2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı ÖSYM Kayıt Duyurusu
Değerli Öğrencilerimiz;

 

Üniversitemizi tercih etmenizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve  sonrasında  sizlere yardımcı olacak işlemlerin bir özeti aşağıya çıkarılmıştır.

 

Üniversite Kesin Kayıt Tarihleri:

 

 e-devlet üzerinden e-kayıt Tarihleri            : 22/24  Ağustos 2022

 

 Yüz yüze Kayıt Tarihleri                                                     : 22 /26 Ağustos 2022

 

 

I. e­-devlet KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

1.Üniversitemize yerleşen Öğrenciler bulundukları illerden üniversitemize gelmeden e­devlet sistemini kullanarak kayıt yapabileceklerdir.( e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin bulundukları en yakın PTT Şubelerinden e-devlet şifresini  alabileceklerdir.)

 

Üniversitemize e-devlet sistemi üzerinden   22/24  Ağustos 2022 tarihleri arasında  kesin   kayıt   yapacak tüm  öğrenciler  https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/    adresinde kayıtlarını yapacaklardır.

 

Not : e-devlet üzerinden elektronik kaydını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerimizin Üniversitemize gelerek yüz yüze kayıt yaptırmasına gerek yoktur.

 

 

II. ÜNİVERSİTEYE GELEREK YÜZ YÜZE YAPACAKLARI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

 1. 2022YKS, sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların e-devlet sistemi üzerinden kayıt yaptırmayan veya çeşitli nedenlerden dolayı kesin kayıt işlemleri yapamayan öğrencilerin aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda işlem yapacaklardır.

 

2.  Kesin Kayıtlar:  22 /26 Ağustos 2022  tarihleri arasında Üniversiteye gelerek yüz yüze kayıt yapacaklardır. Kayıt süresinde kayıt yapmayanlar kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

 

3.Üniversiteye kayıt yapmaya gelen öğrenciler yanlarında lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ile askerlikle ilişkileri olmadığına dair askerlik belgesi ibraz edeceklerdir.

Askerlikle.İlişkisiz.Belgesi  2000 ve.daha.önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili belge askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden  alınacaktır. 2000 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem  yapılacaktır.

 

4 .İkinci Öğretim Programına yerleşen öğrenciler 19/23 Eylül 2022 tarihleri arasında harç ücretlerini  her hangi bir Ziraat Bankası ATM’sine yatırdıktan  sonra Ders  kayıt işlemlerini  yapacaklardır.

  

5. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerinin her hangi bir devlet hastanesinden alacakları’’ Özel Güvenlik Görevlisi olur ibareli ‘’ Sağlık Kurulu Raporu ve Adli makamlardan alacakları’’ Adli Sicil Kaydı ‘’ belgelerini Eğitim-Öğretim Yılının başlamasından en geç 15 gün içerisinde birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

6. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları ( elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

 

7. 2022/YKS Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

    a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

    b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2022-YKS'ye başvurabilirler.),

    c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2022-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

 

 

 

8.Aynı anda örgün iki ön lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

 

 

9. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

Önemli Duyuru

Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerin Öğrenci Bilgi Formunu doldurmaları zorunludur.

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

  

 

 

 

 

III. KAYIT YERİ ADRESİ VE TARİHLERİ

 

Kaydı Yapılacak Programın Adı

Kayıt Adresi

Kayıt Tarihi

Eğitim Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Fen­Edebiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Veteriner Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

İlahiyat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Ziraat Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Tıp Fakültesi

Merkez Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Truzim İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

 

 

22-26 Ağustos 2022

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 

Merkez Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Tasarım Meslek Yüksekokulu

Kezer Yerleşkesi Kampüsü

22-26 Ağustos 2022

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

Kurtalan Meslek Yüksekokulu

22-26 Ağustos 2022

Eruh Meslek Yüksekokulu

  Eruh MYO’da

22-26 Ağustos 2022

 

 

 

 

 

IV.MUAFİYET İŞLEMLERİ

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için İlgili Fakülte/Yüksekokul/MYO Öğrenci İşlerine transkript ve ders içerikleri ile birlikte en geç Eğitim Öğretim’in başlamasıyla beraber 15 gün içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

V. İZİN/KAYIT DONDURMA

Öğrenimine sağlık, askerlik, ekonomik ve sosyal nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, izin/kayıt dondurmak isteyenler kesin kaydını yaptırdıktan sonra gerekçelerini belgeleyerek bir dilekçe ile ilgili Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşlerine başvuracaklardır.

Kayıt dondurma isteğinde bulunacak öğrencilerin ilgili Akademik Birimlerine en geç  Ekim 2022  tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

VI.İLETİŞİM

Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıtla ilgili sorunları görüşmek için aşağıda belirtilen telefon numarasından ilgili Akademik Birimle iletişimde bulunacaklardır.

 

Telefon Santral : 0484 212 11 11

 

Not: Yurt, burs, Öğrenim ve katkı kredisi başvuru işlemlerine için www.kyk.gov.tr internet adresinden ulaşılabilirsiniz.

 

Üniversitemizin 2022-2023  Eğitim-Öğretim yılı 26 Eylül 2022 tarihinde  başlayacaktır.

 

 

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
15 Ağustos 2022