Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3136
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 08:27:29

Arş. Gör. EYÜP SABIR ERBİÇER

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi 35. Madde ile doktora yapıyor

 
ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.       Adı Soyadı                  : EYÜP SABIR ERBİÇER

2.       Doğum Tarihi            : 1993

3.       Unvan                         : Araş. Gör.

4.       Öğrenim Durumu      : Doktora (Bilimsel Hazırlık)

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2017- Devam ediyor.

3.14

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yüksek Lisans)

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

2017

3.20

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Lisans)

İnönü Üniversitesi

2013

5.       Akademik Unvanlar:

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

- Çiftçi Arıdağ Nermin, Erbiçer Eyüp Sabır (2017). Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Annelerin Kaygı Düzeyleri ve Yaşam Doyumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19, 1-20. (Yayın No: 4039354)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

- Erbiçer Eyüp Sabır, Deniz Mehmet Engin (2017).  Siber zorbalıkla başa Çıkmanın Yordayıcıları Olarak Ergen Ebeveyn İlişkisi Algılanan Sosyal Destek ve Genel Öz Yeterlik.  3. International Symposium On Education and Social Sciences in Turkish Cultural Geography (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4039723)

- Erbiçer Eyüp Sabır, Ceylan Vedat, Akın Ercan,Yalçın Mehmet (2017).  Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Düzeylerinin Empatik Eğilim Düzeyi ve Çeşitli Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi.  3. International Symposium On Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4039745)

- Erbiçer Eyüp Sabır, Şahin Fulya (2016).  The effect of social cohesion and some personal variables on cyberbullying and cybervictimization level of university students.  2nd international conference on social sciences and education research (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4039832)

- Çiftçi Arıdağ Nermin, Erbiçer Eyüp Sabır (2016).  The effect of group counseling program that aims to reduce anxiety level of mors of children with disabilities to life satisfaction.  IX. Turkish-German Psychiatry Congress at UKE in Hamburg (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4039790)

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

- Erbiçer, Eyüp Sabır. (2012).  Okula Bağlılık ve Yalnızlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  9.Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2265864)

7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

 

9. İdari Görevler

-

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-

11. Ödüller

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45