Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta rasitatelge  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.08.2017 13:29:34

Arş. Gör. Dr. M. RAŞİT ATELGE

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi

YÖK Akademik

GoogleScholar

ORCID


ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Muhammed Raşit ATELGE

2. Doğum Tarihi          : 12-07-1983

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Makine Mühendisliği

Waterloo Üniversitesi

2016

Doktora

Makine Mühendisliği

Erciyes Üniversitesi

2021

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : -

Doçentlik Tarihi                        :-

Profesörlük Tarihi                    :-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  -

            2. -

6.2. Doktora Tezleri

            1.   -

            2.   -

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   -

            2.   -

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   -

            2.   -

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   -

            2.   -

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   -

            2.   -

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   -

            2.   -

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   -

            2.   -

7.7. Diğer yayınlar

            1.   -

            2.   -

 

8.Projeler

            1.   -

            2.   -

 

9.İdari Görevler

            1.   -

            2.   -

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  -

            2.  -

 

11.Ödüller

            1.   -

            2.   -

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

-

 

-

-

-

İlkbahar

-

 

-

-

-

 

2017-2018

Güz

-

 

-

-

-

İlkbahar

-

 

-

-

-

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 25.06.2022 12:16:04
Çalışmalar
Kitap – Kitap Bölümü: 

§  Atelge, M. R. " Nanopartiküllerin Dizel Motorlarda Katkı Maddesi Olarak Kullanımı ve Performansa Etkilerinin Araştırılması", Chapter 7, INSAC World Natural and Engineering Sciences (2022).

§  M. R. Atelge, Hamdi Muratcobanoglu, David Krisa and A. E. Atabani, "Anaerobic digestate for polyhydroxyalkanoates (bioplastics precursors) production”, Chapter 14, Anaerobic Digestate Management IWA Publishing (2022). doi: 10.2166/9781789062755_0001Makaleler:

§  Atelge, M. R. "Experimental study of a blend of Diesel/Ethanol/n-Butanol with hydrogen additive on combustion and emission and exegetic evaluation." Fuel 325 (2022): 124903.

§  Atelge, M. R. "Investigation of a ternary blend of diesel/ethanol/n-butanol with binary nano additives on combustion and emission: A modeling and optimization approach with artificial neural networks." Fuel Processing Technology 229 (2022): 107155.

§  Khelafi, M., Djaafri, M., Kalloum, S., Atelge, M. R., Abut, S., Dahbi, A., ... & Atabani, A. E. "Effect of stirring speeds on biodiesel yield using an innovative oscillatory reactor and conventional STR (A comparative study)." Fuel 325 (2022): 124856.

§  M.R. Atelge, Esenay Arslan, David Krisa, R.R. Al-Samaraae, Serdar Abut, Sebahattin Ünalan, A.E. Atabani, Nafiz Kahraman, Selahaddin Orhan Akansu, Mustafa Kaya, Selçuk Sarıkoç, Hilal Demir Kıvrak, (2022), Comparative investigation of multi-walled carbon nanotube modified diesel fuel and biogas in dual fuel mode on combustion, performance, and emission characteristics, Fuel, (313), 123008

§  ATELGE, R. (2021). Kısmi Yük Koşullarında Dizel-Biyogaz Kullanılarak Çift Yakıtlı Dizel Motorun Enerji ve Ekserji Analizi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (27), 334-346.

§  Atelge, M. R., Senol, H., Djaafri, M., Hansu, T. A., Krisa, D., Atabani, A., ... & Kıvrak, H. D. (2021). A Critical Overview of the State-of-the-Art Methods for Biogas Purification and Utilization Processes. Sustainability13(20), 11515.

§  ATELGE, R. Co-Digestion of Orange Pulp and Cattle Manure with Different C/N Ratios and A New Modeling of Biogas Production. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi11(2), 557-569.

§  Özarslan, S., Atelge, M. R., Kıvrak, H. D., Horoz, S., Yavuz, C., Kaya, M., & Ünalan, S. (2021). A double-functional carbon material as a supercapacitor electrode and hydrogen production: Cu-doped tea factory waste catalyst. Journal of Materials Science: Materials in Electronics32(24), 28909-28918.

