Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Anabilim Dalı
Telefon / 3914
Kurumsal E-Posta
E-Posta nesibe.kaya97  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme27.09.2022 16:27:27

Arş. Gör. GEVHER NESİBE KAYA

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ
Güncelleme : 3.02.2022 11:17:00