İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Telefon /
Kurumsal E-Posta mbilalgultekin  outlook.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme18.08.2020 12:49:51

Arş. Gör. MUHAMMED BİLAL GÜLTEKİN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi 35. Madde ile yüksek lisans yapıyor

Marmara Üniversitesi

1.Adı Soyadı:  Muhammed Bilal GÜLTEKİN

2.Doğum Tarihi: 1988

3. Ünvanı: Araştırma Görevlisi

4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

2013

Yüksek Lisans

 Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kelâm

Marmara Üniversitesi

2017

DoktoraSosyal Bilimler Enstitüsü / KelâmMarmara Üniversitesi

Yüksek Lisans

Tez: Osmanlı Âlimlerinden İbrahim Kûrânî ve Cilau’l-Fuhûm fi Tahkîki’s-Sübüt ve Ru’yeti’l-Ma'dûm Adlı Eseri

Danışman: Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz

 

Yabancı Dil Yeterlikleri

Arapça (Orta Düzey)

İngilizce (Orta Düzey)


5. Çalıştığı Kurumlar & Görevleri

Ar. Gör. / Siirt Üniversitesi / 2013 - .....

Güncelleme : 14.03.2018 11:51:44
Projeler
1.Ulusal Ilahiyat Atıf Dizini Projesi, Yüksek Öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma

projesi, Araştırmacı. 24/10/2017 - 31/12/2019 (ULUSAL)