Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3010
Kurumsal E-Posta yilmazkaya  siirt.edu.tr
E-Posta yilmazkaya1977  gmail.com
Açıklama http://kayayilmaz72.blogspot.com.tr
Güncelleme09.02.2017 14:47:02

Yrd.Doç.Dr. YILMAZ KAYA

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.  Yılmaz KAYA 'nın Özgeçmiş bilgileri için Tıklayınız
Yrd.Doç.Dr.  Yılmaz KAYA 'nın CV bilgilerine Tıklayınız
 
Güncelleme : 19.02.2017 23:30:46
D1.1 (YDM-ISI) : Yurt Dışı (SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki) Dergilerde Yayımlanan Yayınları
A1-Yeşilova, A, Kaydan, M., B., Kaya, Y.,2010. Modeling insect-egg data with excess  zeros    using zero-inflatedregression models. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics. 39(2): 273-282.

A2-Balbay A, Kaya Y,Şahin Ö., 2012. Drying of black cumin (Nigella sativa) in a microwave assisteddrying system and modeling using extreme learning machine. Energy, 44,352-357

A3- Kaya, Y. A new intelligent classifier for breast cancer diagnosis based on rough set and extreme learning machine: RS+ELM. TurkishJournal of Electrical Engineering and Computer Sciences. (2013) 21: 2079 – 2091.

A4- Kaya Y, Erez E, Karabacak O, Kaycı, L.,Fidan M. An Automatic Identification Method for the Comparison of Plant and Honey Pollens Based On GLCM Texture Features and Artificial Neural Network.Grana, (2013) 52(1): 71-77.

A5-A. Yeşilova, M. S. Özgökçe, R. Atlıhan, İ. Karaca, F. Özgökçe, Ş. Tıldız, Y. Kaya. Investigation of the effectsof physico-chemical environmental conditions on population fluctuations ofNotonecta viridisDelcourt, 1909 (Hemiptera: Notonectidae) in Van Lake by using Zero-inflated generalized Poisson Regression. Türk. entomol. derg., 2011, 35(2): 325-338

A6- Yılmaz Kaya, S. Mesut Pınar , M. Emre Erez , Mehmet Fidan, An expert classification system of pollen of Onopordum usinga rough set approach, Review of Palaeobotany and Palynology, 189,50-56, 2013.

A7-Mehmet Sahin, Yılmaz Kaya, Murat Uyar, Comparison of ANN and MLR models for estimating solar radiation in Turkeyusing NOAA/AVHRR data. Advances in Space Research 51 (2013) 891-–904

A8-Mehmet Şahin, Yılmaz Kaya, Murat Uyar, Selçuk Yıldırım. Application of extreme learning machine for estimating solar radiation from satellite data. Internatıonal Journal Of Energy Research, (2013) 38(2), 205-212

A9-  Yılmaz Kaya,  Lokman Kayci, Application of artificial neural network for automatic detection of butterfly species usingcolor and texture features. Visual Computer, (2014), 30: 71-79

A10- Yılmaz KAYA, Murat UYAR, A Hybrid Decision Support System Based on Rough Set and Extreme Learning Machine for Diagnosis of Hepatitis Disease. Applied Soft Computing Journal, 13,3429-3438, 2013

A11-Yılmaz KAYA, Lokman KAYCİ, Ramazan TEKİN, Ö.Faruk ERTUĞRUL. Evaluation of texture features for automatic detecting butterfly species using extreme learning machine. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, (2014) 26(2): 267-281

A12- Yilmaz Kaya, S. Mesut Pinar, M. Emre Erez, Mehmet Fidan and James B. Riding, Identification of Onopordum pollen using the      extreme learning machine, a type of artificial neural network, Palynology, 2013,DOI:10.1080/09500340.2013.868173

A13- Lokman Kayci, Yılmaz KAYA, A vision system for automatic identification of butterfly species using a grey-level co-occurrence matrix and multinomial logistic regression, Zoology in the Middle East, (2014) 60(1): 57-64

A14- Yılmaz KAYA, Murat Uyar, Ramazan Tekin, Selçuk Yıldırım, 1D-Local Binary Pattern Based Feature Extraction for Classification of Epileptic EEG Signals, Applied Mathematics and Computation243 (2014): 209-219.

A15-Kaya, Yılmaz, Lokman Kayci, and Murat Uyar. "Automatic identification of butterfly species based on local binary patterns and artificial neural network."Applied Soft Computing 28 (2015): 132-137.

A16-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, Ramazan Tekin, Two novel local binary pattern descriptors for texture analysis, Applied Soft Computing, 34(2015), 728-735

A17- Yılmaz KAYA,  Hidden Pattern Discovery on Epileptic EEG with 1-D Local Binary Patterns and Epileptic Seizures Detection by Grey Relational Analysis, Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine (APES), 2015,DOI: 10.1007/s13246-015-0362-5

A18- Yılmaz KAYA, Ömer Faruk ERTUĞRUL, A Novel Approach for Spam Email Detection Based On Shifted Binary Patterns, Security and Communication Networks, DOI: 10.1002/sec.1412

A19- Ömer Faruk Ertuğrul, Yılmaz KAYA, Ramazan Tekin, A Novel Approach for SEMG Signal Classification with Adaptive Local Binary Patterns, Medical & Biological Engineering & Computing,DOI: 10.1007/s11517-015-1443-z

A20- Ömer Faruk Ertuğrul, Yılmaz KAYA, Determining the Optimal Number of Body-Worn Sensors for Human Activity Recognition, Soft Computing, DOI: 10.1007 / s00500-016-2100-7

A21- Ömer Faruk Ertuğrul · Yılmaz Kaya · Ramazan Tekin · Mehmet Nuri Almalı, Detection of Parkinson's disease by Shifted One Dimensional Local Binary Patterns from Gait, Expert Systems with Applications,56,156–163, 2016

A22-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, Doküman dili tanıma için yeni bir öznitelik çıkarım yaklaşımı: İkili Desenler,Journal of the Faculty of Engineering and Architecture ofGazi University, 31(4): 1085-1094, 2016

A23-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, A Novel Feature Extraction Approach in SMS Spam Filtering for Mobile Communication: One-Dimensional Ternary Patterns,Security and Communication Networks ,9(17), 4680-4690,2016

A24-Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, Gender classification from facial images using gray relational analysis with novel local binary pattern descriptors, Signal Image and Video Processing , DOI: 10.1007/s11760-016-1021-3


D1.5 (YİM) : Yurt İçi Dergi Yayınları
D1.6 (YİT) : Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları

1.  Kaya,Y., Tekin, R., “Veri Tabanı ve Uygulamaları”, Papatya Yayıncılık, 2007

2.  Kaya, Y.,Tekin., R., Saka., İ., “İnternet Programlama”, YYÜ Vakfı Yayınları, 2009

3. A.Yeşilova, MS. Özgökçe, Y. Kaya.Insecticides - Basic and Other Applications. 13. Bölüm yazarlığı (Zero-Inflated Regression Methods for Insecticides). ISBN 978-953-51-0007-2

D3: Destek Proje Yürütücülüğü
1-Kelebek görüntülerinin sınıflandırılması için yerel ikili örüntüler tabanlı bir içerik bazlı görüntü erişim sisteminin geliştirilmesi.  Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Destekli Proje (Proje No : 2013-SİÜMÜH-M1) [Yürütücü, Tamamlandı.]

2-Siirt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kurulması- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)-2010K121370- Araştırmacı.

3-Sıfır Değer Ağırlıklı Regresyon Yöntemlerin İncelenmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Destekli Proje (Proje No : 2009-FBE-D029) [Araştırmacı, Proje Tamamlandı]
E.AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ – TARİHLERİ
G. EKLENMESİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER HUSUSLAR:
Hakemlikler
 • Applied soft Computing
 • Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences
 • IET Computer Vision
 • Neural Computing and Applications Journal
 • Educational Sciences: Theory & Practice
 • Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence
 • Journal of Agricultural Science and Technology
 • Computers & Electrical Engineering
 • International Journal of Electrical Power and Energy Systems
 • Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
 • Journal of Visual Communication and Image Representation
 • IETE Technical Review
 • Journal of Food Process Engineering
 • Signal, Image and Video Processing (SIVP)
 • Oriental Insects
 • Journal of Food Process Engineering 
 • PLOS ONE
 • The Visual Computer (TVCJ)
 • IEEE Access
 • Australasian Physical and Engineering Sciences in Medicine (APES)
 • Transactions on Biomedical Engineering 
 • Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence 
 • Researcher ID :
  SCI Dışında Yer Alan Uluslararası Index Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

  B1- Yeşilova, A., Kaya,Y., Kaki, B., Kasap, İ., 2010. Analysis of plant protection studies with excess zeros using zero-inflated and negative binomial hurdle models.GU  Journal of Science, 23(2): 131-136.

  B2- Kaya, Y., Yeşilova, A., Almalı, M.,N., 2010. An Application ofExpection and Maximization, Multiple Imputatition and Neural Network Medhods for Missing Value. World Applied Sciences Journal.9(5): 561-566.

