Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı
Telefon 0484 2231224 / 2815
Kurumsal E-Posta yusufaydin  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme02.12.2015 13:24:51

Yrd.Doç.Dr. YUSUF AYDIN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yeşil Alan Müdürlüğü Müdür

ÖZGEÇMİŞ

 

1.         Adı Soyadı                 : Yusuf AYDIN

2.         Doğum Tarihi           : 01.09.1964

3.         Unvanı                       : Yrd. Doç. Dr.

4.         Öğrenim Durumu     : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Kültürteknik Böl.

Atatürk Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

1998

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Çukurova Üniversitesi

 

2004

 

5.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi     06/01/2014

Doçentlik Tarihi                      :

Profesörlük Tarihi                  :

6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7.         Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            7.3.1. Steduto, P., R, Kanber., Y. Yükçeken., M. Unlu., B. Özekici., Ö. Çetinkökü., and K. Diker., 2002. Growth, yield and periodicity of pistachio under different water and nutritional levels: Investigation in the Southeastern Anatolia Project Region (GAP). Final Report of WASIA PROJECT. CIHAEM-IAM/Bari/Italy 28 pp.

            7.3.2. H.S. Atlı, Acar, İ., Arpacı, S., Bilim, C., Aydın, Y., Akgün, A., 2005. Comparison of Growth, Bearing, Yield and some Quality Characteristics of Different Almond Cultivars under Irrigated Conditions. Proceedings of the Fourth İnternational Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 726. Tehran/Iran

            7.3.3. I. Acar, S.A. Tahtacı, S.Arpacı, Y.Aydın, S. Karadağ, 2006. Determination of Effects of Plant Growth Regulator Applications on Alternate Bearing in Pistachios under Suitable Growing Conditions. Proceedings of the Fourth İnternational Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 726. Tehran/Iran

            7.3.4. H.İ.C. Bilim, K. Sarpkaya, I. Acar, S.A. Tahtacı, Y. Aydın, N. Kalkancı. 2009. Effects of Different Soil Cultivation Methods on Soil Structure, Soil Water Balance, Yield and Quality in Pistachio Orchards. Proceedings of the Fifth International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 912. V: 2, Şanlıurfa/Turkey

            7.3.5. H.S. Atlı, Y. Aydın, S. Arpacı, İ. Acar, A. Akgün, C. Bilim, Kamil Sarpkaya, U. Rastgeldi, S. Çağlar, M.K. Soylu, N. Kaşka, B.E.Ak, 2009. Determination of Growth, Fruit Set, Yield and Some Nut Quality Characteristics of Local and Foreign Almond Cultivars in the Irrigated Conditions in GAP Region. Proceedings of the Fifth İnternational Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulture, Number 912. V: 1 Şanlıurfa/Turkey

            7.3.6. H.S. Atlı, Y. Aydın, S. Arpacı, İ. Acar, S. Karadağ, L. Bilgel, Kamil Sarpkaya,  N. Kaşka, S. Kafkas, B.E.Ak, 2009.  Determination of Growth, Bearing, Yield and Some Quality Characteristics of Pistachio Cultivars Grafted on Different Rootstocks under Irrigated Conditions. Proceedings of the Fifth İnternational Symposium on Pistachios and Almonds.Acta Horticulture,Acta Horticulture, Number 912. Şanlıurfa/Turkey

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Atlı, H.S., Kaşka, N., Arpacı, S., Akgün, A., Açar, İ., Yükçeken, Y., Bilgel, L., Ak, B.E., 2001. “Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Antepfıstığı Çeşitlerinin Sulu Koşullarda Gelişme, Meyve Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılmaları” GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, Cilt 1, 107-112.

