Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3166
Kurumsal E-Posta ebru.guc  siirt.edu.tr
E-Posta ebruuuguc  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme19.05.2020 19:19:28

Arş. Gör. EBRU GÜÇ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi
Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi - KAPUM Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Eğitim Bilgileri

 

2015-……..: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı,  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

 

2011 - 2015:  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

                      Tezli Yüksek Lisans Programı (+Bilimsel Hazırlık Programı)

      (Yüksek Lisans Tez Başlığı: Üniversite öğrencilerinin kendini damgalama, stresle başa çıkma tarzları ve psikolojik yardım arama tutumlarının incelenmesi)

2008 - 2011: Muğla Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi

      (Yüksek Lisans Tez Başlığı: Geleneksel Türk Sanatlarından Ebru’nun Fen Eğitiminde Kullanılması: Muğla Üniversitesi Örneği)

2004 - 2008: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

İş Deneyimleri                                                   

2011 Şubat - Devam Ediyor  : Araştırma Görevlisi, Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

2017 Eylül- 2017 Aralık: Bordeux Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarı Gelişim Psikolojisi Bölümü, Stajyer, Erasmus Staj Hareketliliği, Bordeux, Fransa

2012 Şubat – 2018 Eylül  :   Araştırma Görevlisi(35. madde, görevlendirme),  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

İzlenen Bilimsel Toplantılar ve Kurslar

3 Mart 2022


13-14 Mart 2021


11-12 Mart 202127.02.2021


25-31 Ocak 2021

 

24-26 Eylül 2020

 

06.2018- Devam ediyor07.2020- 11.2020

 

 08.2018 (1hafta)06.2016- 06.2018

 

08-15 Ağustos 2016

 

02.2016-11.2016

 

03.2016-16.2016

 

10-11.03.2016


2015


2015

 


2015


2015

“Oyun Terapisi Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı”, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 46 Saat, Şubat- Mart 2022.

“Afet Gönüllülüğü Eğitimi Programı”, Gönüllü Okulu, Gönüllü Hizmetler Derneği. (6 saat-Online)

Üniversiteler ve DİKA Personeli için İşgücü Piyasası Politikaları ve Yenilikçi Destek Mekanizmaları Çalıştayı”, TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Europe Aid/140199/IH/SER/TR AB projesi, Siirt Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi

“Neden Destekli İstihdam? Deneyimler ve Hedefler” Türkiye Down Sendromu Derneği, Webinar.

Ankara Psikodrama Haftası, “Pandemiden Geçerken Taşıdıklarımız, Yeşerteceklerimiz” Düzenleme ekibi ve kolaylaştırıcı rolü ile görev alınmıştır


2237 TUBİTAK Proje Hazırlama ve Değerlendirme Eğitimi, Siirt Üniversitesi, Katılımcı.

Psikodrama Eğitimi, İleri Aşama, Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Ankara


Gönüllülük, “TEGV- İngilizce Konuşma Kulubü Uzaktan Eğitim Etkinlikleri, İlköğretim 2-5. sınıf öğrencileri ile online İngilizce etkinlikleri, Siirt Kurtalan TEGV


Gönüllülük,  “Keyder Little Prince Academy” (Özel Gereksinimli Bireylerin Güçlendirilmesine Yönelik Akademi), Göreme,Nevşehir.

Psikodrama Eğitimi, Temel Aşama , Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Ankara.

Gönüllülük,  “Kızlar Atakta” Projesi (Ergenlik dönemindeki kızları güçlendirme projesi) Düşler Akademisi Kaş, Antalya, Turkiye. 


Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi (50 saat) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve Psikoloji Org. ve Eğitimleri Merkezi, Ankara.

Psikodrama Eğitimi, Hazırlık Aşaması , Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Ankara.

Önleme ve Müdahale Çalışmaları Atölyesi,TED Universitesi


Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Eğitimi Programı, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve Psikoloji Org. ve Eğitimleri Merkezi, Ankara.

Travma Atölyesi- Müdahale Protokolleri ve Terapötik Teknikler ve Uygulamalar,  Uzm. Psik. Dan. İsmail Sav, 9 Nisan 2015-14 Mayıs 2015 (6 Hafta), Olgu Psikolojik Danışma Merkezi, Ankara.

Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel Eğitim Programı (Modül I), Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Şubat 2015-Haziran 2015, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ve Psikoloji Org. ve Eğitimleri Merkezi, Ankara.

İstismara Uğrayan Çocuğa Yaklaşımda İlk Adım, Prof. Dr. Betül Ulukol, Çalıştay (3 saat), 11.05.2015, ICEFIC Uluslararası Eğitim Kongresi.