  B3- Kaya,Y., Yeşilova, A., Almalı,M.N., 2009. Çoklu DoğrusalRegresyonda Uygun Model  Seçiminde Genetik Algoritma Yaklaşımının Kullanılması. YYÜ Fen Bilimleri Dergisi. 14(1): 33-37

  B4- Kaya,Y., Yeşilova, A., 2009. Yapay Sinir Ağı Ve Lojistik RegresyonKullanılarak Kategorik Verilerin Modellenmesi. .YYÜ Fen Bilimleri Dergisi.  14(2): 112-116

  B5- Kaya, Y., Yeşilova, A., 2011. İki Durumlu Karışımlı Lojistik Regresyona İlişkin Bir Uygulama. Bilişim teknolojileri dergisi, 4(3), 53-58.

  B6- Yeşilova, A., Kaya,Y., Almalı, M.N., 2010. AComparison of Hot Deck Imputation and Substitution Methods In The Estimation Of Missing Data. GU  Journalof Science. 24(1):69-75

  B7- Kaya, Y., Yeşilova, A. 2012. E-Posta Trafiğinin Sıfır DeğerAğırlıklı Regresyon Yöntemleri Kullanılarak İncelenmesi. Anadolu ÜniversitesiJournal of Science and Engineering. 13(1). 51-63.

  B8- Kaya, Y., Yeşilova, A., Almalı, M.N. 2010. Eksik Gözlemlerin TahminEdilmesinde Hot Deck Atfı Yöntemi Kullanılarak Farklı Uzaklık ÖlçütlerinKarşılaştırılması. YYU Fen Bilimleri Dergisi. 15(1), 40-45.

  B9- Kaya, Y., Tekin, R., 2012. Epileptik Hastalıkların Teşhisi içinAşırı Öğrenme Makinesi Tabanlı bir Uzman Sistem, Bilişimteknolojileri dergisi, 5(2), 33-39

  B10- Ömer Faruk E., Kaya, Y, Emrullah ACAR, Enerji iletim hattı arızalarında Elman YSA kullanılarak çok hızlı arıza tetiklemeal goritması. Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 299-306, 2012.

  B11- Kaya, Y, Ömer Faruk E., Ramazan Tekin, Epileptik EEG İşaretlerinin Karar Kuralları ve Ağaçlarının Kullanılması.  Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(2), 403-413, 2012.

  B12- Abidin Çalışkan,Emrullah Acar, Kaya, Y, GLCM Tabanlı K-nn Sınıflandırıcı Modeli ile Avuç içi tanıma sistemi. Yaşam BilimleriDergisi, 1(2), 1-10, 2012.

  B13- Kaya, Y, Lokman Kayci, RamazanTekin,  A Computer Vision System for the Automatic Identification of Butterfly Species via Gabor-Filter-Based Texture Features and Extreme Learning Machine: GF+ELM,TEM Journal, 2(1), 13-20, 2013

  B14- Kaya, Y, Murat Uyar, RamazanTekin. A Novel Crossover Operator for Genetic Algorithms: Ring Crossover, AwerProcedia Information Technology &Computer Science, 1, 1286-1292,2012.

  B15- Ramazan Tekin, Kaya, Y, Necmettin Sezgin.  Comparison of Performance of Filters Feature Selection Methods in Biomedical Signals, AwerProcedia Information Technology& Computer Science, 1, 1556-1561,2012.

  B16- Necmettin SEZGİN ,M.Emin TAĞLUK,Ramazan TEKİN , YılmazKAYA, Diagnostic Estimation of SAS From Snore Sounds Using LogisticRegression, AwerProcedia Information Technology & Computer Science, 1,1549-1555,2012

  B17- Kaya, Y, Ramazan TEKİN, Necmettin Sezgin, M.Emin Tağluk. Epileptic EEG Classification Based on Rough Set Approach, AwerProcedia Information Technology & Computer Science, 2012

  B18- Ö.Faruk Ertuğrul, Kaya, Y, Lokman Kayci, Ramazan Tekin. Identification of Butterfly Species by Similarity Indexes Based on Prototypes. International Journal of Computer Vision, Machine Learning and Data Mining 01/2015; 1(1):11-19.

  B19- Ö.Faruk Ertuğrul, Kaya, Y, Lokman Kayci, Ramazan Tekin.A Vision System for Classifying Butterfly Species by using Law’s Texture Energy Measures. International Journal of Biomedical Data Mining 01/2015; 1(1):16-24.

