Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası
Telefon (0484) 212-1111 / 2746
Kurumsal E-Posta muhammetoksuz  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme17.10.2018 08:42:43

Arş. Gör. MUHAMMET ÖKSÜZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı              : Muhammet ÖKSÜZ

Doğum Tarihi         :18.11.1991

Unvanı                    : Araştırma Görevlisi

Öğrenim Durumu  : Doktora (Devam Ediyor)

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl             

Lisans

Coğrafya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2013

Y. Lisans

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

2016-2019   

Doktora

 Beşeri ve İktisadi Coğrafya

 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

 2019

 

Yüksek Lisans Tezi: Öksüz, M. (2019). Gürcistan'dan Türkiye'ye Döngüsel Emek Hareketliliği: Süreçler, Paternler ve Sonuçlar. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora Tezi:        Öksüz, M. (...). Ankara Kentinde Yerli Halkın Suriyeli Mültecilere Bakışı: İnşacı Yapısalcılık (Habitus) Perspektifinden Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akademik Çalışmalar

1.Öksüz, M., & Özgür, E. M. (2021). Emeğin Etnikleşmesi ve Feminizasyonu: Çay Tarımında Kadın ve Gürcü Emeği. Coğrafya Dergisi, 43, 55-75. https://doi.org/10.26650/JGEOG2021-845700

2.Öksüz, M. (2021). Arzu Coğrafyasına Dair Bir “Oluş” ve “Kaçış” Denemesi. Psikocoğrafya içinde (Ed. Özgen, N.; Ertürk, E.M.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

3.Öksüz, M. (2021). İklim Değişikliğine Adaptasyonda Din, Kültür, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyetin Rolünü Belirlemede Proaktif Yaklaşımlar. İçinde Ekolojik Kriz Nedenler Tepkiler ve Adaptasyon. Kriter Yayınevi. ISBN: 978-625-7669-77-1

4.Öksüz, M. (2020). Siber Mekânda Suriyeli Mültecilere Yönelik Faşizm Halleri: Faşekşist, Coğrafi Bilimler Dergisi/Turkish Journal of Geographical Sciences, 18(2), 246-275, doi: 10.33688/aucbd.744375.

5.Öksüz, M. (2020). Coğrafyanın Çorabı ve Pabucu: Bir Coğrafya Sözleşmesi Olarak Renk Körlüğü. Birikim Dergisi. 378: 89-107.

6.Öksüz, M. (2020). Bilimsel Körlükten Zorla Yerinden Etmeye: Siirt’teki Koçerlerin Etnikleşme Süreci. Toplum ve Bilim. 152: 104-134.

7.Öksüz, M., & Deniz, A. (2020). Capital, Power and The City: Understanding The Political-Economy and Spatiality of Usury in Siirt. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (42), 291-302.

8.Öksüz, M., & Özgür, E. M. (2020). Gürcistan’dan Türkiye’ye Döngüsel emek Hareketliliği: Hareketliliğin Bir Nedeni ve Sonucu Olarak Para Havaleleri. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi5(2), 146-161.

9.Öksüz, M. (2019). Gürcistan’dan Türkiye’ye Döngüsel Emek Hareketliliği: Süreçler, Paternler ve Sonuçlar. Ankara Üniversitesi: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

10.Öksüz, M. ve Deniz, A. (2019). Toplumsal Cinsiyetin, Mekânın ve Zamanın Tektipleştirilmesi: Tecavüz İçerikli Karikatürler ve Gerçek Temsiller Üzerine Bir Araştırma. Coğrafi Bilimler Dergisi17(1), 170-192.

11.Öksüz, M. ve Kucak, Ö. (2019). Ölüm Mekânından Hayata Bakış: Siirt Kent Mezarlıkları Üzerinden Demografiyi Anlamak. Sosyoloji Dergisi.

12.Deniz, A., Özgür, E. M. ve Öksüz, M.  (2019). Dini Mekânların Toplumsal Hafızaya Etkileri: İstanbul Aya Panteleymon Ortodoks Kilisesi Örneği. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (39), 171-188.

13.Öksüz, M. (2019). Ölüm Mekânından Hayata Bakış: Siirt Kent Mezarlıkları Üzerinden Sınıfı, İktidarı ve Toplumsal Cinsiyeti Anlamak. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi11(18), 1-1.

14.Öksüz, M. (2018). “Buralarda Yabancı Yok”: Hemşehri Derneklerinin Kentlileşme Üzerine Etkisi, Ankara'daki Oflular Örneği. Türk Coğrafya Dergisi, (70), 87-98.

15.Deniz, A. ve Öksüz, M. (2017). Ankara’daki İran Restoranları: Kültürel Kimlik Üzerine Etnografik Bir Araştırma. Coğrafi Bilimler Dergisi15(2), 167-185.

