ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNE HAK KAZANAN VE HİBESİZ OLARAK FAYDALANMAK İSTEYEN YEDEK ADAYLARIN KABUL MEKTUBU SUNMASINA İLİŞKİN

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNE HAK KAZANAN VE HİBESİZ OLARAK FAYDALANMAK İSTEYEN YEDEK ADAYLARIN KABUL MEKTUBU SUNMASINA İLİŞKİN (2022-1-TR01-KA131-HED-000060394 PROJESİ)

 


2022-1-TR01-KA131-HED-000060394 numaralı ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ projesi kapsamında daha önceden asil ve yedek aday olarak seçilen akademik ve idari personellerin dikkatine duyurulur:

İlgili proje döneminin 31.07.2024 tarihinde sona erecek olması ve bu tarihe kadar da hareketliliğin tamamlanması gerektiğinden dolayı kazanan (asil) ve hibesiz olarak faydalanmak isteyen yedek adayların 15.04.2024 tarihine kadar gidecekleri yerden aldıkları kabul mektuplarını Erasmus+ birim koordinatörlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihe kadar kabul mektuplarını sunmayan asil aday(ların) hak(lar)ı, yedek aday(lar)a geçecektir.

 


SİİRT ÜNİVERSİTESİ 

ERASMUS+ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Öğr. Gör. YAKUP CAN / +90 (484) 212 11 11 / (3476)
Erasmus +
26 Mart 2024