Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta can.uyanik  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme13.04.2020 12:04:49

Arş. Gör. CAN UYANIK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi
Öğrenim Bilgileri

Doktora

2015

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sınıf Öğretmenliği

Yüksek Lisans 2012-2015

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sınıf Öğretmenliği

Tez Adı: İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilinçli Tüketicilik Durumlarının İncelenmesi

Lisans

2005-2009

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Sınıf Öğretmenliği Programı


Görevler

Araştırma Görevlisi

2018

SİİRT ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)

Araştırma Görevlisi

2013-2018

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)

Araştırma Görevlisi

2011-2013

SİİRT ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI)


Üniversite Dışı Deneyim

2010-2011

Öğretmen

MILLI EGITIM BAKANLIGI , Sınıf Öğretmeni, (Kamu)

Güncelleme : 5.08.2019 12:41:57
Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. Belet Ş.D., Boyraz C. ve Uyanık C. (2016). Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dallarında Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Profillerinin Belirlenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2820031)

2. Gültekin, M., Boyraz, C. ve Uyanık, C. (2016). Hastane Sınıflarında Görev Yapan Öğretmenlerin Hastane Sınıflarına Yönelik Görüşleri. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:28200300)

3. Yalçınoğlu, P ve Uyanık, C. (2015). Conscious Consumerism İn Primary Education 4th Grade Curriculums. 6th International Conference on New Horizons in Education (Barcelona/Spain) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:2820034)

Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Uyanık, C. (2020) İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilinçli Tüketicilik Durumlarının İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi, 8(4), 1073-1090. (Yayın No: 6409677) 

https://doi.org/10.18506/anemon.638457

2. Gültekin, M., Boyraz, C. ve Uyanık, C. (2017) Beyaz önlüğü sadece doktorlar mı giyer? Hastane sınıfı öğretmenlerinin hastane sınıflarına ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 104-118. (Yayın No: 3425332)

https://doi.org/10.17755/esosder.289654