İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta
E-Posta hattatahmetpolat  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme6.03.2021 21:46:19

Arş. Gör. AHMET POLAT

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

1996 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 2010-2013 yılları arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamladı. 2014 yılında Erzurum İmam-Hatip Lisesi’nden, 2019 yılında ise Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2019 yılında Cezayir’de düzenlenen, Cezayir Uluslararası Kur’an-ı Kerim ve Hafızlık Yarışması’na Türkiye’yi temsilen katılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirildi.  2019 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk İslam Sanatları Tarihi ABD’de yüksek lisans eğitimine başladı.

    2011 yılında sülüs, celi-sülüs ve nesih yazı çeşitleri üzerine Hüsn-i Hat eğitimine başladı. Halen Hüsn-i Hat eğitimine devam etmektedir.


 

1. Adı Soyadı              : Ahmet POLAT

2. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

3. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Mezuniyet

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Atatürk üniversitesi

2019

Y. Lisans

Türk İslam Sanatları Tarihi

Marmara Üniversitesi, SBE

Devam ediyor

 

4. Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi : 24.02.2021 

Dr. Öğr. Üyesi         :

Doçentlik Tarihi      :

Profesörlük Tarihi   :

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

5.2. Doktora Tezleri

 

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

6.4. Yazılan uluslararası/Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

6.7. Diğer yayınlar

 

7. Projeler

 

8.İdari Görevler

 

9.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

10.Ödüller

 

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 


Güncelleme : 6.03.2021 22:20:10