7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

T.C.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

(Ön Lisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora)

 

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde  (07 Kasım 2022 tarihine kadar), kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları halinde yeniden öğrencilik hakkı kazanabilirler.


            25 Temmuz-9 Eylül 2022 tarihleri arasında müracaatta bulunanlar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

 

            9 Eylül 2022 tarihinden sonra gelen başvurular sonraki eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

 

  Af kanunundan faydalanamayanlar:

            Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, (terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,

 

7417.Sayılı.Kanun.İlkeleri.için.TIKLAYINIZ..

   
Af kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerine ait.duyuru.daha.sonra.yapılacaktır.
 
Başvurular ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul / Meslek Yüksekokuluna şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılabilecektir.
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 6. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

Ön Lisans ve Lisans başvuru formu için tıklayınız.

 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. Diploma (Lisans, Doktora için Yüksek Lisans)
 5. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

Lisansüstü başvuru formu için tıklayınız.

SERHAT NAS (0484) 212-1111 / 3559
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2 Eylül 2022