§  Özarslan, S., Abut, S., Atelge, M. R., Kaya, M., & Unalan, S. (2021). Modeling and simulation of co-digestion performance with artificial neural network for prediction of methane production from tea factory waste with co-substrate of spent tea waste. Fuel306, 121715.

§  Lahbab Abderrahmane; Djaafri Mohammed; Kalloum Slimane; Benatiallah Ali; M.R. Atelge; Abdulaziz Atabani, (2021). “Co-Digestion of Vegetable Peel with Cow Dung without External Inoculum for Biogas Production: Experimental and a New Modelling Test in a Batch Mode”

§  Atabani, A. E., Imtiaz Ali, Salman Raza Naqvi, Irfan Anjum Badruddin, Muhammad Aslam, Eyas Mahmoud, Fares Almomani, Dagmar Juchelková, M. R. Atelge, and TM Yunus Khan (2021). "A state-of-the-art review on spent coffee ground (SCG) pyrolysis for future biorefinery." Chemosphere: 131730.

§  Atelge, MR (2021). Türkiye'de Sığır Gübresinden Biyoyakıt Olarak Biyogaz Üretiminin Potansiyeli ve 2030 ve 2053 Yıllarında Karbon Emisyonlarının Azaltılmasına Öngörülen Etkisi . International Journal of Innovative Engineering Applications, 5 (1) , 56-64 .

§  Özarslan, S, Atelge, MR, Kaya, M, Ünalan, S. (2021) A Novel Tea factory waste metal-free catalyst as promising supercapacitor electrode for hydrogen production and energy storage: A dual functional material. Fuel.

§  Duygu Elma Karakaş, Murat Akdemir, Atelge MR, Mustafa Kaya, A.E. Atabani, (2021) Defatted spent coffee grounds supported cobalt catalyst as a promising supercapacitor electrode for hydrogen production and energy storage. Clean Technologies and Environmental Policy.

§  Özarslan, S, Atelge, MR, Kaya, M, Ünalan, S. (2021) Production of dual functional carbon material from biomass treated with NaOH for supercapacitor and catalyst. Energy Storage. 2021;e257.

§  Özarslan, S., Atelge, M. R., Kaya, M., & Ünalan, S. A Review for Assessment Methods of Black Tea Production Waste (2021) International Journal of Energy for a Clean Environment.

§  Atelge, M.R., Atabani, A.E., Abut, S., Kaya, M., Eskicioglu, C., Semaan, G., Lee, C., Yildiz, Y.Ş., Unalan, S., Mohanasundaram, R. and Duman, F., (2021). Anaerobic co-digestion of oil-extracted spent coffee grounds with various wastes: Experimental and kinetic modeling studies. Bioresource Technology, 124470.

§  Atelge, M. R., Krisa, D., Kumar, G., Eskicioglu, C., Nguyen, D. D., Chang, S. W., Atabani, A. E., Al-Muhtaseb, A. H., Unalan, S. (2020). Biogas production from organic waste: recent progress and perspectives. Waste and Biomass Valorization, 11(3), 1019-1040.

§  Atelge, M. R., Atabani, A. E., Banu, J. R., Krisa, D., Kaya, M., Eskicioglu, C., Kumar, G., Lee, C., Yildiz, Y. Ş., Unalan, S., Mohanasundaram, R., Duman, F. (2020). A critical review of pretreatment technologies to enhance anaerobic digestion and energy recovery. Fuel, 270, 117494.

§  Duman, F., Atelge, M. R., Kaya, M., Atabani, A. E., Kumar, G., Sahin, U., & Unalan, S. (2020). A novel Microcystis aeruginosa supported manganese catalyst for hydrogen generation through methanolysis of sodium borohydride. International Journal of Hydrogen Energy.

§  Kaya, M., Atelge, M. R., Bekirogullari, M., Eskicioglu, C., Atabani, A. E., Kumar, G., Yildiz, Y. S., Unalan, S. (2020). Carbon molecular sieve production from defatted spent coffee ground using ZnCl2 and benzene for gas purification. Fuel, 277, 118183.

§  Bekiroğulları, M., Atelge, M. R., Saka, C., & Kaya, M. Termoakustik Isı Pompalarının Distilasyon Kolonlarına Uygulanması. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 2(1), 20-25.

