MEHMET ALI AKSOY
Telefon (9048) 212-1111 / 4022
Kurumsal E-Posta mehmetaliaksoy  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme20.09.2018 10:16:34

MEHMET ALI AKSOY

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri
Adı-Soyadı ; Mehmet Ali AKSOY
Kişisel Bilgiler;
Doğum Tarihi ve Yeri ; 14.01.1974/ ERUH
Genel Bilgiler ;
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümü mezunuyum.15.05.1988 tarihinde T.C. Ziraat Bankasında Memur olarak göreve başladım.Ziraat Bankasında 4 yıl çalıştıktan sonra 2002 yılında 4046 Sayılı kanun 22. maddesi gereğince 02.08.2012 tarihinde Eruh Malmüdürlüğünde Muhasebe Memuru olarak atandım. Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün görevde yükselme sınavı sonucunda Muhasebe Şefi olarak atandım.29.06.2009 tarihinde Maliye Mesleki Eğitim kursunu bitirdikten sonra Muhasebat Genel Müdürlüğünce 19.10.2008 tarihinde saymanlık Müdür Yardımcılığı sınavını kazanarak Bingöl ili Yedisu ilçesine Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak atandım.01.12.2009 tarihinden itibaren Siirt Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak naklen atandım ve muhasebe yetkilisi olarak görev yaptım. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 62. maddesine istinaden 06.06.2010 tarihinde muhasebe hizmetlerini yerine getirme yetkisini veren muhasebe yetkilisi sertifikasını almaya hak kazandım.08.10.2012 tarihinden itibaren Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokul Sekreterliği görevine atandım.  Halen Eruh Meslek Yüksekokul Sekreterliği  görevini yürütmekteyim.
Güncelleme : 8.03.2017 11:01:33