Üniversitemiz Çeşitli Birimlerine Öğretim Üyesi Alınacaktır

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden :


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten  müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2- Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

 3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

4 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Duyurulur.


Başvuru Başlama Tarihi: 01.06.2017

Başvuru Bitiş Tarihi      : 15.06.2017


BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

   DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAK.

MAT.VE FEN BİL.EĞİT.

MATEMETİK EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

DOÇENT

3

1

MAT.VE FEN BİL.EĞİT.

MATEMETİK EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

3

1

Hiperbolik sistemler için optimal kontrol konusunda çalışmaları olmak.

MAT.VE FEN BİL.EĞİT.

MATEMETİK EĞİTİMİ

YRD.DOÇ.

5

1

Fark denklemleri için üretilen çekirdek fonksiyonlar konusunda çalışmış olmak.

BÖTE

BÖTE

YRD.DOÇ.

3

1

Sosyal ağlarda öğrenci ürün dosyası kullanımının incelenmesi konusunda çalışmış olmak.

FEN EDEB.FAK.

TARİH

TÜRK.CUM.TAR.

YRD.DOÇ.

1

1

Mektebi mülkiye tarihi konusunda çalışmış olmak.

İ.İ.B.F.

MALİYE

MALİYE

YRD.DOÇ.

5

1

Finans ve Muhasebe konusunda çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAK.

TEM.İSLAM BİL.

HADİS

YRD.DOÇ.

1

1

Hicri 3. asırda yaşayan muhaddislerin ideolojik tavırlarının hadis rivayetleri yansıması konularında çalışmaları olmak.

MÜH.MİM.FAK.

ELEKT.ELEKT.MÜH.

ELEKTRİK TESİSLERİ

DOÇENT

1

1

Yüksek gerilim elektrik boşalmaları ve plazmalar konusunda çalışmaları olmak.

ELEKT.ELEKT.MÜH.

ELEKTRONİK

YRD.DOÇ.

3

1

Eksenel akılı sektron generatörler konusunda çalışmaları olmak.

MAKİNE MÜH.

TERMODİNAMİK

YRD.DOÇ

4

1

Fotovoltaik sistemlerde enerji ve ekserji ile ilgili çalışmaları olmak.

VETERİNER FAK.

KLİNİK BİLİMLER

VETER.DOĞ.VE JİNEK.

YRD.DOÇ

5

1

Cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

KLİNİK BİLİMLER

VETER.MİKROBİYOLOJİ

YRD.DOÇ

4

1

Escherichia coli suşları konusunda çalışmış olmak.

KLİNİK BİLİMLER

VETER.PARAZİTOLOJİSİ

YRD.DOÇ

5

1

Bal arılarında genetik karakterizasyon konusunda çalışmış olmak.

ZOOT.VE HAY.BESL.

HAY.BES.VE BES.HAS.

YRD.DOÇ.

5

1

Ruminat beslemesinde roka bitkisini kullanımı konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAK.

PEYZAJ.MİM.

PEYZAJ MİM.

PROFESÖR

1

1

TARIM EKONOMİSİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

YRD.DOÇ.

4

1

SAĞLIK YO

HEMŞİRELİK

-

YRD.DOÇ.

4

1

Ebeveyn tutumları, göç olgusu ve ergenlik alanında çalışmaları olmak.

ZAHİDE KOYUNCU (0484) 212-1111 / 3404
Personel Daire Başkanlığı
1 Haziran 2017