İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta
E-Posta demirhasan733  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme12.11.2019 12:57:31

Arş. Gör. HASAN DEMİR

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : HASAN DEMİR

2. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

3. Öğrenim Durumu  : Yüksek Lisans Derece

 Alan

Üniversite

 

Yıl

Ön lisans

 Adalet

Atatürk Üniversitesi

 2021

Lisans

İlahiyat

Necmettin Erbakan Üniversitesi

2018

Lisans

Sosyoloji

Anadolu Üniversitesi

2020

Y. Lisans

İslam Hukuku

Necmettin Erbakan Üniv. SBE

2020

Doktora

İslam Hukuku

Necmettin Erbakan Üniv. SBE

2020-

4. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

5.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

                1.  Seyfuddîn el-Âmidî’nin Gâyetü’l-Emel fi İlmi'l-Cedel Adlı Eseri, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (Haziran 2021)

            2.   …


6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   

2. 

3. 

4. 

5

 

6.3. Yazılan uluslar arası/Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.  

             2. 

     3. 

6.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. 

            2.   …

6.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1.Fıkıh-Tefsir İlişkisi Açısından Ahkâm Ayetlerinin Farklı Yorumlanmasındaki Sebepler (Mezhep Mensubiyeti Örneği) VII. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

2. 

6.6. Diğer yayınlar

1.  İbrahim YILMAZ, İslâm Hukukunda Kamu Otoritesinin Mubâhı Sınırlandırması, Fecr Yayınları, Ankara 2020, 450 s.

Değerlendiren: Arş. Gör. Hasan DEMİR, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi,sy. 36, 2020, s. 517-521.

2.  Hamit SEVGİLİ, Ebû İshâk eş-Şirâzî’nin Usûl Anlayışı, İlâhiyât Yayınları, Ankara 2020, 279 s.

Değerlendiren: Hasan DEMİR, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 38, 2021, s. 439-442.

3. 

 

7. Projeler

            1.   …

            2.   …

 

8.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

9.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

10.Ödüller

            1. 

            2.   

11.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar


 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 26.01.2022 14:29:16
Kitap Kritiği
Demir, Hasan, İbrahim YILMAZ'ın İslâm Hukukunda Kamu Otoritesinin Mubâhı Sınırlandırması isimli çalışması (Fecr Yayınları, Ankara 2020) İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi,sy. 36, 2020, s. 517-521.

Hamit SEVGİLİ, Ebû İshâk eş-Şirâzî’nin Usûl Anlayışı, İlâhiyât Yayınları, Ankara 2020, 279 s. Değerlendiren: Hasan DEMİR, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Kitap Tanıtımları, sy. 38, 2021, s. 439-442.
Makale
Seyfuddîn el-Âmidî’nin Gâyetü’l-Emel fi İlmi’'l-Cedel Adlı Eseri, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (Haziran 2021): 256-278 . https://doi.org/10.20486/imad.902457
Sempozyum Bildirisi
Fıkıh-Tefsir İlişkisi Açısından Ahkâm Ayetlerinin Farklı Yorumlanmasındaki Sebepler (Mezhep Mensubiyeti Örneği) VII. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu