1. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

1. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

 Eğitim Programı:

Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM) koordinatörlüğünde DHADEK tarafından 23 Mayıs-01 Haziran 2022 tarihlerinde araştırıcılara Yönelik (A kategorisi) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası programı düzenlenecektir.

Bu eğitim programının amacı, deney hayvanları ile yapılacak bilimsel araştırmada, öğretimde, sağlık uygulamalarında çalışacak kişilerin gerekli bilgi-beceriye sahip olmasını ve deney hayvanlarına karşı etik ilkeleri gözetmesini sağlamaktır.

Kursiyerlere deney hayvanlarına yaklaşımda uymaları gereken mevzuat, etik ilkeler, hayvanların özellikleri (anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, biyokimyası), hayvan refahı, hayvan bakım ve beslenmesi, iş güvenliği ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu eğitim programında başarılı olanlar “Araştırmacılara Yönelik (A kategorisi) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.

Kurs Programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 04.02.2019 tarih ve 2019/3 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Kurs kapsamında teorik dersler zoom uygulamasından, uygulama dersleri ise Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM) Laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Eğitim alınacak hayvan türleri fare, sıçan ve tavşan olacaktır.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programında teorik derslerde %80, uygulamalı derslerde ise %100 devam zorunluluğu vardır. Kurs sonunda yapılacak olan sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

 Eğitimin Gün ve Saatleri

23 Mayıs-01 Haziran 2022 tarihleri arasında 10 gün sürecek olan eğitim programında 40 saat teorik, 40 saat pratik olmak üzere toplam 80 saat ders görülecektir. Dersler 09:00-17:00 arasında görülecektir.

 

Önemli Tarihler

ÖN KAYIT TARİHLERİ: 26 Nisan-2 Mayıs 2022 

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 4 Mayıs -17 Mayıs 2022 

KURS TARİHİ: 23-Mayıs-01 Haziran.2022 

 Ön Kayıt

Eğitim Programına ön kayıt esnasında; katılımcıların https://deham.siirt.edu.tr adresinde duyurular kısmında bulunan başvuru formunu doldurması ve DEHAM Müdürlüğünün belirtilen Ziraat Bankası hesabına yatırılan ön kayıt ücretinin makbuzuyla beraber DEHAM Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt 26 Nisan-2 Mayıs 2022tarihleri arasındadır. Bu tarihler sonrasında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Ön kayıt ücreti 250 TL dir.

 Kesin Kayıt

Kursa kabul edildikleri kendilerine bildirilen kursiyerler, 04-17.05.2022 tarihleri arasında kayıt ücretlerinin banka dekontunu DEHAM sekreterliğine teslim etmesiyle (elden veya mail ile) kayıtlarını tamamlayacaklardır. Ön kayıt yaptırıp kesin kayıt yaptırmayan adayların ön kayıt ücretleri geri iade edilmeyecektir. Kesin kayıtlar ön kayıt sırasına göre yapılacaktır.

 

Katılım Ücretleri

Katılımcı sayısı 40 olacaktır (Siirt Üniversitesi personeli ve öğrencileri önceliklidir).

Lisans ve Lisansüstü Öğrenci     : 1000 TL                               

 Akademisyen                               : 1250

Hesap Numarası

Ziraat Bankası Siirt Şubesi

IBAN No:TR460001000094621307525031

ALICI: Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 

 

 KURS KOORDINATÖRÜ 

Dr.Öğr.Üyesi Günsel KİRMAN

KURS SORUMLUSU

Dr.Öğr.Üyesi Devran COŞKUN

 

İletişim

Adres: Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM)

Telefon: 484 212 11 11 Dahili: 3264

e-mail: deham@siirt.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi DEVRAN COŞKUN (0484) 212-1111 / 3242
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
26 Nisan 2022