Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Yedek Başvuru Sonuçları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alım Başvuru SonuçlarıYEDEK KAYIT TARİHLERİ

30-31 Ocak 2024  Saat: 17.00

*Kesin kayıt için adayların şahsen veya noter vekâletiyle başvurmaları gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilen belgeler geçerlidir. 

Kesin kayıt için gelen adayların belge asıllarını veya noter onaylı örneklerini getirmeleri gerekmektedir. Aslı gibidir şeklinde getirilen belgeler işleme alınmayacaktır. Belge asılları Enstitümüzce görüldükten sonra fotokopilerini ibraz edenlerin belgeleri aslı gibidir şeklinde tarafımızca onaylanacaktır. 

DOKTORA KESİN KAYITLARINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Formu (online sistemde kayıt olunan form)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                             

3) Lisans diploması aslı veya onaylı sureti

4) Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti

5) ALES sonuç belgesi (Geçerliliği 5 yıldır.)

6) Yabancı Dil Belgesi  (Geçerliliği 5 yıldır.)

7) Yüksek Lisans diploması aslı veya onaylı sureti

8) Yüksek Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti

9) 2 adet fotoğraf

 

YÜKSEK LİSANS KESİN KAYITLARINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Formu (online sistemde kayıt olunan form)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                             

3) Lisans diploması aslı veya onaylı sureti

4) Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti

5) ALES sonuç belgesi (geçerliliği 5 yıldır.)

6) 2 adet fotoğraf

NEZİR KILIÇER (0484) 212-1111 / 3888
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
29 Ocak 2024