  B20- Kaya, Y, et al. "Identification of Butterfly Species with Rough Set Approach Based on Textural Features." Journal ISSN: TBA 1 (2015).

  B21- Kaya, Y, Ömer Faruk Ertuğrul, Ramazan Tekin. An Expert Spam Detection System Based on Extreme Learning Machine. Computer Science. 07/2014; 1(2):132-137.

  B22- Kaya, Y, Ömer Faruk Ertuğrul, Ramazan Tekin. A Rough Set Approach for Modeling E-mail Usage Habits. Computer Science 09/2014; 1(4):259-264.

  Sertifikalar

  1- Cisco Certified Network Associate(CCNA) , 2004, Van

  2- Storage ve Sanallaştırma Kursu, 2010, Kayseri

  3- MS SQL SERVER 7.0 MS DBA,2001, İstanbul

  Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Sunumlar

  C1- Y. Kaya, A.Yeşilova, R. Tekin. E-posta KullanımAlışkanlığının Kaba Kümeler ile İncelenmesi. Uluslararası 6. İleri TeknolojilerSempozyumu. 16-18 Mayıs 2011. Elazığ 

  C2-  M. Uyar, Y.Kaya, Kaba Küme Yaklasımıyla Güç Kalitesindeki Bozulma TürlerininSınıflandırılması. Uluslararası 6. İleri Teknolojiler Sempozyumu. 16-18 Mayıs2011. Elazığ 

  C3-  Kaya,Y., Yeşilova, A., Yapay Sinir Ağı Ve Lojistik Regresyon Kullanılarak  Kategorik  Verilerin  Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Uygulama. 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2009. ANKARA

  C4- Kaya, Y., Yeşilova, A., Almalı., M.N.,  Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde HotDeck     Atfı Yöntemi Kullanılarak FarklıUzaklık Ölçütlerin Karşılaştırılması. 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu, 6-7Mayıs 2010. ANKARA

  C5- Kaya, Y.,Yeşilova, A., Ser, G., Şehribanoğlu, S., Min-Max Dönüşümü Uygulanmış ve Uygulanmamış Veri Setindeki EksikGözlemlerin Tahmin Edilmesinde Hot Deck Atfı Yöntemlerinin Kullanılması. 12. UlusalBiyoistatistik Kogresi. 28 Haziran -1 Temmuz 2010. VAN

  C6- Yeşilova, A., Kaya, Y., Akkol, S., Kaki, B., SıfırDeğer Ağırlıklı Genelleştirilmiş Poisson Regresyonun Sağlık AlanındaKullanılması. 12. Ulusal Biyoistatistik Kogresi. 28 Haziran   -1 Temmuz 2010. VAN

  C7- Şehribanoğlu, S., Ser, G., Kaya, Y. Yapısal EşitlikModellerinin  Sağlık Alanında  Kullanılması. 12. UlusalBiyoistatistik Kogresi. 28 Haziran -1 Temmuz 2010. VAN

  C8- Y. Kaya, A.Yeşilova, İ. Çetinkaya. Akademik Yayın Başarısının Sıfır Değer AğırlıklıRegresyon Yöntemler Kullanılarak Modellenmnesi, Akademik Bilişim, Şubat 2011,Malatya. 

  C9-  Y.Kaya, A. Yeşilova, R.Tekin. İstenmeyen Elektronik Postaların (Spam)Filtrelenmesinde Kaba Küme Yaklaşımının Kullanılması.Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Sempozyumu. 5-7 Ekim 2011. Elazığ.

  C10-R.Tekin, Y. Kaya, M.E. Tağluk.K-Means ve YSA Temelli Hibrit Bir Model ile Epileptik EEG İşaretlerininSınıflandırılması. Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Sempozyumu. 5-7 Ekim 2011.Elazığ.

  C11- Ömer Faruk  Ertuğrul, Mehmet Emin Tağluk, Yılmaz Kaya, Enerji  İletim Hatlarında Wigner Ville Dağılımı, Gri Düzey  Eş  Oluşum  Matrisi  Ve Örüntü  Tanıma Yöntemleri  İle  Arıza Analizi.  20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı. 18-20 Nisan 2012, Muğla.

  C12- Yılmaz KAYA, Osman Karabacak, AbidinÇalışkan, Bazı Euphorbia (Euphorbiaceae) Tohum Türlerinin Sınıflandırılmasıiçin Yerel İkili Örüntüler Tabanlı bir Bilgisayar Görü Sistemi, 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı, Kıbrıs, 23-26 Nisan, 2013.