            7.6.2. Aydın, Y., Kanber, R., 2003. “The Effect of Different Irrigation Programmes on the Growth and Evapotranspiration of Young Pistachio Trees” 4th. National Horticulture Congress, p:36, Antalya

7.6.3 Akgün A., H.S.Atlı., S.Arpacı., M. Uzun., S. Karadağ., Y. Aydın., A. Yaman., M. Çalışkan, 2005. GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah EdilmişYeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi. 5. Ulusal Bağcılık Sempozyumu, 19-23 Eylül. 2005, Tekirdağ

7.6.4. H.S. Atlı, İ. Acar, S. Arpacı, C. Bilim Y. Aydın, A. Akgün, 2005. Yerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin Gap Bölgesi Sulu Koşullarında Gelişme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazı Kalite Değerlerinin Karşılaştırılması. GAP IV Tarım Kongresi, 1. Cilt, Sh: 1314 Şanlıurfa

 

7.7. Diğer yayınlar

            Ulusal kitaplar ve/veya kitaplarda bölüm olarak basılmış 14 (on dört) adet yayını bulunmaktadır. Bu yayınların tamamı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yayınlarındandır. Bunlar;

1. “Uygun Bakım Koşullarında Büyümeyi Düzenleyici Madde Uygulamalarının Antepfıstıklarında Periyodisiteye Etkilerinin Belirlenmesi”

2.  “GAP Bölgesinde Yetiştirilen Mahalli Standart Üzüm Çeşitlerinin ve Islah Edilmiş Yeni Çeşitlerin Yoğun Yetiştiricilikteki Performanslarının Belirlenmesi”

3. “Bazı İncir Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu”

4. “Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Gaziantep Bölgesine Adaptasyonu”

5. “Tüplü Antepfıstığı Fidan Üretiminin Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar”

6. “Antepfıstığında Sulama”

7.  “Modern Bağcılık El Kitabı”

8.  “Antepfıstığı Yetiştiriciliği El Kitabı”

9. “Zeytin Yetiştiriciliği El Kitabı”

10. “Antepfıstığı Bahçelerinde Pratik Uygulamalar”

11. “Bazı Antepfıstığı Meyvelerinde Vitamin E, Omega-3 Yağ Asitleri ve Fitosterol Kapsamlarının Belirlenmesi”

12. “Antepfıstığında Yüksek Kireçten Kaynaklanan Demir Noksanlığının Giderilmesi”

13. “Antepfıstığı Yetiştiriciliği”

14. Antepfıstığı Çöğürlerinde Fertigasyon Uygulamalarıyla Bitki Besin Maddesi Düzeylerinin Belirlenmesi”

7.8. Uluslararası Atıflar

 

8. Ulusal/Uluslararası Projeler

8.1. WP2 and WP3 Work Packages (P7) of DIMAS Research Project Proposal on “Cotton and Pistachio Response under Different Fertigation and Irrigation Practices in the Mediterranean and Southeastern Anatolia (GAP) Regions of Turkey”. (Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile “Department of Agronomy, University of Cordoba-Spain” işbirliği ile Gaziantep’te yürütülmüştür.) Proje Yürütücüsü.

            8.2. Tüplü Antepfıstığı Çöğürlerinde Fertigasyon Uygulamalarıyla Optimum Bitki Besin Maddesi Düzeylerinin Belirlenmesi, TAGEM Proje Yöneticisi

9.         İdari Görevler

9.1. Gaziantep-Karkamış Sivil Savunma Memurluğu, 14.02.1992-23.09.1993

9.2. Gaziantep-Karkamış Tarım İlçe Müdürlüğü, İlçe Müdürü, 23.09.1993-02.11.1994

9.3. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 8 ay Müdür Yardımcılığı,

02.11.1994-28.10.2008

9.4. Şehitkamil İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İlçe Müdürü 28.10.2008- 31.10.2012

9.5.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Müdür Yardımcısı 31.10.2012-16.01.2014

9.6. Siirt Üniversitesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü 20.01.2014- -Halen devam etmektedir.

9.7. Siirt Üniversitesi, Yeşil Alan Müdürlüğü, 2015-…….

10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            10.1. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası

            10.2. Ziraat Mühendisleri Birliği

11.       Ödüller

            Yöneticilik döneminde alınan Takdirname ve Teşekkür Belgeleri

12.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Tarımsal Yapılar ve Sulama

3

0

10

İlkbahar

Ölçme Bilgisi

 

 

 

2015-2016

Güz

Tarımsal Yapılar ve Sulama

3

0

10

İlkbahar

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 02.12.2015 13:23:39