İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4444
Kurumsal E-Posta gizemsimsek  siirt.edu.tr.
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.04.2021 13:18:27

Arş. Gör. Dr. GİZEM ŞİMŞEK AÇAR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

 

 

1. Adı Soyadı             : Gizem ŞİMŞEK AÇAR

2. Doğum Tarihi       : 

3. Unvanı                   : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İktisat

Marmara Üniversitesi

2006-2010

Y. Lisans

Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

Marmara Üniversitesi

2010-2014

Doktora

Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme

Marmara Üniversitesi

2015-2021

 

5. Yüksek Lisans Tezi

 

Gizem ŞİMŞEK AÇAR (2014). “Sermaye Birikiminin Stratejik Belirleyeni: Beşeri Sermaye (Türkiye’de Sermaye Birikim Sürecini Beşeri Sermaye Üzerinden Okumak)” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


6. Doktora Tezi


Gizem ŞİMŞEK AÇAR (2021). “Türkiye'de Geç Kapitalistleşme ve Döviz Biçiminde Sermaye İhtiyacı: İmalat Sanayi Üzerinden Bir Analiz” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


7. Yayınlar

 

7.1. Kitaplar

7.1.1. Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitaplar

 

Gizem ŞİMŞEK (2015). Birikim Sürecinde Çifte Kavrulmuş Meta: Beşeri Sermaye. İstanbul: SAV Yayınları.

           

 

7.2.Makaleler

7.2.1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


Gizem ŞİMŞEK (2017). “Türkiye’de Üretken Sermaye Oluşum Sürecinin Önündeki Engel Olarak Beşeri Sermaye ve Beşeri Sermaye Oluşturma Politikaları” Politik Ekonomik Kuram Dergisi. Yıl:2017 Sayı:2.


Gizem ŞİMŞEK (2013). “4+4+4 Kesintili Eğitim Modeli ve Öğretmen Emeğinin Beşeri Sermaye Biçiminde Dönüşümü: Fark Yaratarak Genişleyen Kapitalizm” Praksis Dergisi: Yıl: 2013 Sayı: 33.

 

7.3. Bilimsel Toplantılar

7.3.1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Gizem ŞİMŞEK (2021). "Döviz Biçiminde Sermaye İhtiyacı: 2001-2008 Krizlerinin İmalat Sanayisindeki İz Düşümleri" Ufuk Üniversitesi Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 8-14 Şubat 2021.


Gizem ŞİMŞEK (2019). “Döviz Biçiminde Sermaye İhtiyacı: Türkiye’de Krizler ve 2001 Krizi Sonrasını Anlamak İçin Bir Çerçeve Denemesi” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onaltıncı Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 2019, 26-28 Kasım, Ankara.


Gizem ŞİMŞEK (2019). "Süreklilik İçerisindeki An ve Farklılaşan Görüngü: Türkiye'de Geç Kapitalistleşme Bağlamında 1979 Krizi ve Döviz Biçiminde Sermaye İhtiyacı" Fscongress Quo Vadis Social Sciences 2019, 25-26 April, Ankara.


Gizem ŞİMŞEK (2017). “Emek Gücünün Beşeri Sermaye Biçiminde Dönüşümü: Büyümenin Sürdürülebilirliği Mi? Birikimin Tarihsel Sürekliliği Mi?” VI. International Conference of Current Debates in Social Sciences 2017, 14-16 December, Istanbul.

 

Gizem ŞİMŞEK (2017). "Complete A Missing Puzzle: A Gender Oriented Analyses to Relative Surplus Value"International Initiative Promoting Political Economy, 8th Annual Conference 2017, 11-15 September, Berlin.

 

Gizem ŞİMŞEK (2017). "Is Gender Blinding Rational? : Critical Gender Oriented Analyses of Neoclassical Human Capital Theory” International Conference of Political Economy, 8th Annual Conference 2017, 28-30 June, Belgrade.

 

Gizem ŞİMŞEK (2016). “The Productivity Analysis Between Discourse and Reality in Turkey: A Critique of New Institutionalist Economics” International Initiative Promoting Political Economy, 7th Annual Conference 2016, 7-9 September, Lisbon.

 

Gizem ŞİMŞEK (2016). “İktisadi Büyüme ve Verimlilik Kıskacında Emek Gücünün Dönüşümü: Beşeri Sermaye” International Conference of Political Economy, 7th Annual Conference 2016, 28-30 June, Istanbul.

 

Gizem ŞİMŞEK ve Adem AÇAR (2014).  “Spatial Analysis of Construction Sector in Turkey: 

From Building of Capital Accumulation to Analysis of Crisis” Association  Heterodox Economics 16th Annual Conference 2014, 2-4 July, Greenwich University, London.

 

Gizem ŞİMŞEK (2014). “Eğitim Kalkınma İçin mi Birikim İçin mi?” Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 15-17 Ekim 2014.

 

Adem AÇAR ve Gizem ŞİMŞEK (2014). “Küresel ve Yerel Network: İnşaat Sektörü” Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 15-17 Ekim 2014.

 

Gizem ŞİMŞEK (2013).  “Human Capital or New Demands Fractions of Capital Regarding Labour –Force” International Conference on Critical Education 2013, 17-20 May, Ankara.8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türk Sosyal Bilimler Derneği Üyesi

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 28.11.2021 23:06:57
Kalkınma Ekonomisi, Feminist Ekonomi, Politik Ekonomi, Eğitim Politikaları