Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı
Telefon 0484 2231224 / 2815
Kurumsal E-Posta yusufaydin  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme02.12.2015 13:24:51

Yrd.Doç.Dr. YUSUF AYDIN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yeşil Alan Müdürlüğü Müdür

ÖZGEÇMİŞ                                                                                                 

 

1.         Adı Soyadı                 : Yusuf AYDIN

2.         Doğum Tarihi            : 01.09.1964

3.         Unvanı                        : Yrd. Doç. Dr.

4.         Öğrenim Durumu     : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Kültürteknik Böl.

Atatürk Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

1998

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

 

2004

 

5.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi       06/01/2014

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7.         Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

7.1.1. M. UNLU., R. KANBER., P. STEDUTO., Y. AYDIN, K, DİKER. (2005) Effects of Different Water and Nitrogen Levels on the Yield and Periodicity of Pistachio (Pistachia vera L) (SCI), Turkish Journal of Agriculture and Forestry Sciences, 2005, 1300-011X, 29, 29, 39-49.

7.1.2. ÖZMEN, S., R. KANBER., P. STEDUTO., M. ÜNLÜ., Y. AYDIN and K. DIKER., 2015 Distribution of Water Loss via Evapotranspiration in a Pistachio Tree Orchard under Drip Irrigation and Non-Irrigation Conditions.  Soil & Water Res., 10, 2015 (1): 56–63  doi: 10.17221/60/2014-SWR

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            7.3.1. Steduto, P., R, Kanber., Y. Yükçeken., M. Unlu., B. Özekici., Ö. Çetinkökü., and K. Diker., 2002. Growth, yield and periodicity of pistachio under different water and nutritional levels: Investigation in the Southeastern Anatolia Project Region (GAP). Final Report of WASIA PROJECT. CIHAEM-IAM/Bari/Italy 28 pp.

            7.3.2. H.S. Atlı, Acar, İ., Arpacı, S., Bilim, C., Aydın, Y., Akgün, A., 2005. Comparison of Growth, Bearing, Yield and some Quality Characteristics of Different Almond Cultivars under Irrigated Conditions. Proceedings of the Fourth İnternational Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 726. Tehran/Iran

            7.3.3. I. Acar, S.A. Tahtacı, S.Arpacı, Y.Aydın, S. Karadağ, 2006. Determination of Effects of Plant Growth Regulator Applications on Alternate Bearing in Pistachios under Suitable Growing Conditions. Proceedings of the Fourth İnternational Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 726. Tehran/Iran

            7.3.4. H.İ.C. Bilim, K. Sarpkaya, I. Acar, S.A. Tahtacı, Y. Aydın, N. Kalkancı. 2009. Effects of Different Soil Cultivation Methods on Soil Structure, Soil Water Balance, Yield and Quality in Pistachio Orchards. Proceedings of the Fifth International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 912. V: 2, Şanlıurfa/Turkey

            7.3.5. H.S. Atlı, Y. Aydın, S. Arpacı, İ. Acar, A. Akgün, C. Bilim, Kamil Sarpkaya, U. Rastgeldi, S. Çağlar, M.K. Soylu, N. Kaşka, B.E.Ak, 2009. Determination of Growth, Fruit Set, Yield and Some Nut Quality Characteristics of Local and Foreign Almond Cultivars in the Irrigated Conditions in GAP Region. Proceedings of the Fifth İnternational Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 912. V: 1 Şanlıurfa/Turkey

            7.3.6. H.S. Atlı, Y. Aydın, S. Arpacı, İ. Acar, S. Karadağ, L. Bilgel, Kamil Sarpkaya, N. Kaşka, S. Kafkas, B.E.Ak, 2009.  Determination of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Pistachio Cultivars Grafted on Different Rootstocks under Irrigated Conditions. Proceedings of the Fifth İnternational Symposium on Pistachios and Almonds.Acta Horticulture,Acta Horticulture, Number 912. Şanlıurfa/Turkey

            7.3.7. AYDIN, Y., Burak SALTUK, Atılgan ATILGAN, Ali YÜCEL, Koray ÖZRENK 2016  Irrigation Facilities, Problems And Solutıons Concerning Pistachio Growing In Sıırt Regıon  ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal - Volume 5 Number 1, 2016, Bucharest/ROMANIA

            7.3.8. H. TEKİN., S. ARPACI., Y. YÜKÇEKEN., I. ÇAKIR., (1998) Pistachio nut iron deficiencies on calcareous soils, Second Internatıonal Symposıum on Pıstachıos and Almonds,, 0567-7572, 470, 421-425.

