Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3163
Kurumsal E-Posta hamiyetbursali  siirt.edu.tr
E-Posta hamiyetbursali  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme1.02.2021 15:34:23

Dr. Öğr. Üyesi HAMİYET BURSALI

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Kişisel Bilgiler

Adı-Soyadı:

 Dr. Öğr. Üyesi Hamiyet BURSALI

Eğitim Durumu

Lisans Öğrenimi:

(2002-2006)

Süleyman Demirel, Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü 

Yüksek Lisans Öğrenimi:

(2012-2014)

Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı


Tez Başlığı: Çizgi Dizilerin 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Söz Varlığına Katkısı

Doktora Öğrenimi:

(2017-2022)

Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı


Tez Başlığı: Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına, Motivasyonlarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi

Yabancı Dil

İngilizce (ÜDS: 68.75 - YÖKDİL: 72)

Bilimsel Faaliyetler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

1.

Bursali, H. & Yilmaz, R. M. (2019). Effect of augmented reality applications on secondary school students' reading comprehension and learning permanency. Computers in Human Behavior 95, 126-135. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.035

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.

Topçuoğlu-Ünal, F. & Bursalı, H. (2013). Türkçe öğretmenlerinin motivasyon faktörlerine ilişkin görüşleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, (MAJER) (5), 7-22.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.

Topçuoğlu-Ünal, F. & Bursalı, H. (2013). Turkish teachers’ views about motivation factors, CICE 2013 International Conference on Innovation and Challenges in Education Abstracts Book içinde (s.71), Kütahya, 26-28 April 2013.

2.

Topçuoğlu-Ünal, F. & Bursalı, H. (2014). Çizgi dizilerle kalıp (ilişki) sözlerin öğretimi: Cille örneği, 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı (UTEOK), Muğla, 19-21 Haziran.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.

Bursalı, H. & Topçuoğlu-Ünal, F. (2015). Çizgi dizilerin 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin söz varlığına katkısı. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi12 (29) 60-74.  

2.

Topçuoğlu-Ünal, F. & Bursalı, H. (2015). Çizgi dizilerle kalıp (ilişki) söz öğretimi: Cille örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL), 3 (12) 69-83.

İş Deneyimi

2006-2016

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Türkçe öğretmenliği

2017-

Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü (Araştırma Görevlisi)

Bilimsel Toplantılar, Kurslar ve Eğitimler

22-30 Ocak 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı, Dumlupınar Üniversitesi, Türkçe Öğretimi ve Uygulama Merkezi, Katılımcı.

19.11.2018-06.01.2019

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme Eğitimi”, Anadolu Üniversitesi, Katılımcı.

24-26 Eylül 2020

2237 TÜBİTAK Proje Hazırlama ve Değerlendirme Eğitimi, Siirt Üniversitesi, Katılımcı.

Güncelleme : 9.09.2022 16:02:37