Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı YEDEK Lisansüstü Başvuru Sonuçları

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yedek Lisansüstü Başvuru Sonuçları Ektedir. 

KESİN KAYIT TARİHLERİ

17 Ocak 2022-Saat: 09:00-19 Ocak 2022-Saat:17.00

DERS KAYIT TARİHLERİ 

21.02.2022-25.02.2022

*Kesin kayıt için adayların şahsen veya noter vekâletiyle başvurmaları gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilen belgeler geçerlidir. 
Kesin kayıt için gelen adayların belge asıllarını veya noter onaylı örneklerini getirmeleri gerekmektedir. Aslı gibidir şeklinde getirilen belgeler işleme alınmayacaktır. Belge asılları Enstitümüzce görüldükten sonra fotokopilerini ibraz edenlerin belgeleri aslı gibidir şeklinde tarafımızca onaylanacaktır. Ayrıca Enstitümüzce fotokopi hizmeti verilmemektedir.

YÜKSEK LİSANS KESİN KAYITLARINDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Formu (online sistemde kayıt olunan form)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi                                                                                             

3) Lisans diploması aslı veya onaylı sureti

4) Lisans transkripti aslı veya onaylı sureti

5) ALES sonuç belgesi (geçerliliği 5 yıldır.)

6) 2 adet fotoğraf

Not 1- II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Öğrenim ücreti 6.950 TL olup iki taksit halinde (Birinci taksit ücreti 3.475 TL, ikinci taksit 3.475 TL) şeklinde tahsil edilecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti 3.475 TL olup, Enstitümüze kaydını yaptırırken Türkiye Ziraat Bankası (TR88 0001 0000 9456 2491 5950 33) hesabına yatırılması ve dekontun aslının kesin kayıt belgeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekir. 

Not 2- II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisans Öğrenime geçiş yapanlar 2.950 TL tek taksitte tahsil edilecektir. Enstitümüze kaydını yaptırırken Türkiye Ziraat Bankası (TR88 0001 0000 9456 2491 5950 33) hesabına yatırılması ve dekontun aslının kesin kayıt belgeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekir. Tezsizden geçiş yapanların öğrenim süreleri tezsiz öğrenim süresince geçirdikleri dönem ve yatırdıkları harç ücretleri dikkate alınarak tezli yüksek lisans programının öngördüğü süre hesaplanarak uzatma dönemlerinde ayrıca ücretlendirilecektir.  

Not 3- II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim ücreti 4000 TL olup iki taksit halinde (Birinci taksit ücreti 2000 TL, ikinci taksit 2000 TL) şeklinde tahsil edilecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti 2000 TL olup, Enstitümüze kaydını yaptırırken Türkiye Ziraat Bankası (TR61 0001 0000 9456 2491 5950 34) hesabına yatırılması ve dekontun aslının kesin kayıt belgeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekir. 

Hesap Adı:   Siirt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Tezli II. Öğretim Hesap Numarası: TR880001 0000 9456 2491 5950 33

Tezsiz II: Öğretim Hesap Numarası: TR610001 0000 9456 2491 5950 34

BETÜL YILDIZ (0484) 212-1111 / 3453
Sosyal Bilimler Enstitüsü
14 Ocak 2022