SİİRT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI KESİN KAYIT DUYURUSU

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına yapılan başvurular tamamlanmıştır. Sonuçlar aşağıdaki dosyada ilan edilmiştir.

Kontenjanlar YÖK tarafından ilan edilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esasları ve Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapmakta olup Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı yapabilecek öğretmen sayılarına göre belirlenmiştir.

Kesin kayıtların tarihleri, boş kalan kontenjanlara göre yedek kayıtların ilan tarihleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

İşlemler 

 

Sonuçların Duyurulması

16.08.2022

Kesin Kayıtların Yapılması

17.08.2022 – 19.08.2022 (16.45’e kadar)

Kesin Kayıt Yedek Listelerinin Yayınlanması

19.08.2022

Yedek Kayıtların Yapılması

22.08.2022 Pazartesi (16:45 'e kadar)

Kayıt Yeri

Siirt Üniversitesi, Kezer Kampüsü, Eğitim Fakültesi A Blok

 

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

  1. Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği kayıt sırasında belgelendirilmelidir.). E-Devletten alınan belgeler geçerlidir.
  2. Onaylı Lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  4. Öğrenim ücretinin 1. taksitinin (2500 TL) ödendiğine dair banka dekontu (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti toplam 5000 TL olup, iki eşit taksitte ödenecektir.) T.C. Ziraat Bankası Siirt Şubesindeki TR80 0001 0000 9462 1307 5250 01 IBAN hesabına Ad Soyad, T.C. kimlik numarası ile “2022-2023 PFE I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.

Not: Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgelerin fotokopilerini de beraberinde getirmesi gerekmektedir. Bu durumda aslı gibidir onay işlemi kayıt sırasında yapılabilecektir. Kayıt esnasında birimimizde herhangi bir fotokopi hizmeti verilmeyecektir.

Not: Yedek kayıtlardan sonra kontenjanların boş kalması durumunda ek bir yedek kayıt listesi yayınlanabilir.

MAHMUT TOPRAK (0484) 212-1111 / 3104
Eğitim Fakültesi
16 Ağustos 2022