Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Alımı Kesin Sonuçları

 Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi alımı kesin sonuçları ekte sunulmuştur. Sınavı kazanan adayın aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 15 gün içinde fakültemize şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

1-Enstitüden alınmış olan öğrenci belgesi

2-Lisans diplomasının onaylı sureti

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi

4-Adli sicil belgesi (Resmi kuruma verilmek üzere)

5-6 Adet Fotoğraf

6-Askerlik durum belgesi

7-Varsa hizmet belgesi (SGK veya Kamu Hizmet Belgesi)

8-Üniversite hastanelerinden ya da tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğini gösterir ibare olmalıdır. Örnek: Araştırma Görevlisi)

9-ALES ve yabancı dil sınavı belgelerinin onaylı suretleri

10-Lisans transkripti onaylı sureti

11-Mal bildirim beyannamesi

12-Aile bildirim formu

13-İlanın özel şartları kapsamında istenmiş tüm evrakların aslı

Arş. Gör. HASİBE OTAL (0484) 212-1111 / 3195
Eğitim Fakültesi
23 Ocak 2023