Proje ve Araştırma Deneyimleri

 2013 Proje asistanlığı;“7. ve 8. Sınıf Öğrencilerine Mesleklere ve Kişisel Özelliklerine İlişkin Farkındalık Kazandırma” projesi (Prof.Dr. Seher Sevim yürütücülüğünde, Ankara Ünversitesi ve Lions Kulübü işbirliği ile)


Yayinlar (Ulusal ve Uluslararası)

Kitap Bölümü

Aşçıoğlu Önal, A.,  Güç, E., Çelik Ateş, E.G. ve Daşcı, E. (2022). 3. Bölüm, Pandemi Sürecinin Psikolojik Yansımaları. Çeliköz, N. ve Türkan, A., Covid-19 Pandemi Sürecinin Eğitim ve Eğitim Programlarına Yansımaları içinde (ss. 77-130). İksad Yayınevi. ISBN: 978-625-8405-24-8

 Çeviri Kitap

 Boss, P. (2021). Muğlak Kayıp. Çev. Ed.: Bircan Kırlangıç Şimşek. 8. Bölüm Çeviri: Güç, E., Muğlaklıktan Anlam Çıkarmak. Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları. (Orijinal çalışmanın tarihi 2016)

 Kende, H. (2021). Çocuklarla Psikodrama. Çev. Ed. Tülin Kuşgözoğlu. 2. Bölüm Çeviri: Güç, E. ve Atintaş-Cesur, M. Jacob Moreno, Tanrı Sendromu ve Çocukların Psikodraması. Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları. (Orijinal çalışmanın tarihi 2017)

 Kopp, R. (2021). Metafor Terapi.  Çev. Ed.: Bircan Kırlangıç Şimşek. 13. Bölüm Çeviri: Güç, E. Zihin ve Beyinde Metafor: Metafor Terapinin Nöropsikolojisi ve Terapötik Değişim Üzerine Varsayımlar, s.223-238. Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları. (Orijinal çalışmanın tarihi 1995)


Makaleler

Kaya, Y., Güç, E. , Şimşek Kırlangıç, B. & Uyar, N. (2022). Psikodrama Grup Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş ve Kendini Kabul Düzeyleri Üzerine Etkisi: Yarı Deneysel Bir Çalışma . Humanistic Perspective , 4 (1) , 44-63 . DOI: 10.47793/hp.1036412

Kaya, Y., Güç, E., Kırlangıç-Şimşek, B. ve Cesur-Atintaş, M. (2021). The effect of psychodrama group practices on nursing students' self-liking, self-competence, and self-acceptance: A quasi-experimental study. Perspect Psychiatr Care, 2021, 1–9.. doi: https://dx.doi.org/10.1111/ppc.12921

Aycan, H. Ş. ve Güç, E. (2017). Geleneksel Türk sanatı Ebrunun fen eğitiminde kullanımı. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 1-9.

Atik, G., Güç, E., & Çelik, E. G. (2016, Mayıs). Psikolojik danışma süpervizyonu sürecinde bir müdahale yöntemi olarak metafor kullanımı. VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Bildiri Kitabı. Hedefe Doğru İnsan Psikolojik Danışma ve Rehberlik  I. Canik Belediyesi Kültür Yayınları, s.328-341.

Atik, G., Gülçin Çelik, E., Güç, E. ve Tutal, N. (2016). Psikolojik danışman adaylarının yapılandırılmış akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 597-619.

 

Kongre Bildirileri

Hastunç, Y. ve Güç, E. (2021). Psikolojik danışman ve velilerin gözünden COVID-19 pandemisi sürecinde ve sonrasında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri. 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Türkiye.

Türk, N., Güç, E. ve Özdemir, M. (2021). Psikolojik danışman eğitiminde alternatif bir model: Terapötik film ve kitap okumaları. 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Muş, Türkiye.

Uyar, N., Kırlangıç-Şimşek, B. ve Güç, E. (2021). Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A case report. FEPTO RCM Online 2021, Connections in Disconnectedness, Actions Research in Psychodrama and Sociodrama, March 4-7, Hungary.

Hastunç, Y. ve Güç, E. (2020). Sınıf rehber öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde rehberlik dersi ve hizmetine ilişkin metaforik algıları. VI. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. İstanbul, Türkiye.

Kırlangıç-Şimşek, B., Şahin- Yoluk, İ., Kaya, Y., Şahin, Ö., Baykal-Kök, E., Çelik-Ateş, E.G. & Güç, E. (2020). Proposal for a supervision model in psychodrama: Multiple mirrors supervision- A qualitative research study. New Horizons Through Changing Perspectives, Research and İnnovation in Psychodrama, FEPTO Research Committee Meeting, İstanbul, Türkiye.

Güç, E. (2019). Üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim sürecine ilişkin metaforik algıları. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye.

Güç, E ve Yalçın, İ. (2019). Üniversite öğrencilerinin kendini damgalama, stresle başa çıkma tarzları ve psikolojik yardım arama tutumlarının incelenmesi. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye.