7.3.9. Ali YÜCEL, Yusuf AYDIN, Burak SALTUK, Atılgan ATILGAN. Determination of the Growth Degree Day Values and Their Counts in Different Growth Stages for Siirt Pistachio (Poster). VII International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym 2016. October 06-09, 2016 Jahorina/SARAJEVO

7.3.10. Burak SALTUK., Ozan ARTUN., Atılgan ATILGAN., Yusuf AYDIN. Celalettin CEYLAN. Determınatıon of The Potentıal Growıng Areas for Sıırt Pıstachıo (Pistacia Vera), Tayfı Grape (Vitis Vinifera L.) and Zıvzık Pomegranate (Punica Granatum L.) in Siirt Province (Poster). VII International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym 2016. October 06-09, 2016 Jahorina/SARAJEVO

7.3.11. Atılgan, A., YÜCEL, A., ÖZ, H., AYDIN, Y., 2016. Analisys of Heating and Cooling Days for Broiler Housing in GAP Region: Euphrates Basın Case. 15th International

Scientific Conference. Engineering for Rural Development. Proceedings, Volume 15, May 25-27 May, 2016, Jelgava/LATVIA

7.3.12. Burak SALTUK, Atilgan ATILGAN, Yusuf AYDIN, Y. Kenan KOCA, Nihat KÖSE 2016. Manure from Lıvestock Farmıng in the Euphrates Basın and its Potentıal Envıronmental Impact on Water Resources ISSN 2285-5718; ISSN CD-ROM 2285-5726; ISSN ONLINE 2286-0126; ISSN-L 2285-5718 AgroLife Scientific Journal, Bucharest/ROMANIA

7.3.13. Yusuf aYDIN, Nazire MIKAIL, Mine PAKYÜREK, Burak SALTUK, Mehmet SEVEN., 2014. Water-Yield Relationship of Zivzik Pomegranate under Deficit Irrigation Conditions Antalya Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 2017 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064

7.3.14. Burak SALTUK, Nazire MIKAIL, Atılgan ATILGAN, Yusuf AYDIN, Comparison of the Heating Energy Requirements of the Greenhouses in the Tigris Basin with Antalya Scientific Papers. Series E. Land Reclamation, Earth Observation&Surveying, Environmental Engineering. Vol. VI, 2017 Print ISSN 2285-6064, CD-ROM ISSN 2285-6072, Online ISSN 2393-5138, ISSN-L 2285-6064

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            7.5.1. Y. AYDIN, R. KANBER, M. UNLU., The Temporal Variation of Leaf Water Potential in Pistachio under Irrigated and Non-Irrigated Conditions, TÜTAD, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Turkish Journal of Agricultural Research, 2014, ISSN: 2148-2306, Cilt (Volume): 1, Sayı (Number): 2, Page: 148-153.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Atlı, H.S., Kaşka, N., Arpacı, S., Akgün, A., Açar, İ., Yükçeken, Y., Bilgel, L., Ak, B.E., 2001. “Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyve Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılmaları” GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, Cilt 1, 107-112.

            7.6.2. Aydın, Y., Kanber, R., 2003. “The Effect of Different Irrigation Programmes on the Growth and Evapotranspiration of Young Pistachio Trees” 4th. National Horticulture Congress, p:36, Antalya

7.6.3 Akgün A., H.S. Atlı., S. Arpacı., M. Uzun., S. Karadağ., Y. Aydın., A. Yaman., M. Çalışkan, 2005. GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi. 5. Ulusal Bağcılık Sempozyumu, 19-23 Eylül. 2005, Tekirdağ

7.6.4. H.S. Atlı, İ. Acar, S. Arpacı, C. Bilim Y. Aydın, A. Akgün, 2005. Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması. GAP IV Tarım Kongresi, 1. Cilt, Sh: 1314 Şanlıurfa

