Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehircilik Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta huseyin.kucukoglu  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme25.05.2020 18:34:07

Arş. Gör. HÜSEYİN KÜÇÜKOĞLU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi
  • Lisans: Gazi Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / 2012-2016
  • Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi - Kentsel Mekân Organizasyonu-Tasarım Programı / 2018
Güncelleme : 25.05.2020 19:05:43