Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü Parazitoloji Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta ahmed.selcuk  siirt.edu.tr
E-Posta m.ahmed.selcuk  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme18.02.2021 12:01:00

Arş. Gör. MUHAMMED AHMED SELÇUK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi
                                   

ÖZGEÇMİŞ

1.     Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı

Muhammed Ahmed SELÇUK

Doğum Tarihi

06.05.1995

Memleketi

Korkuteli/ANTALYA

 

2.     Eğitim Durumu

Öğrenim Durumu

Okulun Adı

Tarih

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümü

2016-2021

Lisans

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2013-2018

Doktora

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

2020- Devam ediyor

 

3.     Akedemik Ünvanlar

Üniversite

Ünvan

Bölüm

Tarih

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Araştırma Görevlisi

Parazitoloji Anabilim Dalı

2021-Devam Ediyor

 

4.     Makaleler

SCI, SCI-Expeanded veya AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makale

1.      Selcuk, M. A., Celik, F., Simsek, S., Ahmed, H., Kesik, H. K., Kilinc, S. G., Cao, J. (2022). Genetic, haplotype and phylogenetic analysis of Ligula intestinalis by using mt-CO1 gene marker: ecological implications, climate change and eco-genetic diversity. Brazilian Journal of Biology, 84.

2.      Selcuk, M. A., Celik, F., Kesik, H. K., Gunyakti Kilinc, S., Ahmed, H., Jiang, N., Simsek, S., Cao, J. (2022). In Silico Evaluation of the Haplotype Diversity, Phylogenetic Variation and Population Structure of Human E. granulosus sensu stricto (G1 Genotype) Sequences. Pathogens, 11(11), 1346.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1.      Selçuk, M. A., Çelik, F., Şimşek, S. (2022). Parazitoloji’de DNA Aşı Çalışmaları. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 36(2), 145-152.

 

5.     Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Posterler

1.      Selcuk, M. A., Celik, F., Kesik, H. K., Kilinc, S. G., Simsek, S. (2022). In-silico Determination of Phylogenetic Analysis and Haplotype Diversity of Human Echinococcus granulosus sensu stricto (G1 genotype) Using Mitochondrial CO1 and ND1 Gene Markers. III-Internatıonal  Sıırt Conference  On Scıentıfıc Research.

2.      Selcuk, M. A., Celik, F., Aslan Celik, B. (2022) Investigation of Endoparasites in Sheeps of Siirt Province. III-Internatıonal  Sıırt Conference  On Scıentıfıc Research.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Posterler

1.      Selcuk, M. A., Celik, F., Simsek, S., Ahmed, H., Kesik, H. K., Kilinc, S. G. (2021).  Mt-CO1 Gen Markerlerı Kullanılarak Ligula İntestinalis’in Filogenetik Analizi Ve Haplotip Çeşitliliğinin İn-Silico Olarak Belirlenmesi. 22. Parazitoloji Kongresi.

 

6.     Araştırma Projeleri

1.     TÜBİTAK 1002 TOVAG 121O789 Fasciola Hepatica Enolaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Rekombinant Proteinin Koyun Fasciolosisinin Tanısındaki Etkinliğinin Belirlenmesi. Bursiyer. Devam ediyor.

2.     Siirt Üniversitesi BAP 2022-SİÜVET-046 Siirt Bölgesindeki Koyunlarda Coeunurus cerebralis ve Oestrus ovis'in Yaygınlığının ve Parazit Yüklerinin Belirlenmesi. Araştırmacı. Devam ediyor.

3.     Siirt Üniversitesi BAP 2022-SİÜVET-048 Siirt Bölgesindeki Koyunlarda Babesia ovis'in yaygınlığı, moleküler karakterizasyonu, filogenetik analizi ve enfekte hayvanlarda nitrik oksit, protein oksidasyonu ve antioksidan enzimlerin araştırılması. Araştırmacı. Devam ediyor.

 

7.     Üye Olduğu Kuruluşlar

1.      Türkiye Parazitoloji Derneği

Güncelleme : 1.12.2022 14:04:42