Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3058
Kurumsal E-Posta yavuzkirim  siirt.edu.tr
E-Posta yavuzkirim  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme31.12.2016 19:43:05

Arş. Gör. Dr. YAVUZ KIRIM

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yavuz Kırım

2. Doğum Tarihi          :

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yükseklisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Kimya Mühendisliği

Gazi Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Kimya Mühendisliği

Melbourne Üniversitesi

2015

Doktora

Kimya Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

2017-

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Y. KIRIM, M. KAYA, C. SAKA ‘‘Activated Carbon Production from Siirt Pistachio Shell Using Different Chemical Activating Agent’’ Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017

            2.  Y. KIRIM, M. KAYA, C. SAKA ‘‘Activated Carbon Production from Siirt Acorn Shell Using Different Chemical Activating Agent’’ Internatıonal Conference On Applıcatıon In Cehmıstry And Chemıcal Engıneerıng, Sarajevo, 11-15 October, 2017

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
D1.1 (YDM-ISI) : Yurt Dışı (SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki) Dergilerde Yayımlanan Yayınları
D1.5 (YİM) : Yurt İçi Dergide Yayınları
D1.6 (YİT) : Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları
D3: Destek Proje Yürütücülüğü
E. AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ – TARİHLERİ
G. EKLENMESİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER HUSUSLAR:
Researcher ID:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler