İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2964
Kurumsal E-Posta kahraman  siirt.edu.tr
E-Posta khrmn.mserif  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme19.07.2022 17:19:06

Dr. Öğr. Üyesi MUHAMMED ŞERİF KAHRAMAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Muhammed Şerif KAHRAMAN

2. Unvanı                    : Doktor Öğretim Üyesi

3. Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

2009

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Fırat Üniversitesi

2017

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri (Tefsir)

İnönü Üniversitesi

2016

Doktora

Temel İslam Bilimleri (Tefsir)

Ankara Üniversitesi

2022

 

4. Akademik Unvanlar

 

Dr. Öğretim Üyeliği Tarihi : 14.02.2023

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

 

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

5.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Mekkî-Medenî Sûrelere Dair Manzûmeler Üzerine Bir İnceleme - Mütefekkir • cilt: 8; sayı: 16; yıl: 2021

            2.   …

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   Molla Halil es-Si‘irdî Hayatı, Eserleri ve İlmî Kişiliği, Kitap, Beyan Yayınevi, 2019. (Editörlük: M. Macit Sevgili, Hamit Sevgili, Abdullah Özcan, Muhammed Şerif Kahraman)

            2.   Kur'ân-ı Kerîm'de Peygamberler İçin Kullanılan İfadeler, Kitap, Fecr Yayınevi, 2022. (Editörlük)

            3.  Kur'ân'a ve Tefsire Adanmış Ömürler, Bölüm adı:(Mustafa Göl) (2022)., KAHRAMAN MUHAMMED ŞERİF, Çamlıca Yayınları, Editör: Karataş Ali , Atmaca Gökhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 396, ISBN:9786258427196.

            4.  Molla Halil es-Si‘irdî Hayatı, Eserleri ve İlmî Kişiliği, Bölüm adı:(Molla Halil es-Si‘irdî ve Eserleri ile İlgili Bir Bibliyografya Denemesi) (2019)., AKTAŞ AHMET, KAHRAMAN MUHAMMED ŞERİF, Beyan Yayınları, Editör:Mehmet Macit Sevgili, Hamit Sevgili, Abdullah Özcan, Muhammed Şerif Kahraman, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1550, ISBN:ISBN:978-975-473-895-7 (Tk)


6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   KUR’ÂN’IN HARFÎ VE TEFSİRÎ TERCÜMESİ -BAKARA 183-187 ÂYETLERİ ÖRNEĞİNDE BİR MUKAYESE - Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Marifetname) • cilt: 3; sayı: 2; yıl: 2016

            2.   HZ. OSMAN’A NÜZÛL SIRASINA GÖRE MUSHAF NİSPET EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME - Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Marifetname) • cilt: 4; sayı1; yıl: 2017

6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

6.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

7.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

8.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

9.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

10.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

11.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2022-2023

Güz

 

 

 

 

 

Bahar

 Tefsir III

 

 10

 -

 148

 

2023-2024

Güz

 

 

 

 

 

Bahar

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 23.05.2023 19:23:24
...