Yüz Yüze Öğretimin Uzaktan Öğretim ile Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Uygulama Esasları

 

Yüz Yüze Öğretimin Uzaktan Öğretim ile Desteklenmesine Yönelik Öğrenci Uygulama Esasları

     Korona virüs salgını nedeniyle alınan karar gereği, Üniversitemizde 2020-2021 Güz döneminde öğretim uzaktan yapılacaktır. 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olan uzaktan öğretim süreci ile ilgili ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1.       Uzaktan öğretim uygulamaları SİUZEM üzerinden yürütülecektir. Öğrenciler kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek kayıt oldukları dersleri sistem üzerinden senkron (çevrimiçi) veya asenkron (çevrim dışı) olarak takip edebilirler.

2.       Haftalık ders programları bölüm web sayfalarından ilan edilir. Haftalık ders programı, örgün öğretimde olduğu gibi hazırlanır ve ders başlangıç saati programda belirtilen dersin birinci saatidir.  Haftalık ders programı I. ve II. Öğretim için ayrı ayrı hazırlanacak ve yürütülecektir.

3.       Alttan dersi olan öğrenciler, öncelikli olarak alttan derslerini almak üzere farklı sınıf seviyelerinde ders çakışmasına bakılmaksızın azami 45 AKTS'yi aşmayacak şekilde derse kayıt olabilirler. Çift Anadal programına kayıtlı öğrenciler 30 AKTS anadal programından ve 30 AKTS çift anadal programından olmak üzere farklı programlardan veya program içinden ders çakışmasına bakılmaksızın toplam azami 60 AKTS'yi aşmayacak şekilde derse kayıt yapabilirler.

4.       2020-2021 Güz döneminde dersler 15 hafta (vize haftası dahil) olarak yapılacaktır. Dersler için belirlenen haftalık krediye göre bir saatlik yüz yüze derse karşılık en az 15 dakika en fazla haftalık ders programında belirtilen süre kadar uzaktan öğretim yapılması planlanmıştır.

5.       Ödev, proje ve sınav gibi ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak öğrencilerin Uzaktan Öğretim sistemindeki başarısı ölçülecektir ve tablodaki sıra ile ölçme-değerlendirme süreci yürütülecektir. Tablodaki her bir etkinliğe dair not ilan edildikten sonra bir sonraki etkinlik gerçekleştirilebilir.

Ölçme ve değerlendirme

%

Tanım

Toplam (%)

1.Ödev ya da 1.Proje

10

Ara Sınav

40

2.Ödev ya da 2.Proje

10

Vize Sınavı

20

3.Ödev ya da 3.Proje

20

Yarıyıl Sonu Sınavı

60

Final Sınavı

40

3.Ödev ya da 3.Proje

20

Bütünleme Sınavı

60

Bütünleme Sınavı

40

Not: Enstitülere bağlı programlarda mazeret ve bütünleme sınavı yapılmayacaktır.

6.       Öğretim elemanları tarafından dönem başında ders izlencesi hazırlanması gerekmekte olup ders izlencesinde ödev ve projelerin ne zaman verileceği, teslim edileceği ve notlandırlacağı belirtilecektir. Ayrıca ödev ve proje için puanlama anahtarları (puanlanmış cevap anahtarı) öğretim elemanları tarafından hazırlanıp öğrencilere duyurulacaktır. Böylelikle öğrenciler ödevlerinin ve projelerinin hangi bölümü için ne kadar puan alacaklarını ödevlerini ve projelerini hazırlarken bileceklerdir.

7.       Uzaktan öğretim sistemindeki sınavlar çevrimiçi olarak yürütülecektir. Sınavlar klasik-açık uçlu veya çoktan seçmeli sorular içerecek şekilde hazırlanacaktır.

8.       Sınav sonuçlarına itiraz, ilgili birimin öğrenci işlerinin e posta adresine itiraz formunun doldurulup gönderilmesi ile gerçekleştirilecektir.

9.       Mazeret sınavına başvuru, öğrenci otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek olup mazeretini gerekçelendirecek belgeler, e posta ile ilgili birimin öğrenci işlerinin e posta adresine ve aynı zamanda belgenin orijinali kargo ile göndereceklerdir. Kargo evrakının birime ulaşmaması durumunda öğrencinin mazeret sınav sonucu iptal edilecektir.

10.   Teslim edileceği tarihte teslim edilmeyen ödev ve projeler için herhangi bir mazeret uygulaması planlanmamaktadır.

11.   Öğrencilerden ders devamı alınmayacaktır. Her ders için oluşturulmuş olan senkron/asenkron derslerin tekrar izlenmesi mümkündür.

12.   Uzaktan öğretimin nasıl yapılacağı, sistemin nasıl çalışacağı, senkron/asenkron ders ortamında karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili öğrenci rehberi ve gereken bilgilere SİUZEM öğrenci bilgi sistemi yardım bölümünden erişilebilir.  

13.   Uzaktan öğretim sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümü için ilgili dersin öğretim elemanı ile iletişime geçilebilir.

GANİME ÇİSEL SÜLEYMANOĞLU (0484) 212-1111 / 3532
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1 Ekim 2020