Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3163
Kurumsal E-Posta hamiyetbursali  siirt.edu.tr
E-Posta hamiyetbursali  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme1.02.2021 15:34:23

Arş. Gör. HAMİYET BURSALI

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Hamiyet BURSALI

2. Doğum Tarihi          :

3. Unvanı                    : Arş. Gör.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora (Devam ediyor)

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Türkçe Öğretmenliği

Süleyman Demirel Üniversitesi

2002-2006

Y. Lisans

Türkçe Eğitimi ABD

Dumlupınar Üniversitesi

2012-2014

Doktora

Türkçe Eğitimi ABD

Atatürk Üniversitesi

2017-

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

                1.   ...

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  TOPÇUOĞLU ÜNAL, F.; BURSALI, H. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Motivasyon Faktörlerine İlişkin Görüşleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, (MAJER) (5):7-22.

           

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. TOPÇUOĞLU ÜNAL, F.; BURSALI H. (2013). “Turkish Teachers’ Views About Motivation Factors” CICE 2013 International Conference on Innovation and Challenges in Education Abstracts Book, s.71, Kütahya, 26 - 28 Nisan 2013.

 

2. TOPÇUOĞLU ÜNAL, F.; BURSALI, H. (2014). “Çizgi Dizilerle Kalıp (İlişki) Sözlerin Öğretimi: Cille Örneği” 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Muğla, 19-21 Haziran.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   BURSALI, H.; TOPÇUOĞLU ÜNAL, F. (2015). Çizgi Dizilerin 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Söz Varlığına Katkısı. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (29):60-74.  

2.TOPÇUOĞLU ÜNAL, F.;BURSALI, H. (2015). Çizgi Dizilerle Kalıp (İlişki) Söz Öğretimi: Cille Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL), 3 (12): 69-83.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 1.02.2021 15:34:51