Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3118
Kurumsal E-Posta tayfun.akin  siirt.edu.tr
E-Posta tayfun023  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme7.10.2021 11:12:34

Arş. Gör. Dr. TAYFUN AKIN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi - KAPUM Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

Ad-Soyad: Tayfun AKIN

E-Posta: tayfun023@gmail.com

Adres: Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı


AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Akademik Görevler

Yıl

Görev

2018 - …

Araştırma Görevlisi, Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

2012 - 2018

Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2011 - 2012

Araştırma Görevlisi, Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Üniversite Dışı Görevler

2009 - 2011

MEB - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Eğitim

Derece

Yılı

Kurum

Doktora

2014 - 2019

Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Yüksek Lisans

2012 - 2014

Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Lisans

2005 - 2009

Fırat Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 

Güncelleme : 8.06.2021 15:11:58
Yayınlar

 

Yurtiçi Bildiriler

Kırıktaş, H. ve Akın, T.  (2021, Haziran). Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Eğitim 4.0 Kavramına Yönelik Eğilimleri. 6th International Social Sciences Congress, Sinop, Türkiye.

Akın, T., & Usluel, Y. K. (2018, Mayıs).  Özel Eğitimde Mobil Teknolojilerin Potansiyeli ve Varolan Durum. 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) (Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu), İzmir, Türkiye.

Akin, T, & Usluel, Y. K. (2017, Ekim). Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Tasarlanan Gelişim İzleme ve Raporlama Sisteminin Kullanılabilirliği. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Türkiye.

Akın, T. & Usluel, Y. K. (2017, Mayıs). Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Gelişim İzleme ve Raporlama Süreci: Var Olan Durum ve Gereksinimler. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Akın, T., Temizkan, M., Tanış, H. & Usluel, Y. K. (2017, Mayıs). Eğitim Alanında Türkiye’de Yapılan Tasarım Tabanlı Araştırmalarda Kullanılan Modeller: Bir Sistematik Betimsel Tarama. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye.

Akın, T, Sarıca, H. Ç., Temizkan, M., & Turan, F. (2016, October). Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Bir İçerik Analizi Çalışması. Paper presented at the Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Türkiye.

Keskin, S., Çıralı, H., Akın, T.  & Erdem, M. (2015) Öğrencilerin Çevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Ortam Performanslarının İncelenmesi: Google Doküman Örneği. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS15). Afyonkarahisar, Türkiye. 20-22 Mayıs.

Özkök, A., Keskin, S., & Akın, T. (2013). Blackboard ve Moodle Öğrenim Yönetim Sistemlerinin Psikososyal Boyutlarının Karşılaştırılması. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Trabzon, Türkiye, 26-28 Haziran 2013.

 

Yurtdışı Bildiriler

Akin, T, & Usluel, Y. K. (2017, August). Design and Development of a Mobile Based Progress Monitoring System for Early Childhood Special Education. Paper presented at the ECER (The European Conference on Educational Research) 2017, Copenhangen, Denmark.

Yıldırım, D., Keskin, S., Akın, T. & Tüzün, H. (2016, August). Using Mobile Eye Tracking Technique in Micro-teaching Practices of Pre-service Teachers. Paper presented at European Conference on Educational Research 2016, (ECER 2016), Dublin, Ireland.

 

Yurtdışı WOS’da Taranan Tam Metin Bildiriler

Akın, T., Keskin, S., Çıralı, H., Dalgıç, C.,& Erdem, M. (2015). Examining the students’ perceptions of collaboration, socialızation and task complexity in an online collaborative learning environment. Proceedings of EDULEARN15 Conference, 5026-5034. ISBN: 978-84-606-8243-1

Akın, T. & Usluel, Y. K. (2015). The Adoption of Qr Code Usage in The Educational Context. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Proceedings of EDULEARN15 Conference, 6020-6023. ISBN: 978-84-606-8243-1

 

Yurtiçi Yayınlar

Akın, T. ve Usluel, Y. K. (2020). Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Tasarlanan Elektronik Performans Destek Sisteminin Kâğıt Prototip Kullanılabilirliği. Kastamonu Education Journal, 27(6).

Kitap Bölümü

Akın, T. ve Solak, M.Ş., (2021). Ters Yüz Edilmiş Sınıfta Kullanılan Teknolojiler ( Web 2.0 Araçları). Esef  Hakan Toytok, Mehmet Ramazanoğlu ve Özgür Bolat (Ed).  Ters Yüz Edilmiş Sınıf ve Öğrenme 2021.  (ss. 135-199).  PEGEM, Ankara.

Sayın, Z., Keskin, S., Akın, T., Tekeli, P., Barın, S. ve Tüzün, H. (2017). Öğretimde Teknoloji Kullanımı Eğitiminin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesi. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu, & A. İşman (Ed.). Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017 (27. Bölüm, ss. 489-506). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Yıldırım, D., Akın, T., Keskin, S., & Tüzün, H. (2016). Mikro-öğretimde mobil göz izlemenin kullanılması. Aytekin İşman, Ferhan Odabaşı & Buket Akkoyunlu  (Ed).  Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016.  (ss. 383-396).  TOJET - Sakarya Üniversitesi.

Ulusal Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri

Öğretmen Eğitiminde Dijital Hikâye Anlatımının Kullanımı ve İncelenmesi (TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, 217K384 nolu proje) (01.09.2018 - 01.05.2019) (15.510 TL), Araştırmacı

Doktora Tezi

Erken çocukluk özel eğitimi için elektronik performans destek sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesi (2019)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yasemin K. Usluel

Yüksek Lisans Tezi

Karekod Destekli Öğrenme Materyalinin Erişi ve Kalıcılığa Etkisi (2014)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yasemin K. Usluel