitesi TÖMER Birimi

            2.   Ocak 2016-Halen Müdür, Siirt Üniversitesi TÖMER Birimi

                3.   Ağustos 2016-Eylül 2017, Bölüm Başkanı, Fen Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Orhun Türkçesi

3

0

4

Altay Dilleri Teorisi I

3

0

4

Harezm Türkçesi Metin İncelemeleri

3

0

4

Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı

2

0

37

Türkiye Türkçesi I

4

0

71

İlkbahar

Altay Dilleri Teorisi II

3

0

4

Eski Türk Dili Metinleri

3

0

4

Köktürkçe Üzerine Araştırmalar

3

0

4

Divan Şiirinin Fikri Kaynakları

2

0

59

Uygur Türkçesi

2

0

35

2017-2018

Güz

Orhun Türkçesi

3

0

4

Altay Dilleri Teorisi I

3

0

4

Harezm Türkçesi Metin İncelemeleri

3

0

4

Türkçe Kompozisyon

2

0

64

Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı

2

0

37

Türkiye Türkçesi Sözcük Türleri

3

0

31

İlkbahar

Eski Türk Dili Metinleri

3

0

4

Köktürkçe Üzerine Araştırmalar

3

0

4

Uygur Türkçesi

2

0

4

Eski Anadolu Türkçesi tıp Metinleri

2

0

4

Harezm kıpçak Türkçesi

4

0

31

 

Güncelleme : 22.03.2018 18:34:06
Çalışmalar