  C13- Yılmaz Kaya, Mehmet  Emin  Tağluk, Necmettin  Sezgin, Uyku Apnesininİki Durumlu  Kompozit  Lojistik       Regresyon ile Tespiti. 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim UygulamalarıKurultayı. 18-20 Nisan 2012, Muğla.

  C14-MusaAtaş, Yılmaz Kaya, Murat Uyar.Çember İzdüşüm Tekniğine Dayalı Etkili Bir Dönme-Bağımsız Öznitelik ÇıkarımıYöntemi, 21. IEEE Sinyalİşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı. Kıbrıs, 23-26 Nisan 2013

  C15-Emre Erez, Yılmaz KAYA, AbidinÇalışkan, Polen Görüntülerinin Yapısal Özellikler ile Sınıflandırılması, 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı, Kıbrıs,  23-26 Nisan 2013

  C16-Yılmaz Kaya, Lokman Kayci, NecmettinSezgin, Çok Ölçekli Yerel İkili Örüntüler ile Kelebek GörüntülerinSınıflandırılması, 21.IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kıbrıs, 23-26 Nisan 2013.

  C17- Ömer Faruk ERTUĞRUL, M. Emin TAĞLUK, Yılmaz KAYA, Enerji İletim HatlarındaOluşan Arızaların Aşırı Öğrenme Makinesi ile Tespiti,21. IEEE Sinyal İşlemeve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Kıbrıs,23-26 Nisan 2013.

  C18- Ömer FarukERTUĞRUL, M. Emin TAĞLUK, Yılmaz KAYA, Ramazan TEKİN, EMG Sinyallerinin AşırıÖğrenme Makinesi ile Sınıflandırılması, 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişimUygulamaları Kurultayı, Kıbrıs, 23-26 Nisan2013.

  C19- Y, Kaya, R, Tekin. Üniversite Maaş Otomasyonu, Akademik Bilişim, 3-5 Şubat 2003, Adana

  C20 - Y, Kaya, R,Tekin. Üniversite Kan Bankası, Akademik Bilişim, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep

  C21- Y, Kaya, M, Fidan, F, Özgökçe,M, Armağan,  Pollen identification with Extreme Learning Machine (ELM) , International Symposium 8th Plant Life of South West Asia (8th PLoSWA) , Plant Life of South West Asia 8 , 50 , Edinburgh-Scotland (UK) , Temmuz 2013

  C22- Omer Faruk Ertugrul · Yılmaz Kaya, Smart City Planning by Estimating Energy Efficiency of Buildings by Extreme Learning Machine, 4th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair, İstanbul, 2016

  C23- Lokman Kaycı, Yılmaz Kaya, Identification of Butterfly Species Using New Local Binary Patterns, International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, 2016

  C24- Yılmaz Kaya · Ömer Faruk Ertuğrul · Cüneyt Özdemir,  A New Approach for Spam Filtering, International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, 2016

  C25- M.Emre EREZ · Yılmaz KAYA · S.Mesut Pınar · Lokman KAYCI · Mehmet Fidan, Classification of Grape Type with Computer Vision Systems, International Conference on Natural Science and Engineering, Kilis, 2016

  C26- Ömer Faruk Ertuğrul, Yılmaz Kaya, M. Emin Tağluk, “Detecting Occupancy Of An Office Room By Recurrent Extreme Learning Machines”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, September 17-18, 2016, Malatya, 2016, 73-77.

  C27- Yılmaz Kaya, Ömer Faruk Ertuğrul, “Reklam içerikli SMSlerin filtrelemesi için çok ölçekli halka ikili örüntüler tabanlı yeni bir yaklaşım”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, September 17-18, 2016, Malatya, 2016, 25-28.

  C28- Ertugrul Ömer Faruk,Kaya Yilmaz (2016). Smart City Planning by Estimating Energy Efficiency of Buildings by Extreme Learning Machine. 4th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG 2016), 10.1109/SGCF.2016.7492420

  C29- Yılmaz Kaya “A new feature extraction approach for identification document language: Local similarity patterns”, International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) 2016, September 17-18, 2016, Malatya, 2016, 17-20.

  Verdiği Dersler

  1-Bilgisayar Ağ Sistemleri

  2-Temel Bilgisayar Dersleri

  3-Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

  4-Sayısal Tasarım

  5-C, C#, VB.NET Programlama Dilleri

  6-Görsel Programlama Dilleri

  7-Olasılık ve İstatistik, Uygulamalı İstatistik

  8-İnternet Tabanlı Programlama Dilleri 

  9- Veri Madenciliği Teknikleri

  10- Veri Yapıları ve Algoritmalar