Üniversitemiz Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi

Üniversitemiz Danışma Kurulu; Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Şındak başkanlığında, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek ve Danışma Kurulu üyelerinin katılımıyla çevrimiçi toplantı şeklinde gerçekleşti


Üniversitemizde tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bölgemizin mevcut durumu, stratejik plan kapsamında misyon ve vizyon değerlendirilmesi, bölge-üniversite ilişkisi konularından kalite süreçlerinde paydaş katılımını sağlamak amacıyla Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.


Toplantıda; Üniversitemiz Stratejik Planı kapsamında misyon ve vizyon ile ilgili paydaş görüşleri ve Üniversitemiz Kalite Politikası Danışma Kurulu’nun görüşleri alınarak değerlendirildi. İhtisaslaşma süreci ile ilgili Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Şındak, bu sürecin bölgemiz açısından taşıdığı öneminin altını çizerken tarım ve hayvancılık alanında yaratılacak olan ürünlerin katma değeri üzerine vurgu yaptı.


Danışma Kurulumuz, YÖK Anadolu Projesi ile ilgili üniversitemiz eğitim-öğretim ve Ar-Ge süreçlerinde üniversiteler arası paydaş ilişkileriyle güçlü bir ilişki kazandığı hususunda bilgilendirildi. Üniversitemizde altyapı yenilikleriyle iç paydaşlarımızın sosyal ortamlarının iyileştirilmesi yönündeki gelişmelerle ilgili deneyimler paylaşıldı.


Danışma Kurulu Toplantısında istişare edilen temel konular şunlardır:


-          Üniversitemiz misyon ve vizyonunun değerlendirilmesi,

-          Üniversitemiz kalite politikasının değerlendirilmesi,

-          Tarım ve hayvancılıkta ihtisaslaşma sürecinde paydaşlarla güçlü iletişim halinde olunması,

-          Hayvancılıkta süt veriminin geliştirilmesi,

-          Payetleme ünitesi ile küçükbaş hayvancılıkta bölgesel ve ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir üniversite olmak,

-          Ekilemeyen arazilerin biyoçeşitliliğinin değerlendirilmesi,

-          Öğrencilerin kalite süreçlerinde etkin rol alması,

-          Pervari balının markalaşma sürecinin etkinleştirilmesi

 

 

 

 

 

 

GANİME ÇİSEL SÜLEYMANOĞLU (0484) 212-1111 / 3532
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6 Temmuz 2021