Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 0 484 223 1224 / 2822
Kurumsal E-Posta zeynep  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme29.09.2014 15:37:11

Yrd.Doç.Dr. ZEYNEP OYURYÜZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarım Ekonomisi Bölümü Bölüm Başkanı


1.      Adı Soyadı: Zeynep OYURYÜZ

2.      Doğum Tarihi:

3.      Unvan: Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Trakya Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst., Tarım Ekonomisi ABD

Trakya Üniversitesi

2006

Doktora

Fen Bilimleri Enst., Tarım Ekonomisi ABD

N. Kemal Üniversitesi

2013

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik-2014

      6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 Ödüller

 

       7. İdari Görevler

BÖLÜM BAŞKANI 2014 -

SİİRT ÜNİVERSİTESİ / ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

 
Güncelleme : 14.02.2017 16:29:44
YAYINLAR VE PROJELER

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Gurel, A., Senel, Z. 2012. Global Climate Change and Adaptations in Agriculture, BENA Journal of Environmental Protection And Ecology, Vol.13, No:1, pp: 56-60 /https://docs.google.com/a/jepe-journal.info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=amVwZS1qb3VybmFsLmluZm98amVwZS1qb3VybmFsfGd4OjFjOWE1ZjhjNjA1NTM0MzQ

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

Gürel, A., Şenel, Z., 2011. Environment Education in Agricultural Engineering. VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ISEEP, 17-20 November 2011, p.195, Antalya, Turkey.

Şenel, Z., Şatana, A., 2011. Consumer Preferences and Gender Differences for Fruit Tea and Herbal Tea. VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, ISEEP, 17-20 November 2011, p. 165, Antalya, Turkey.

Gürel, A., Şenel, Z., 2010. Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı I, 1-2 Ekim 2010, Kırklareli-İğneada.

 

Şenel, Z., Gürel, A., 2010. Kırsal Kalkınma Açısından İletişim ve Girişimcilik İlişkisi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Bildirler Kitabı II, 1-2 Ekim 2010, Kırklareli-İğneada.

Gürel, A., Gönen, S., Şenel, Z., 2010. Kestane Şekeri Üretimi ve Pazar Olanaklarının Geliştirilmesi, I. Uluslararası Adriyatik'ten Kafkaslar'a Geleneksel Gıdalar  Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ.

Gürel, A., Şenel, Z., 2009. Causes of Global Climate Change and It’s Effects on Agriculture, 1st International Congress on Global Climate Change and Agriculture, Proceedings, 28-30 May 2009, Tekirdag.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Şenel, Z., Gürel, A., 2015. Girişimci Kadınlar ve İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Engel ve Fırsatların Analizi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ISSN 2148-2306, TÜTAD (2015) 2: 47-54 http://dergi.siirt.edu.tr/index.php/dergi/article/view/95/pdf_30

Şenel, Z., Gürel, A., 2012. Humik Maddelerin Kullanım Alanı ve Sektörde Girişimcilik,  Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Humik Madde Kongresi Özel Sayısı, s.345,  http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2012_1/makale_31.pdf

Şenel, Z., Gürel, A., 2012. Humik Maddelerin Sağlık Sektöründe Kullanımı ve Girişimcilik Faaliyetleri, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Humik Madde Kongresi Özel Sayısı, s.351, http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2012_1/makale_32.pdf

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Şenel, Z., 2012. Kadın Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin Analizi, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt I, s.457, 5-7 Eylül 2012, Konya.

Şenel, Z., 2012. Kadın Yoksulluğunu İrdeleyen Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt I, s.462, 5-7 Eylül 2012, Konya.

Şenel, Z., Adiloğlu, S., Gürel, A., Adiloğlu, A., 2011. Doğal ve Organik Ürünlerin Markalaşmasında İletişim Metotlarının Rolü, GAP VI. Tarım Kongresi, Bildiriler Kitabı, s.131, 09-12 Mayıs 2011, Şanlıurfa.

Adiloğlu, S., Şenel, Z., Adiloğlu, A., Gürel, A., 2011. Bitki Besin Elementlerinin Toprağa Doğal Yollarla Kazandırılması ve Bu Konuda Üreticileri Bilinçlendirilme Yöntemleri, GAP VI. Tarım Kongresi, Bildiriler Kitabı, s.378, 09-12 Mayıs 2011, Şanlıurfa.

Şenel, Z., Gürel, A., 2010. Küresel Ekonomik Krizin ve İklim Değişikliğinin Ekolojik Tarımın Yaygınlaşmasına Etkileri, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt II,  s.1035, 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa.

Gürel, A., Şenel, Z., 2010. Tarım ve İklim Değişikliği İlişkisinde Alınması Gereken Önlemlerin Tarımsal Yayım Açısından İrdelenmesi, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt II, s.728, 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa.

 

7.7. Diğer yayınlar

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.