Hakemlik

lnternational Journal of Geography and Geography Education

Coğrafi Bilimler Dergisi

Katıldığı Eğitim ve Sertifika Programları

1. PASW Statistic 18

2. Ölçek Geliştirme 3. Araştırma Yöntemleri Semineri  Prof. Dr. Adnan Erkuş   ANTALYA          

3. Göç Araştırmalarında Yöntem ve Etik - 26-28 Mayıs Mersin - Göç Araştırmaları Derneği (GAR)

           

Sempozyum Düzenleme

Düzenleme Kurulu: Yayla Kültürü ve Yaylacılık Sempozyumu (6-7 Kasım-2014-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)
Düzenleme Kurulu ve Sekretarya: TUCAUM 2022 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (12-14 Ekim 2022- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)


Güncelleme : 27.05.2022 12:17:18
2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi kapsamında görevli.
Akademik Çalışmalar

1.Öksüz, M., & Özgür, E. M. (2021). Emeğin Etnikleşmesi ve Feminizasyonu: Çay Tarımında Kadın ve Gürcü Emeği. Coğrafya Dergisi, 43, 55-75. https://doi.org/10.26650/JGEOG2021-845700

2.Öksüz, M. (2021). Arzu Coğrafyasına Dair Bir “Oluş” ve “Kaçış” Denemesi. Psikocoğrafya içinde (Ed. Özgen, N.; Ertürk, E.M.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

3.Öksüz, M. (2021). İklim Değişikliğine Adaptasyonda Din, Kültür, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyetin Rolünü Belirlemede Proaktif Yaklaşımlar. İçinde Ekolojik Kriz Nedenler Tepkiler ve Adaptasyon. Kriter Yayınevi. ISBN: 978-625-7669-77-1

4.Öksüz, M. (2020). Siber Mekânda Suriyeli Mültecilere Yönelik Faşizm Halleri: Faşekşist, Coğrafi Bilimler Dergisi/Turkish Journal of Geographical Sciences, 18(2), 246-275, doi: 10.33688/aucbd.744375.

5.Öksüz, M. (2020). Coğrafyanın Çorabı ve Pabucu: Bir Coğrafya Sözleşmesi Olarak Renk Körlüğü. Birikim Dergisi. 378: 89-107.

6.Öksüz, M. (2020). Bilimsel Körlükten Zorla Yerinden Etmeye: Siirt’teki Koçerlerin Etnikleşme Süreci. Toplum ve Bilim. 152: 104-134.

7.Öksüz, M., & Deniz, A. (2020). Capital, Power and The City: Understanding The Political-Economy and Spatiality of Usury in Siirt. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (42), 291-302.

8.Öksüz, M., & Özgür, E. M. (2020). Gürcistan’dan Türkiye’ye Döngüsel emek Hareketliliği: Hareketliliğin Bir Nedeni ve Sonucu Olarak Para Havaleleri. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi5(2), 146-161.

9.Öksüz, M. (2019). Gürcistan’dan Türkiye’ye Döngüsel Emek Hareketliliği: Süreçler, Paternler ve Sonuçlar. Ankara Üniversitesi: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

10.Öksüz, M. ve Deniz, A. (2019). Toplumsal Cinsiyetin, Mekânın ve Zamanın Tektipleştirilmesi: Tecavüz İçerikli Karikatürler ve Gerçek Temsiller Üzerine Bir Araştırma. Coğrafi Bilimler Dergisi17(1), 170-192.

11.Öksüz, M. ve Kucak, Ö. (2019). Ölüm Mekânından Hayata Bakış: Siirt Kent Mezarlıkları Üzerinden Demografiyi Anlamak. Sosyoloji Dergisi.

12.Deniz, A., Özgür, E. M. ve Öksüz, M.  (2019). Dini Mekânların Toplumsal Hafızaya Etkileri: İstanbul Aya Panteleymon Ortodoks Kilisesi Örneği. lnternational Journal of Geography and Geography Education, (39), 171-188.

13.Öksüz, M. (2019). Ölüm Mekânından Hayata Bakış: Siirt Kent Mezarlıkları Üzerinden Sınıfı, İktidarı ve Toplumsal Cinsiyeti Anlamak. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi11(18), 1-1.

14.Öksüz, M. (2018). “Buralarda Yabancı Yok”: Hemşehri Derneklerinin Kentlileşme Üzerine Etkisi, Ankara'daki Oflular Örneği. Türk Coğrafya Dergisi, (70), 87-98.

15.Deniz, A. ve Öksüz, M. (2017). Ankara’daki İran Restoranları: Kültürel Kimlik Üzerine Etnografik Bir Araştırma. Coğrafi Bilimler Dergisi15(2), 167-185.