7.6.5. Y. AYDIN., R. KANBER., M. ÜNLÜ., 2014. Farklı Gübre ve Sulama Programlarının Antepfıstığında Verim ve Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ

 

7.7. Diğer yayınlar

            Ulusal kitaplar ve/veya kitaplarda bölüm olarak basılmış 14 (on dört) adet yayını bulunmaktadır. Bu yayınların tamamı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yayınlarındandır. Bunlar;

1. “Uygun Bakım Koşullarında Büyümeyi Düzenleyici Madde Uygulamalarının Antepfıstıklarında Periyodisiteye Etkilerinin Belirlenmesi”

2.  “GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi”

3. “Bazı İncir Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu”

4. “Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu”

5. “Tüplü Antepfıstığı Fidan Üretiminin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar”

6. “Antepfıstığında Sulama”

7.  “Modern Bağcılık El Kitabı”

8.  “Antepfıstığı Yetiştiriciliği El Kitabı”

9. “Zeytin Yetiştiriciliği El Kitabı”

10. “Antepfıstığı Bahçelerinde Pratik Uygulamalar”

11. “Bazı Antepfıstığı Meyvelerinde Vitamin E, Omega-3 Yağ Asitleri ve Fitosterol Kapsamlarının Belirlenmesi”

12. “Antepfıstığında Yüksek Kireçten Kaynaklanan Demir Noksanlığının Giderilmesi”

13. “Antepfıstığı Yetiştiriciliği”

14. Antepfıstığı Çöğürlerinde Fertigasyon Uygulamalarıyla Bitki Besin Maddesi Düzeylerinin Belirlenmesi”

 

7.8. Uluslararası Atıflar

8. Ulusal/Uluslararası Projeler

8.1. WP2 and WP3 Work Packages (P7) of DIMAS Research Project Proposal on “Cotton and Pistachio Response under Different Fertigation and Irrigation Practices in the Mediterranean and Southeastern Anatolia (GAP) Regions of Turkey”. (Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile “Department of Agronomy, University of Cordoba-Spain” işbirliği ile Gaziantep’te yürütülmüştür.) Proje Yürütücüsü.

            8.2. Tüplü Antepfıstığı Çöğürlerinde Fertigasyon Uygulamalarıyla Optimum Bitki Besin Maddesi Düzeylerinin Belirlenmesi, TAGEM Proje Yöneticisi

 

9. İdari Görevler

9.1. Gaziantep-Karkamış Sivil Savunma Memurluğu, 14.02.1992-23.09.1993

9.2. Gaziantep-Karkamış Tarım İlçe Müdürlüğü, İlçe Müdürü, 23.09.1993-02.11.1994

9.3. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 8 ay Müdür Yardımcılığı,

02.11.1994-28.10.2008

9.4. Şehitkamil İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İlçe Müdürü 28.10.2008- 31.10.2012

9.5.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Müdür Yardımcısı 31.10.2012-16.01.2014

9.6. Siirt Üniversitesi, Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı 20.01.2014- -Halen devam etmektedir.

9.7. Siirt Üniversitesi, Yeşil Alan Müdürlüğü, 28.01.2015-14.04.2017

 

10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            10.1. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası

            10.2. Ziraat Mühendisleri Birliği

 

11.       Ödüller

            Yöneticilik döneminde alınan Takdirname ve Teşekkür Belgeleri

 

12.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Tarımsal Yapılar ve Sulama,

3

0

10

Bahar

Ölçme Bilgisi

 

 

 

2015-2016

Güz

Tarımsal Yapılar ve Sulama

3

0

10

Bahar

Ölçme Bilgisi,

Meteoroloji I

2

2

1

0

11

12

2016-2017

Güz

Biyosistem Mühendisliğine Giriş,

Tarımsal Yapılar ve Sulama

2

3

0

0

5

11

Bahar

Meteoroloji

2

0

9

2017-2018

Güz

Hidroloji

Tarımsal Yapılar ve Sulama

2

3

0

0

3

4


 

Güncelleme : 11.10.2017 15:39:00