Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi
Telefon (0484) 254-2073 / 2692
Kurumsal E-Posta halat.akin  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme30.03.2019 13:57:44

Arş. Gör. HALAT AKIN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi
Fen Edebiyat Fakültesi 35. Madde ile doktora yapıyor

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Halat Akın

2. Doğum Tarihi          :05.09.1991

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tarih Bölümü

Çankırı Karatekin Üniversitesi


2009-2013

Y. Lisans

Tarih Bölümü/ Yeniçağ Tarihi (ABD)

Siirt Üniversitesi

2016-2019

Doktora

Tarih Bölümü/ Yeniçağ Tarihi (ABD)

  Hacette Üniversitesi 

 2019-

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. 1316-1317 tarihli bitlis vilayet salnamelerine göre siirt sancağının merkez idari teşkilatın bürokratik yapısı ve memur isimleri

            2. 424 ve 426 numaralı  siirt şer'iyye sicilleri ile 415 numaralı bitlis şer'iyye sicili’nde keldanilere ait mahkeme kayıtları

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

Güncelleme : 24.10.2019 16:08:51