İBRAHİM GİDER
Telefon (0484) 212-1111 / 3452
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme27.10.2016 14:06:20

İBRAHİM GİDER

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar İşletmeni

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : İbrahim GİDER          

2. Unvanı                    : Bilgisayar İşletmeni 

3. Öğrenim Durumu  : Yüksek Lisans  

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Siirt Üniversitesi

2015

Yüksek Lisans 

Eğitim Yönetimi

Siirt Üniversitesi

2020

 

4. Yüksek Lisans Tezi 

Okul Yönetiminde Kayırmacılık Davranışları ile Öğretmenlerin İşe Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişki

5. Yayınlar

5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

          1. Okçu, V. ve Gider, İ. (2019). Okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin nitelikleri (nitel bir araştırma). Journal of Social & Humanities Sciences Research, 48, 4586-4597.

5.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Okçu, V. ve Gider, İ. (2019). Okul yöneticilerinin paternalist (babacan) liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki (Kurtalan ilçesi örneği). ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi 10-12 Haziran 2019 Siirt/Türkiye. Bildiri Tam Metin Kitabı ISBN-978-605-7811-00-4.

2. Minaz, M. B., Gider, İ. ve Tuaç, S. (2019). Öğretmen Görüşlerine Göre Türk Eğitim Sisteminin Bugünü ve Yarını. ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi 10-12 Haziran 2019 Siirt/Türkiye. Bildiri Tam Metin Kitabı ISBN-978-605-7811-00-4.  

6. Kitap

6.1. Okul Yönetiminde Kayırmacılık ile İşe Yabancılaşması Sorunsalı

 

Güncelleme : 20.05.2022 15:16:46