 


Konferanslar:

§  M.R. Atelge, Investigation of Thermo-Alkali Pretreatment on Defatted Spent Coffee Grounds for Biogas Production as A Biofuel, ISARC 2. International Gobeklitepe Scientific Studies Congress, 20-21 Mart 2021, ŞANLIURFA

§  M.R. Atelge, Investigation of Green Catalyst Production from Defatted Spent Coffee Grounds by Transesterification of Waste Cooking Oil for Biodiesel Production as A Biofuel, 3. Ulusal Başkent Disiplinlerarası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 2021, Mart 2021, Ankara

§  M.R. Atelge, Esenay Arslana, Serdar Abut, Selahaddin Orhan Akansu, A.E. Atabani, Nafiz Kahraman, Sebahattin Ünalan, Investigation on Combustion Characteristics of a Diesel Engine Fueled with Diesel, Biogas, and MCNT, 8th International Conference on Renewable Fuels, Combustion and Fire (FCE’21) 2021, 5-7 Mart 2021, Ankara

§  Esenay Arslan, M.R. Atelge, Nafiz Kahraman, Sebahattin Ünalan, Bilge A. Çeper, Effect Of Adding Carbon Nanotube On The Combustion Of Diesel And Diesel-Natural Gas Mixture, Investigation on Combustion Characteristics of a Diesel Engine Fueled with Diesel, Biogas, and MCNT, 8th International Conference on Renewable Fuels, Combustion and Fire (FCE’21) 2021, 5-7 Mart 2021, Ankara

§  Saliha Özarslan, M. R. Atelge, Mustafa Kaya, Sebahattin Ünalan, Production of tea factory waste treated with NaOH as a dual material: Its application as supercapacitor electrode and sodium borohydride methanolysis catalyst, Investigation on Combustion Characteristics of a Diesel Engine Fueled with Diesel, Biogas, and MCNT, 8th International Conference on Renewable Fuels, Combustion and Fire (FCE’21) 2021, 5-7 Mart 2021, Ankara

§  Saliha Özarslan, M. R. Atelge, Mustafa Kaya, Sebahattin Ünalan, A dual functional Tea Factory Waste supported Cu material as high performance Supercapacitor electrode and hydrogen production catalyst, Investigation on Combustion Characteristics of a Diesel Engine Fueled with Diesel, Biogas, and MCNT, 8th International Conference on Renewable Fuels, Combustion and Fire (FCE’21) 2021, 5-7 Mart 2021, Ankara

§  Özarslan Saliha, Atelge M. R., Kaya Mustafa, Ünalan Sebahattin, Tea Factory Waste Catalyst Treated with Acetic Acid for Hydrogen Generation Through Methanolysis of Sodium Borohydride, Proceedings of INCOS 2020, Eylül 2020, Kayseri

§  Atelge M. R., Abdulaziz Atabani, Abut Serdar, Kaya Mustafa, Eskicioglu Cigdem, Kumar Gopalakrishnan, Lee Changsoo, Yildiz Yalçin Şevki, Ünalan Sebahattin, Mohanasundaram Ranganathan, Duman Fatih, Anaerobic Co-Digestion Of Defatted Spent Coffee Grounds With Different Waste Substrate For Biogas Production, Proceedings of INCOS 2020, Eylül 2020, Kayseri

§  Özarslan Saliha, Abut Serdar, Atelge M. R., Kaya Mustafa, Ünalan Sebahattin, Anaerobic Digestion Of Tea Factory Waste And Spent Tea Waste Experimental And Kinetic Modeling Studies, Proceedings of INCOS 2020, Eylül 2020, Kayseri

§  M. Bekirogullari, M. Kaya, M.R. Atelge, C.Saka ,Destekli Co-B Katalizörüne Fe2+ Metalinin Etkisinin İncelenmesi, Avrasya I. Uluslararasi Uygulamali Bilimler Kongresi, Aralık 2018, Ankara.

§  Mustafa Kaya, Mesut Bekiroğullari, Cafer SAKA, M. R. Atelge, Use of Microalgae as A Support Material for The Production of Catalyst, International Engineering and Natural Sciences Conference (Iensc), 14-17 November 2018, Diyarbakir University, Diyarbakir /Turkey

§  M. Bekirogullari, M. Kaya, Y. Kirim, M.R. Atelge, Termoakustik İsi Pompalarinin Distilasyon Kolonlarina Uygulanmasi. 1st International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 2018, Batman University, Batman/Turkey

§  M.R. Atelge, A.E. Atanabi ,M. KAYA, M. Bekirogullari, Y. Kirim, S. Unalan, Investigation of Biomethane Recovery from Waste Zivzik Pomegranate Marc with Different Ratio of Inoculum (Cow Manure) In Anaerobic Co-Digestion, 1st International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 2018, Batman University, Batman/Turkey.

