Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Telefon 0484 223 66 34 / 3242
Kurumsal E-Posta zelalkarakoc  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme22.01.2016 11:33:47

Yrd.Doç.Dr. ZELAL KARAKOÇ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Ana Bilim Dalı Başkanı
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü

ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.      Adı Soyadı: Zelal KARAKOÇ

2.      Doğum Tarihi:04/11/1980

3.      Unvan:Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Dicle Üniversitesi

1998-2003

Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dicle Üniversitesi

2008-2014

 

 

 

 

5.      Akademik Unvanlar:

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi- Yrd. Doç.- 2015-halen

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

            - Z.Karakoç, H. Sağsöz, M. A. Ketani. Mucin profiles of the abomasum in bulls and rams: A comparative study. Microscopy Research and Technique.79:856-868.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Ketani, S.; Karakoç, Z.; Ketani, M. A. & Kılınç, M. Age-related changes in the expression of ICAM-1 in the aorta of Wistar albino rats. Int. J. Morphol., 34(4):1482-1486, 2016.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

-1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics (ICAVST). 25th- 29th August 2016. Sarajevu/ Bosnia and Herzegovina. Poster Presentations.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- M.A. Ketani., B.Kadiroğlu., Z.Karakoç: Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Böbreklerin Histolojik Olarak değerlendirilmesi., Dicle Üniv Vet Fak Derg, 2015:2 (1): 30-37

- M.A. Ketani., Z.Karakoc., Ş.Ketani: Kör Fare (Spaklax ehrengi, Nehring, 1898) Kolonunda MUC1, MUC2 ve MUC5AC’nin Dağılımı., Dicle Üniv Vet Fak Derg, 2015: 2 (2):38-43

- M.B.,  Akgül, N., Şındak, Z., Karakoç, A., Gülaydın.  Topikal Olarak Uygulanan Menengiç Yağı ve Gliserin Solüsyonun Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 37, 2016.

- U. Topaloğlu, M. A. Ketani, B. G.Saruhan, Z. Karakoç. Kör Fare (Spalaxehrenbergi, Nehring, 1898) Kolonunun Histolojik ve Histometrik İncelenmesi. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2016: :2(7):91-95.

- Z. Karakoç, M.A. Ketani., Ş.Ketani. Mikroskopların Çalışma Mekanizması ve Çeşitleri. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2016: :1(1):1-6.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

-

 

7.7. Diğer

 

- Patent Başvurusu: Hayvanlarda Yara iyileşmesinde Menegiç (Pistacia terebinthus) yağı kullanımı. Başvuru no: 2016/04344.

 

7.8. Uluslararası atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

- M.A. Ketani., Z.Karakoç., B.G. Saruhan: Boğa ve Koçların Abomasum Müsinlerinin Histokimyasal değerlendirilmesi, DÜBAP-12-VF-83 nolu Proje, Araştırmacı. (10.000 TL).

- Veteriner Fakültesi Uygulama Alanları, Kalkınma Bakanlığı, 2016-2018. 13.000.000,00 TL

9. İdari Görevler

-Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 2015-

- Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü 2015-

- Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Üyesi 2015-

- Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 2015-

- Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 2015-

- Siirt Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 2015-

- Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 2015-2016

- Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 2015-

- Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 2015-

- Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi 2015-

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

- Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası 2004-2016

11. Ödüller

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

Histoloji I

2

2

41

 

 

 

 

2015-2016

Güz

Histoloji II

2

2

32

Embriyoloji

1

-

32

Karaciğer Histolojisi

1

-

12

Bahar

Histoloji I

2

2

56

Patoloji I

2

2

32

2016-2017

Güz

Histoloji II

2

2

53

Embriyoloji

1

-

58

Karaciğer Histolojisi

1

-

13

Bahar

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 15.02.2017 12:04:15