Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 3045
Kurumsal E-Posta
E-Posta tulinn_avci  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme12.01.2017 23:00:08

Arş. Gör. Dr. TÜLİN AVCI HANSU

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Tülin AVCI HANSU

2. Doğum Tarihi          : 1989

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 

Harran Üniversitesi

2007-2011

Y. Lisans

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği A.B.D.

Siirt Üniversitesi

2011-2014

Doktora

Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği A.B.D

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2017-2021

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.   Arzu EKİNCİ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, Tülin AVCI HANSU,“ The Effects of Plasma Treatment on Electrochemical Activity of Co-W-B Catalyst Production Hydrolysis of NaBH4 “ International Journal of Hydrogen Energy 2013.

 

             2. Hansu, T. A., Caglar, A., Sahin, O., & Kivrak, H. (2020). Hydrolysis and electrooxidation of sodium borohydride on novel CNT supported CoBi fuel cell catalyst. Materials Chemistry and Physics239, 122031.


3. Avci Hansu, T., Sahin, O., Çağlar, A., & Demir Kivrak, H. (2021). Untangling the cobalt promotion role for ruthenium in sodium borohydride dehydrogenation with multiwalled carbon nanotubesupported binary ruthenium cobalt catalyst. International Journal of Energy Research45(4), 6054-6066.


4. Hansu, T. A., Sahin, O., Caglar, A., & Kivrak, H. (2020). A remarkable Mo doped Ru catalyst for hydrogen generation from sodium borohydride: the effect of Mo addition and estimation of kinetic parameters. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 1-16.


  5.Avcı Hansu, Tülin, Çaglar, Aykut, ġahin, Ömer, Kıvrak, Hilal (2020). A Comparatıve Study For Sodıum Borohydrıde Dehydrogenatıon And Electrooxıdatıon On Cerıum And Cobalt Catalysts, International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) Vol. 10 (2): 389-400

6. 


7.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Akdemir, M., Avci Hansu, T., Caglar, A., Kaya, M., & Demir Kivrak, H. (2021). Ruthenium modified defatted spent coffee catalysts for supercapacitor and methanolysis application. Energy Storage, e243

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Arzu EKİNCİ, Ömer ŞAHİN, Tülin AVCI HANSU, Asım BALBAY, "Mikrodalga İle Aktivitesi Arttırılmış Co-B Katalizörünü Kullanarak Sodyum Borhidrür’den Hidrojen Üretimi" IX. Clean Energy Symposium, UTES’13. 25-28 December 2013, Konya.

2.   HANSU FEVZİ, AVCI HANSU TÜLİN, ŞAHİN ÖMER (2017).  The Effect of Cold Plasma Obtained in Various Parameters, on Electrochemical Activity of Co-B Based Catalysts.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION IN CEHMISTRY ANDCHEMICAL ENGINEERING (ICACCHE) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3.  AVCI HANSU TÜLİN, HANSU FEVZİ, ŞAHİN ÖMER (2017).  The Effect of High Frequency Cold Plasma Obtained in Various Parameters, on Electrochemical Activity of Co-Cr-B Based Catalysts.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION IN CEHMISTRY ANDCHEMICAL ENGINEERING (ICACCHE) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

4. 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  KIVRAK, H. D., Çağlar, A., AVCI HANSU, T.,SAHİN, Ö. Carbon nanotube supported direct borohydride fuel cell anode catalysts: the effect of catalyst loading. MANAS Journal of Engineering, 8(1), 1-10.

            2.   İZGİ, M. S., ŞAHİN, Ö., & HANSU, T. A. Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi7(2), 199-206.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   Mehmet Sait İZGİ, Tülin AVCI, Ömer ŞAHİN, “Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi” 26. Ulusal Kimya Kongresi Muğla- Fethiye 01-10-2012.

 

2.  Tülin AVCI, Veli KASIM,“Sterik Engelli Aromatik Köprülü Bis-Salisilaldiminlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Jenerasyonu” 25. Ulusal kimya Kongresi Erzurum 20111999).

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

1. 111M299 No’lu Lityum Metaborat Dihidrat Tuzunun Kristalizasyonu ve Kristalizasyonuna Etki Eden Parametrelerin Belirlenmesi” konulu Tübitak Projesinde Burslu Öğrenci

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2020-2021

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

Genel Kimya Lab.-II

Enstrümental Analiz Lab 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 12.07.2021 13:19:57
Akademik Çalışmalar
  1. Arzu EKİNCİ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, Tülin AVCI HANSU,“ The Effects of Plasma Treatment on Electrochemical Activity of Co-W-B Catalyst for Production by Hydrolysis of NaBH4 “ International Journal of Hydrogen Energy 2013.
  2. Arzu EKİNCİ, Ömer ŞAHİNTülin AVCI HANSU, Asım BALBAY, "Mikrodalga İle Aktivitesi Arttırılmış Co-B Katalizörünü Kullanarak Sodyum Borhidrür’den Hidrojen Üretimi" IX. Clean Energy Symposium, UTES’13. 25-28 December 2013, Konya.
  3. Mehmet Sait İZGİ, Tülin AVCI, Ömer ŞAHİN, “Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi” 26. Ulusal Kimya Kongresi Muğla- Fethiye 01-10-2012.
  4. Tülin AVCI, Veli KASIM,“Sterik Engelli Aromatik Köprülü Bis-Salisilaldiminlerin Geçiş Metal Komplekslerinin Jenerasyonu” 25. Ulusal kimya Kongresi Erzurum 2011
Katıldığı Sempozyumlar
  1. 26. Ulusal Kimya Kongresi’nde Bildiri Sunumu (1-6 Ekim 2012 Fethiye MUĞLA)
  2. Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi’nde Poster Sunumu (27 Haziran 2011 Erzurum)
Uluslararası SCI Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
A1)  Ekinci, A, Şahin, Ö, Saka, C, Avcı, T. (2013) The effects of plasmatreatment on electrochemical activity of Co-W- B catalyst for hydrogenproduction by hydrolysis of NaBH4. Int J Hydrogen Energy 38:15295–15301.