§  M.R. Atelge, A.E. Atabani, Gopalakrishnan Kumar, S. Unalan, Biogas Production from Organic Waste Recent Progress and Perspectives Review Paper Presentation, International Conference on Alternative Fuels, Energy and Environment (ICAF-E) 2017, in Daegu/South Korea

§  M.R. Atelge, A.E. Atabani, Gopalakrishnan Kumar, S. Unalan, Biomethane Recovery from Anaerobic Co-Digestion of Sewage Sludge and Waste Coffee, Renewable Fuels, Combustion and Fire (FCE) 2017 International Conference in Nevsehir/Turkey.

 


Yayınlar

YAYINLAR

·         Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan SCI kapsamındaki makaleler:

1.  Atelge, M.R., Atabani, A.E., Abut, S., Kaya, M., Eskicioglu, C., Semaan, G., Lee, C., Yildiz, Y.Ş., Unalan, S., Mohanasundaram, R. and Duman, F., (2020). Anaerobic co-digestion of oil-extracted spent coffee grounds with various wastes: Experimental and kinetic modeling studies. Bioresource Technology, 124470.

2.  Kaya, M., Atelge, M. R., Bekirogullari, M., Eskicioglu, C., Atabani, A. E., Kumar, G., Yildiz, Y. S., Unalan, S.,(2020). Carbon molecular sieve production from defatted spent coffee ground using ZnCl2 and benzene for gas purification, Fuel, 277 (May): ss:118183-118183.

3.  Atelge, M. R., Atabani, A. E., Banu, J. R., Krisa, D., Kaya, M., Eskicioglu, C., Kumar, G., Lee, C., Yildiz, Y. Ş., Unalan, S., Mohanasundaram, R., Duman, F.,2020. A critical review of pretreatment technologies to enhance anaerobic digestion and energy recovery, Fuel, 270 (January): ss:117494-117494.

4.  Atelge, M. R., Krisa, D., Kumar, G., Eskicioglu, C., Nguyen, D. D., Chang, S. W., Atabani, A. E., Al-Muhtaseb, A. H., Unalan, S.,2020. Biogas Production from Organic Waste: Recent Progress and Perspectives, Waste and Biomass Valorization, 11 (3): ss:1019-1040.

5.  Duman, F., Atelge, M. R., Kaya, M., Atabani, A. E., Kumar, G., Sahin, U., Unalan, S.,2020. A novel Microcystis aeruginosa supported manganese catalyst for hydrogen generation through methanolysis of sodium borohydride, International Journal of Hydrogen Energy, 45 (23): ss:12755-12765.

·         Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.  Atelge, M.R., A.E. Atanabi, M. KAYA, M. Bekiroglu, Y. Kirim, S. Unalan (2018) Investigation of Biomethane Recovery from Waste Zıvzık Pomegranate Marc with Different Ratio of Inoculum (Cow Manure) in Anaerobic Co-Digestion, 1st International Engineering and Technology Symposium, Batman, ss: 56-57

2.  Atelge, M. R., Atabani, A. E., Kumar, G., Unalan, S. (2018) A Mini Review on Anaerobic Digestion “Biogas” as an Important Renewable Energy Source, International Conference on Alternative Fuels, Energy and Environment (ICAF-E), Daegu/South Korea, ss: 355-356

3.  Atelge, M. R., Atabani, A. E., Kumar, G., Unalan, S. (2017) Biomethane recovery from anaerobic co-digestion of sewage sludge and waste coffee, 6th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire, Cappadocia, ss: 66-72.

·         Uluslararası yarışmalar:

Yes Challenge 2018, Proje Yarışması, Asia-Pacific Economic Cooperation Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (APEC-ACABT) and Knowledge Exchange Center tarafından düzenlenen proje yarışmasında finalist takım. 2018, Taylandje yarışmasında finalist takım. 2018, Tayland