2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Ve Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları(Revize -Güncellendi)

2017- 2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçlarına(Revize) Erişmek için Tıklayınız.


Ulusal Ajansın 20.07.2017 Hibe dağıtım sonuçlarına göre İlan sonuçlarımız revize edilmiştir. 


Öğrenim Hareketliliği Kontenjanı: 10 

Staj Hareketliliği Kontenjanı: 8 


olarak belirlenmiştir

 

*Toplam Puan; %50 Genel Not Ortalaması, %50 Yazılı Sınav Sonucu toplamı alınarak hesaplanmıştır.

*Ortalama puanı 50  puanın altında kalanlar komisyon tarafından başarısız olarak değerlendirilmiştir.

 

 *Erasmus+ Öğrenim,  Staj  başvuru yapılmayan Fakülte, MeslekYüksekokulu, Yüksekokul ve Enstitülerin kontenjanı sırasıyla öğrenci sayısı ve anlaşma en çok olan Fakülte, MeslekYüksekokulu ve Enstitüden başlamak üzere dağıtılmıştır.

 


Önemli NOT: Değerlendirmeler sonucu Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programına katılmaya hak kazanan öğrencilerin HİBE ile desteklenmesi, Ulusal Ajans tarafından üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilmesine bağlıdır. Yeterli hibe olmaması halinde öğrenciler isterlerse hibesiz olarak hareketliliğe katılabilirler. Ulusal ajanstan talep edilen hibe miktarına göre değişkenlik gösterecektir. Ulusal ajansın hibe kontenjanını düşürmesi halinde kazanan öğrenciler yukardan aşağı en yüksekten en düşüğe doğru hibe dağıtımı yapılacak olup liste yeniden revize edilecektir.

 

*Öğrenciler başvurusunu yaptığı program (Erasmus Öğrenim, Erasmus Staj) dahilinde değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Başvuru yapmadığı program için puanı yeterli olsa bile değerlendirmeye alınmamıştır.

 

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önceyararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) -10’arpuan azaltma uygulanır.

 

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için,hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetini gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

Şehit gazi yakını ve engelli öğrencilerimizin belgelendirme yapmadıklarından + 10 puan uygulaması eklenmemiştir. (Engel durumu Rapor ve Şehit gazi yakını olduklarına dair Resmi Yazı)

*Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden ASIL olarak faydalanmaya hak kazanan adayların herhangi bir sebeple gitmek istememeleri durumunda, faydalanmaktan vazgeçtiğini beyan eden bir dilekçe ile Öğrenim Hareketliliği için en geç 30/04/2017 tarihine kadar Erasmus+ Koordinatörlüğüne websayfasındaki feragat dilekçesi ile başvurmaları gerekmektedir. Daha geç dilekçe verenler geç feragat olarak kabul edileceği ve hareketlilikten faydalanmış olarak kabul edildiğini beyan etmiş olur.(Bir sonraki başvuru için-10 Puan)

 

*Erasmus  Staj  hareketliliklerinden faydalanmaya hak kazanan öğrenciler  öğrenim gördükleri bölüm ile ilgili işletme veya organizasyondan kabul edildiklerine dair Kabul Mektubu (Acceptance Letter)almaları gerekmektedir. “Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuarlarda yaptıkları deneyler, laboratuar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.”

 

Staj yeri bulan öğrenciler buldukları staj yerinin uygunluğu için Erasmus+Koordinatörlüğü ve bölüm başkanlarının onayını almaları gerekmektedir.

 

Hareketliliğe "HİBESİZ" katılmayı kabul eden ve etmeyen öğrencilerin 24.04.2017 tarihine kadar birimimize dilekçe vermeleri gerekmektedir. Hibesiz yararlanmayı kabul eden öğrenciler için Türkiye Ulusal Ajans’ından ek hibe talep edilecektir. Ayrıca hibeli öğrencilerden vazgeçenler olması durumunda kalan hibeler yine toplam başarı puanlarına göre varsa aynı bölüm yoksa genel liste üzerinden faaliyetten hibesiz olarak yararlanan öğrencilere aktarılacaktır.

 

İlan edilen listeye itirazların son tarihi 24/04/2017'dır.

 

 

Öğrenciler için Oryantasyon Eğitimi ve Conversation(Speaking) Kursu yapılacaktır. Oryantasyon ve Dil Kursuna katılım zorunludur. Kursun Derslik ve Tarihi ayrıca duyurulacaktır.

 

 

Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Erasmus +
1 Nisan 2017