ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI(2023-1-TR01-KA131-HED-000118687 )

2023-1-TR01-KA131-HED-000118687 PROJESİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ değerlendirme sonuçlarına ilişkin Rektörlükçe oluşturulan 27.03.2024 tarihli Komisyon Kararı için tıklayınız.

 

Proje dönemi 31.07.2025 tarihinde sona ereceğinden dolayı ilgili hareketlilik, söz konusu tarihe kadar tamamlanmalıdır. Hareketlilik, Güz ya da Bahar döneminde gerçekleştirilmelidir.

 

Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler kendi Bölüm Koordinatörleri ile temasa geçmelidir. Hibe miktarları 2023 yılı Ulusal Ajans El Kitabında yer almaktadır. Hibe tek dönemi kapsamaktadır.

 

ERASMUS+ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ yapmaya hak kazanan ve yedek öğrencilerin nihai listesi için tıklayınız. 


NOT: İlgili sıralama, Enstitü/Fakülte/MYO/YO bazında belirlenen kontenjan oranlarına bağlı olarak dönüşümlü bir şekilde puan sıralamasına göre gerçekleştirilmiştir. Asil adaylar gibi yedek adaylar da aynı şekilde Enstitü/Fakülte/MYO/YO bazında dönüşümlü şekilde paylaştırılmıştır. Yedek adaylar da istemeleri halinde hibesiz olarak hareketlilikten faydalanabilir.

 

Feragatname veya katılım beyannameleri 5 Nisan 2024 tarihine kadar erasmus@siirt.edu.tr adresine gönderilmelidir.


Katılım Dilekçesi 

Feragatname Dilekçesi 


Kabul mektuplarını da 3 Mayıs 2024 tarine kadar Erasmus Plus Koordinatörlüğüne elden veya mail atılarak teslim edilmelidir.


NOT: Katılım Beyannamesi ve/veya Kabul mektuplarını yukarıdaki tarihlere kadar getirmeyen öğrencilerin hibe hakları yedek öğrencilere geçecektir.

Liste beyannamelere göre güncellenebilir.

 

İTİRAZLAR 3 NİSAN 2024 TARİHİNE KADAR ERASMUS PLUS KOORDİNATÖRLÜĞÜNE YAPILABİLİR.


SİİRT ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS PLUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Öğr. Gör. MEHMET SEZGİN (0484) 212-1111 / 3482
Erasmus +
28 Mart 2024