Veteriner Fakültesi Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta aosman.turgut  siirt.edu.tr
E-Posta turgutaosman  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme22.03.2022 16:27:33

Arş. Gör. Dr. ALİ OSMAN TURGUT

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Adı ve Soyadı

: Ali Osman TURGUT

        

Doğum Yeri ve Yılı

: Sulusaray/TOKAT, 1991

Medeni Hali

: Evli

Yabancı Dili

: İngilizce

Uyruğu

: T.C.

Telefon No

: 0539 962 0014

 

Elektronik-Posta

: turgutaosman@gmail.com

İletişim Adresi

: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri   Enstitüsü, Veteriner Zootekni Anabilim Dalı

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl):

Lisans

: Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (2009-2015)

Doktora

: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Zootekni Anabilim Dalı (2016-2021)

 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl (Mesleki Deneyim):

1. Aslantürk Gıda İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti (2015-2016)

Güncelleme : 22.03.2022 16:33:10
Ali Osman TURGUT Akademik CV

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Adı ve Soyadı

: Ali Osman TURGUT

        

Doğum Yeri ve Yılı

: Sulusaray/TOKAT, 1991

Medeni Hali

: Evli

Yabancı Dili

: İngilizce

Uyruğu

: T.C.

Telefon No

: 0539 962 0014

 

Elektronik-Posta

: turgutaosman@gmail.com

İletişim Adresi

: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri   Enstitüsü, Veteriner Zootekni Anabilim Dalı

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl):

Lisans

: Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi (2009-2015)

Doktora

: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Zootekni Anabilim Dalı (2016-2021)

 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl (Mesleki Deneyim):

1. Aslantürk Gıda İnşaat ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti (2015-2016)

Yayınları (SCI ve Diğer Makaleler):

1. Turgut AO, Korkmaz Ağaoğlu ÖK (2020). Kantitatif RT-PCR (RT-qPCR) Uygulamalarında Kullanılan RNA’ların Kalite Kontrolleri ve Önemi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(3), 334-341.

2. Turgut AO, Korkmaz Ağaoğlu ÖK (2021). MikroRNA Ekspresyon Profillemesinde Yaygın Kullanılan Normalizasyon Yaklaşımları. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. Kabul Edildi: 6 Ekim 2021.

Bildiriler:

1.  Korkmaz Ağaoğlu Ö, Ağaoğlu AR, Turgut AO, Aslan S, Schäfer-Somi S (2019). Gebeliğin Farklı Dönemlerinde Kedi Uterus Dokusunda Interlökin (IL) 1β ve IL12 Gen Ekspresyon Profillerinin Araştırılması. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. VIII. Ulusal ve II. Uluslararası Kongresi, 10-13 Ekim Antalya. p. 155-162

2. Turgut AO, Korkmaz Ağaoğlu Ö (2019). Should Angiogenic Factors Be Considered In Early Pregnancy Loss? 1st International Livestock Science Congress. 31 Ekim-03 Kasım, Antalya/Turkey, p.191

3. Turgut AO, Korkmaz Ağaoğlu Ö (2019). Immunological Aspect of Pregnancy. A Complex and Unique Condition. 1st International Young Researcher Student Congress. 28-30 Kasım, Burdur/Turkey, p. 836-846.

4. Korkmaz Ağaoğlu Ö, Ağaoğlu AR, Özmen Ö, Turgut AO, Saatcı M (2021). Investigatıon of Oxytocin Receptor Expressions During Early And Mid Pregnancy Stages In Goats. 4.Th International Health Sciences And Life Congress. 8-10 Nisan 2021, Burdur/Turkey.

5. Korkmaz Ağaoğlu Ö, Ağaoğlu AR, Özmen Ö, Turgut AO, Saatcı M (2021). Expression and Localization of GHR, TGF-Α, EGF, MMP2
AND MMP9 in Goat Uterus and Corpus Luteum 
During Gestation.
9. Agriculture and Food 2021, International Conference,  16-19 August, Burgas/Bulgaria.

6. Korkmaz Ağaoğlu Ö, Ağaoğlu AR, Özmen Ö, Turgut AO, Saatcı M (2021) Expression of Insulin-Like Growth Factor Gene Family Members in Goat Uterus and Ovarium During Different Pregnancy Stages. 2.  Livestock Studies Congress, 31.10.2021-02.11.2021, Antalya/Turkey.

7. Turgut AO, Korkmaz Ağaoğlu Ö (2021). Next-Generation Sequencing (NGS) in Animal Breeding. 6th International Congress On Applied Bıological Science. 8-9 December 2021, Adana/Turkey.

8. Turgut AO, Korkmaz Ağaoğlu Ö (2021). Application and Potential Contributions of CRISPR/Cas9 in Livestock Breeding. 3th International Young Researchers Student Congress. 9-11 December 2021, Burdur/Turkey.

 

Projeler

1.         Keçilerde gebeliğin farklı dönemlerinde uterus, plasenta ve korpus luteumda gebelik ile ilişkili bazı faktörlerin gen ve protein düzeyinde değişiminin değerlendirilmesi, 117O613 numaralı TÜBİTAK Projesi, Bursiyer, 2018-2021.

2. Honamlı ve Kıl Keçisi Irklarında Süt Verim Özellikleri ile İlişkili Bazı Gen Polimorfizmlerinin Belirlenmesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Hayvancılık Projesi, Münferit Proje, Yardımcı Araştırıcı, 2021-2022.

Ödüller

1. En iyi Sözlü Sunum 2.’lik Ödülü. Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU, Ali Reha AĞAOĞLU, Özlem ÖZMEN, Ali Osman TURGUT, Mustafa SAATCI. Investigation Of Oxytocin Receptor Expressions (OTR) During Early and Mid Pregnancy Stages in Goats. 4th International Health Science And Life Congress. 8-10 Nisan 2021, Burdur, Türkiye.

 

Kurslar

1. “Teorik ve Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu”. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 09-11 Temmuz, 2018.

2. “SNP Data Analysis for Genomic Evaluations and QTL Mapping”. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 15-17 Eylül 2019.

3. “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi”, BAKA, Antalya, 22-25 Ekim 2020.

Üyesi Olduğu Mesleki Kuruluşlar:

1. İstanbul Veteriner Hekimler Odası

 

Ali Osman TURGUT Akademik CV