“Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” tamamlandı

TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı “Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi” tamamlandı.


Üniversitemiz konuk evinde gerçekleşen eğitime, öğretim üyeleri ve doktora eğitimine tez aşamasında devam eden öğretim elemanları katıldı.


Bölgeye yönelik yapılan eğitimde, TÜBİTAK destek programlarından, bilimsel araştırma projelerinde özgün değer, yöntem, yönetim ve yaygın etki boyutlarından, proje öneri formları üzerinde dikkat edilmesi gereken noktalara yer verildi.


Üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Erman’ın koorinatörlüğünde gerçekleşen eğitimlerde katılımcılar; temel terminoloji ve genel çerçevede proje işleyiş süreçleri, proje yazma noktasında ufuk açıcı ve ufuk genişletici bilgiler edindi.


Etkinliğe eğitimen olarak; Koordinatör Prof. Dr. Murat Erman’ın yanı saıra üniversitemizden Prof. Dr. Ömer Şahin, Doç. Dr. Sait İzgi, Doç. Dr. Fatih Çığ, Bozok Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata,  Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamdi Temel, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sefa Tarhan katıldı

GANİME ÇİSEL SÜLEYMANOĞLU (0484) 212-1111 / 3532
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
4 Temmuz 2021