Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta rasitatelge  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.08.2017 13:29:34

Arş. Gör. Dr. M. RAŞİT ATELGE

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi

YÖK Akademik

GoogleScholar

ORCID


ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Muhammed Raşit ATELGE

2. Doğum Tarihi          : 12-07-1983

3. Unvanı                    : Araştırma Görevlisi Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Makine Mühendisliği

Waterloo Üniversitesi

2016

Doktora

Makine Mühendisliği

Erciyes Üniversitesi

2021

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : -

Doçentlik Tarihi                        :-

Profesörlük Tarihi                    :-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  -

            2. -

6.2. Doktora Tezleri

            1.   -

            2.   -

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   -

            2.   -

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   -

            2.   -

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   -

            2.   -

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   -

            2.   -

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   -

            2.   -

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   -

            2.   -

7.7. Diğer yayınlar

            1.   -

            2.   -

 

8.Projeler

            1.   -

            2.   -

 

9.İdari Görevler

            1.   -

            2.   -

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  -

            2.  -

 

11.Ödüller

            1.   -

            2.   -

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

-

 

-

-

-

İlkbahar

-

 

-

-

-

 

2017-2018

Güz

-

 

-

-

-

İlkbahar

-

 

-

-

-

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 9.02.2021 19:43:03
Yayınlar

YAYINLAR

·         Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan SCI kapsamındaki makaleler:

1.  Atelge, M.R., Atabani, A.E., Abut, S., Kaya, M., Eskicioglu, C., Semaan, G., Lee, C., Yildiz, Y.Ş., Unalan, S., Mohanasundaram, R. and Duman, F., (2020). Anaerobic co-digestion of oil-extracted spent coffee grounds with various wastes: Experimental and kinetic modeling studies. Bioresource Technology, 124470.

2.  Kaya, M., Atelge, M. R., Bekirogullari, M., Eskicioglu, C., Atabani, A. E., Kumar, G., Yildiz, Y. S., Unalan, S.,(2020). Carbon molecular sieve production from defatted spent coffee ground using ZnCl2 and benzene for gas purification, Fuel, 277 (May): ss:118183-118183.

3.  Atelge, M. R., Atabani, A. E., Banu, J. R., Krisa, D., Kaya, M., Eskicioglu, C., Kumar, G., Lee, C., Yildiz, Y. Ş., Unalan, S., Mohanasundaram, R., Duman, F.,2020. A critical review of pretreatment technologies to enhance anaerobic digestion and energy recovery, Fuel, 270 (January): ss:117494-117494.

4.  Atelge, M. R., Krisa, D., Kumar, G., Eskicioglu, C., Nguyen, D. D., Chang, S. W., Atabani, A. E., Al-Muhtaseb, A. H., Unalan, S.,2020. Biogas Production from Organic Waste: Recent Progress and Perspectives, Waste and Biomass Valorization, 11 (3): ss:1019-1040.

5.  Duman, F., Atelge, M. R., Kaya, M., Atabani, A. E., Kumar, G., Sahin, U., Unalan, S.,2020. A novel Microcystis aeruginosa supported manganese catalyst for hydrogen generation through methanolysis of sodium borohydride, International Journal of Hydrogen Energy, 45 (23): ss:12755-12765.

·         Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

1.  Atelge, M.R., A.E. Atanabi, M. KAYA, M. Bekiroglu, Y. Kirim, S. Unalan (2018) Investigation of Biomethane Recovery from Waste Zıvzık Pomegranate Marc with Different Ratio of Inoculum (Cow Manure) in Anaerobic Co-Digestion, 1st International Engineering and Technology Symposium, Batman, ss: 56-57

2.  Atelge, M. R., Atabani, A. E., Kumar, G., Unalan, S. (2018) A Mini Review on Anaerobic Digestion “Biogas” as an Important Renewable Energy Source, International Conference on Alternative Fuels, Energy and Environment (ICAF-E), Daegu/South Korea, ss: 355-356

3.  Atelge, M. R., Atabani, A. E., Kumar, G., Unalan, S. (2017) Biomethane recovery from anaerobic co-digestion of sewage sludge and waste coffee, 6th International Conference on Renewable Fuels Combustion and Fire, Cappadocia, ss: 66-72.

·         Uluslararası yarışmalar:

Yes Challenge 2018, Proje Yarışması, Asia-Pacific Economic Cooperation Research Center for Advanced Biohydrogen Technology (APEC-ACABT) and Knowledge Exchange Center tarafından düzenlenen proje yarışmasında finalist takım. 2018, Taylandje yarışmasında finalist takım. 2018, Tayland