Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon / 3220
Kurumsal E-Posta eda.baytas  siirt.edu.tr
E-Posta edabaytas  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme23.09.2021 21:55:57

Arş. Gör. EDA BAYTAŞ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı                 : Eda Baytaş

Doğum Tarihi            : 01/07/1993

Doğum Yeri               : Ankara

E-posta                       : eda.baytas@siirt.edu.tr

Unvanı                       : Araştırma Görevlisi

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Akdeniz Üniversitesi

2015

Yüksek Lisans

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Akdeniz Üniversitesi

2018

Doktora

Spor-Sağlık Bilimleri

Ege Üniversitesi

2018-…

 

Yabancı Dil: İngilizce

Başlıca Çalışma Alanları: Hareket ve antrenman bilimleri, spor-sağlık, GPS analizi ile performans değerlendirme.

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

1.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. SÖĞÜT TARKAN, BAYTAŞ EDA (2022). Futbolda Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) ve Performans Analizi.  AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 5(1), 151-165., Doi: 10.38021/asbid.1082339 (Kontrol No: 7644435).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. ATAKURT EDA,TOKTAŞ NEŞE,ŞAHAN ASUMAN,ERMAN KEMAL ALPARSLAN (2017). Oryantiring Sporcularınınn Kronotipe Göre Çoklu Zeka Profillerinin İncelenmesi. World Congress of Sport Sciences Researches (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6384019) 

2. ATAKURT EDA, ŞAHAN ASUMAN, ERMAN KEMAL ALPARSLAN (2015). Investigate the Effect of Orienteering Training on Attention and Memory in Child. 3. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6989619)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. ATAKURT EDA, ŞAHAN ASUMAN,ERMAN KEMAL ALPARSLAN (2017). ORYANTİRİNG EĞİTİMİNİN DİKKAT VE BELLEKÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ (Kontrol No: 6383990).

Projeler

1. Kuvvet Egzersizleri Sırasında Agonist ve Sinerjist Kas Gruplarının Kasılma Şiddeti ile Algılanan Şiddet Arasındaki İlişkinin İncelenmesİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: EDA BAYTAŞ, Araştırmacı: EZGİ SEVİLMİŞ, Araştırmacı:OZAN ATALAĞ, Yürütücü: ERDAL BİNBOĞA, Araştırmacı: MELİH BALYAN,  12/08/2021 (Devam Ediyor) (ULUSAL).

2. Oryantiring Sporcularının Bilişsel Becerilerinin Sürat ve Hafıza Oryantiring Parkur Performansı Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:TOKTAŞ NEŞE,Yürütücü:ŞAHAN ASUMAN, Araştırmacı: ATAKURT EDA, Araştırmacı: ERMAN KEMAL ALPARSLAN, , 10/07/2017 - 28/09/2018 (ULUSAL).

İdari Görevler

Erasmus Birim Koordinatörü

Siuzem Birim Koordinatörü

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Güncelleme : 23.05.2022 10:39:45