Uyar, N., Ülker-Tümlü, G., Kırlangıç-Şimşek, B. & Güç, E. (2019). Akademik erteleme temalı psikodrama yaşantı grubu sürecinin üniversite öğrencilerinin akademik erteleme, iç görü ve yetersizlik duygusu düzeylerine etkisi. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye.

Aşçıoğlu-Önal, A., Çelik-Ateş, E.G, Güç, E. & Daşcı, E. (2019). Farklı kurumlarda psikolojik danışman olmak.21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye.

Atik, G., Güç, E., Daşcı, E., Aşçıoğlu Önal, A., & Gülçin Çelik, E. (Mayıs, 2018). Grup, üçlü ve bireysel süpervizyon sürecinin psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik inançları üzerindeki etkisi. VIII. International Congress of  Research in Education, Manisa, Türkiye.

Daşcı, E., Atik, G., Aşçıoğlu Önal, A., Çelik, E. G., & Güç, E. (Mayıs, 2017). Psikolojik danışman adayları için Öz-Farkındalık ve Yönetim Stratejileri Ölçekleri: Türkçe Formlarının geçerlik ve güvenirlik çalışması. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye.

Güç, E., Atik, G., Daşcı, E., Aşçıoğlu Önal, A., & Çelik, E. G. (Mayıs, 2017). Süpervizyon sürecinde kullanılan metaforik çizim etkinliğine ilişkin süpervizyon alan öğrencilerin görüşleri. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye

Atik, G., Daşcı, E., Güç, E., Aşçıoğlu Önal, A., & Gülçin Çelik, E. (2016, Aralık). Grup, üçlü ve bireysel süpervizyona ilişkin süpervizyon alan adayların görüşleri. VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, Gaziantep.

Atik, G., Güç, E., & Çelik, E. G. (2016, Mayıs). Psikolojik danışma süpervizyonu sürecinde bir müdahale yöntemi olarak metafor kullanımı. VI. Uluslararası Canik Sempozyumu (Psikolojik Danışma ve Rehberlik), Samsun.

Atik, G., Güç, E., Tutal, N., & Çelik, E. G. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adayların farklı endişelere sahip danışanlarla çalışmalarına yönelik bir eğitim programının etkililiği. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.

Atik, G., Çelik, E. G., Tutal, N., & Güç, E. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adaylarının akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımlarına ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.

Dönmezoğulları, C., Güç, E., Çelik, E.G., Demirel, K.,  Yoncalık, O.O. (2014). Self talk and stress: The mediation role of mindfulness. 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2014), 29-30 Ekim, Prag-Çek Cumhuriyeti (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

Güç, E. (2014).  Gest-art: Using art activities in gestalt theraphy. International Conference on New Horizons in Education (INTE),  25-27 Haziran, Paris-Fransa (Poster bildiri olarak sunulmuştur).

Altuntaş, İ., Güç, E. (2014).  Zeynep Cemali ve Gülten Dayıoğlu romanlarında aile yapılarının ve anne-baba algılarının belirlenmesi. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 19-21 Haziran, Muğla (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

Yalçın, İ., Avşar, V., Güç, E., Çelik, E.G. (2014). The contribution of meta cognition in  the prediction of social anxiety. International Counseling and Education Conference, 26-28 Mayıs, İstanbul (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

Güç, E., Aycan, Ş. (2012). Using traditional Turkish arts, marbling in science education.  IV. Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı, Barselona, İspanya (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

Güç, E. ve Aycan, Ş. (2009). İlköğretim öğrencilerinde karikatürler yardımıyla çevresel farkındalık yaratma. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi,1-3 Ekim, Edirne (Poster  bildiri olarak sunulmuştur).

Ekiz, G., Güç, E., Sever, S., Tülü, Ç. ve Ülger, A. Ö. (2009). İlköğretim öğrencilerinde doğanın dili ile çevre etiği anlayışlarının ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim, Edirne (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

Ülger, A. Ö., Yurttaş, G. D., Ekiz, G., Güç, E. ve Sülün, Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin suya yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim, Edirne (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur). 

Aycan, Ş., Güç, E., Ülger, A. Ö., Ekiz, G. ve Yurttaş, G. D. (2009). Bitkilerden elde edilen asit- baz indikatörlerinin fen derslerinde kullanılması ve fen eğitimine katkısı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 Mayıs, Çanakkale (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).

 

Bilgisayar ve Yabancı Dil Bilgisi

Bilgisayar :             SPSS, MS Office programları ve internet

Yabancı Dil:        İngilizce (iyi düzeyde, YDS: 75 puan),  İspanyolca (başlangıç düzeyi), Fransızca (başlangıç düzeyi)

Üyelikler

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği- Şubat 2012-….

TEMA, Gönüllü üyelik, Şubat 2017- ….

Abdülkadir Özbek Psikodrama Derneği, Şubat 2019-...

Güncelleme : 4.03.2022 11:08:41